DELEN

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat de oestrogeen-achtige eigenschappen van soja-isoflavonen de effectiviteit van hormoontherapie voor de behandeling van borstkanker kan verminderen, terwijl andere, zoals een epidemiologische analyse van Aziatische vrouwen een verband aantoonde tussen een hogere isoflavon inname en sterfte. Hierdoor was het tot nu onbekend of je het gebruik van isoflavonen bij borstkankerpatiënten moest aanmoedigen of moest vermijden. Daarom hebben Dr.Zhang en haar collega’s van de Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University gekeken naar het verband tussen de inname van isoflavonen en het overlijden aan borstkanker. Ze onderzochte 6235 Amerikaanse en Canadese vrouwen met de diagnose borstkanker. Gedurende een periode van negen jaar zagen ze dat vrouwen met borstkanker die grote hoeveelheden isoflavonen consumeerde 21 procent lager risico hadden om te sterven dan vrouwen die kleine hoeveelheden consumeerden.

Deze daling werd grotendeels beperkt tot vrouwen met hormoon-receptor -negatieve tumoren en vrouwen die niet behandeld werden met anti-oestrogenen zoals tamoxifen (dat blokkeert de effecten van oestrogeen).

Wat heel belangrijk is dat de onderzoekers opmerken dat zij uitsluitend de natuurlijke voorkomende isoflavonen  uit voeding hebben onderzocht, niet de isoflavonen uit supplementen.  “Op basis van onze resultaten, hebben we geen nadelig effect gezien van soja voedselinname bij vrouwen die werden behandeld met endocriene therapie. Voor vrouwen met oestrogeenreceptor-negatieve borstkanker kunnen sojaproducten mogelijk een beschermend effect hebben”.  Of leefstijlfactoren de overleving kan verbeteren na de diagnose is een belangrijke vraag voor vrouwen met deze agressievere vorm van borstkanker. De resultaten suggereren dat de overlevingskans beter is bij patiënten met een hogere consumptie van isoflavonen.

Een dieet met sojaproducten is veilig en zelfs gunstig voor vrouwen met de diagnose borstkanker. Dit blijkt nu uit dit nieuw onderzoek

Bron: Klik hier

  1. Fang Fang Zhang, Danielle E. Haslam, Mary Beth Terry, Julia A. Knight, Irene L. Andrulis, Mary B. Daly, Saundra S. Buys, Esther M. John. Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: The Breast Cancer Family RegistryCancer, 2017; DOI: 10.1002/cncr.30615
DELEN