DELEN

Er wordt geschat dat ongeveer 80% van de bevolking wel eens lijdt aan rugpijn, waarbij de lagere rug de meest voorkomende plaats is waar de pijn gelocaliseerd is. Er zijn tal van redenen voor lage rugpijn en sciatica (ischias), denk maar aan degeneratieve wervels, osteoporose, slechte houding, zwakke buik- en rugspieren, en fysieke, geestelijke of emotionele trauma’s.  Men denkt altijd eerst aan het gebruik van röntgenstralen om mogelijke structurele schade te kunnen bepalen die de lage rugpijn veroorzaakt, maar er zijn ook andere oplossingen.

Eerst de betekenis van lage rugpijn en sciatica. ‘Sciatica’ is de Angelsaksische term voor ‘zenuwpijn in het been’. Deze term wordt veel gebruikt in de internationale medische literatuur en in populair-wetenschappelijke tijdschriften. Een uitstralende pijn, veroorzaakt door een lumbale hernia, is een veel voorkomend probleem met een jaarlijkse incidentie van 5 per 1000 personen. In de loop van de eerste zes weken is bij zestig tot tachtig procent van de patiënten de klacht dusdanig afgenomen dat de patiënt niet meer gehinderd wordt in zijn dagelijkse functioneren. De resterende groep patiënten komt na deze periode in aanmerking voor een operatie. En dan volgt de bekende weg langs:

 • Fysiotherapie
 • Chiropractors
 • Orthopedische specialisten
 • Massagetherapie
 • Cortison-injecties
 • Triggerpoint-injecties
 • Anti-inflammatoire medicatie

Hierbij komen nog de bezoeken aan je arts, röntgenfoto’s, MRI’s, gevaarlijke medicijnen, spierontspannende middelen, dure massagestoelen, bed-aanpassingen, de kussens van de autostoel, etc.!

Naast de langer bestaande open discectomie (operatieve verwijdering van (een deel van) een discus) zijn er de afgelopen jaren een aantal technieken ontwikkeld, waaronder de percutane laser discusdecompressie (PLDD) en de micro-endoscopische discectomie (MED). Meerdere studies hebben verschillen in effectiviteit (herstel en snelheid van herstel) van diverse technieken proberen aan te tonen, met wisselende resultaten. Belangrijk is om eerst te verklaren wat sciatica nu precies is, omdat de term vaak verkeerd gebruikt wordt en zijn definitie niet helemaal begrepen wordt. Sciatica, wat foutief ook wel vertaald wordt als ‘heupjicht’, is eerder een reeks van symptomen dan een diagnose op zich (het verklaart namelijk niet de oorzaak van de pijn). Sciatica is een algemene term die naar pijn verwijst die door compressie of irritatie van één of meerdere zenuwen uit de lagere wervels wordt veroorzaakt. Er zijn verschillende redenen die dit kunnen veroorzaken. De medische verklaring is een radiculopathie, wat betekent dat een tussenwervelschijf zich uit zijn normale positie heeft verplaatst en de radiculaire zenuw (zenuwwortel) irriteert, die verbonden is aan de sciatische (heup-)zenuw. Deze sciatische zenuw vertakt zich via de achterkant van het been naar beneden en hierdoor kan de pijn langs deze route ervaren worden.

De westerse geneeskunde behandelt dit vaak vaak met het voorschrijven van  pijnstillers of NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatore pharmaca). Deze medicijnen helpen uitstekend bij pijn op korte termijn omdat deze de productie van pijnveroorzakende stoffen, zoals prostaglandines, stopt. Zij hebben echter beide vervelende bijwerkingen.

Er bestaan regulier dus geen echte definitieve therapieën om lage rugpijn en sciatica op te lossen. Terwijl acupunctuur, fytotherapie, en tui-Na al heel lang duurzame hulp kunnen geven. Recente studies leveren ook verder bewijs dat TCM veilige, efficiënte, en langdurige hulp voor lage rugpijn kan bieden. Pijn is binnen de Chinese geneeskunde toe te schrijven aan een blokkade in de stroom van Qi, bloed, lymfe of andere vloeistoffen. Bij rugpijn en sciatica, net zoals met andere vormen van pijn, gebruikt de Chinese geneeskunde lichamelijk onderzoek, acupunctuur en kruidenformules als therapie om de circulatie van Qi, bloed en ander lichaamsvloeistoffen te verbeteren. Wanneer je de circulatie verbetert, worden de spieren in het gebied meer ontspannen en wordt het weefsel hersteld, wat uiteindelijk tot pijnvermindering leidt.

Een nieuwe meta-analyse van acupunctuur en de behandeling van lage rugpijn is onlangs gepubliceerd in de  Annals of Internal Medicine. Het geeft een overzicht van ongeveer 400  eerder gepubliceerde studies waaruit blijkt dat acupunctuur “beduidend efficiënter is” dan sham-acupunctuur of geen behandeling van mensen met chronische rugpijn. In hun analyse maakten ze – een team van wetenschappers uit de VS en Groot-Brittannië –  gebruik van zeven geautomatiseerde gegevensbestanden uit de VS en Europa. Zij raadpleegden ook deskundigen uit diverse landen zoals Duitsland, Italië, Zweden, Noorwegen, en Japan.

Van al deze studies bleven er 22 proeven over, die toen gegroepeerd werden naargelang de pijnklacht en of die chronisch was, in combinatie met de gebruikte manier van acupunctuur en welke andere soorten interventies werden gebruikt. Bovendien werd de kwaliteit van de gegevens van deze proeven verwerkt met behulp van de Jadad kwaliteitsscore en de Cochrane Back Review Group kwaliteitsnormen.

Resultaten 

Effect op korte termijn. Acupunctuur blijkt “statistisch beduidend efficiënter”  te zijn dan sham-acupunctuur en TENS, en behoeft geen aanvullende behandeling. Vergelijkbaar met sham-acupunctuur is de echte acupunctuur 58% efficiënter in het verlichten van de pijn, die de onderzoekers kwalificeerde als 14,5 punten op een 100-punts vergelijkende schaal. Vergelijkbare resultaten van acupunctuur met andere actieve behandelingen waren wisselend, hoewel acupunctuur efficiënter blijkt te zijn in drie van de vier studies in vergelijking met de echte TENS en in twee van de drie studies in vergelijking met massage. Maar statistisch gezien was het minder efficiënt dan massage en manipulatie.

Gebaseerd op deze gegevens, stelden de onderzoekers voor dat acupunctuur een efficiënte behandeling is voor chronische lage rugpijn, in het bijzonder in termen van het verstrekken van hulp op korte termijn van chronische lage rugpijn. Zij  meldden wel onzeker te zijn over de acupunctuureffectiviteit op lange termijn. De reden voor de onzekerheid is dat volgens de onderzoekers de nazorggegevens op langere termijn wat betreft hoeveelheid en kwaliteit nog te beperkt zijn om een verantwoord beeld te krijgen.

Andere vormen

Massage kan een geadviseerde therapie vorm zijn, vooral als sciatica het gevolg is van pijn door spierkramp. Symptomen kunnen ook door verkoeling, bijvoorbeeld door middel van ijs, verlicht worden zodra de pijn voorkomt. Het ijs moeten meerdere malen per dag gebruikt worden gedurende 30 tot 60 minuten per keer. Na 2 tot 3 dagen kan een verwarmde fles of iets anders het ijs vervangen. Osteopathie kan mogelijk ook een oplossing bieden, door de pijn te verlichten door middel van druk op de sciatische zenuw. Biofeedback is ook een gebruikte methode om de pijn onder controle te krijgen. Maar ook lichaamswerk zoals de Alexandertechniek kan een individu helpen, door de houding van de patiënt te verbeteren en hiermee verdere voorvallen van sciatische pijn te voorkomen.

De homeopathie kent het middel magnesium phosphoricum (Magnesium Phosphate). Dit is een bekend homeopathisch middel tegen zenuwpijnen, en pijnen in het darmstelsel.

Mechanische oplossingen vind je terug bij diverse behandelingsvormen, zoals de Backlife. Deze zorgt ervoor dat “de gebruiker tijdens de Backlife-sessie in de meest ontspannende houding voor de rug komt te liggen, de ‘Psoas-houding’. Deze houding ontlast de rug en zorgt voor afname van druk en spanning in de rug. Door deze houding en de continue draaiende beweging van de Backlife kan de rug steeds beter ontspannen. Ontspannen van de rugspieren is tenslotte één van de grootste problemen voor mensen met rugpijn”.
Of de ‘backstretcher’: deze mobiliseert met name de thoracale wervelkolom (de borstwervels) en herstelt de lichaamshouding, waardoor de nek, schouders en onderrug worden ontlast. Deze behandeling is zeer effectief bij lage rugklachten. Maar ook bekend zijn de zitballen of balstoelen, en niet te vergeten de bekende steunbanden.

Nieuw is de stoomtherapie. Tegenwoordig hebben ze in Korea, waar altijd veel gebruik wordt gemaakt van acupunctuur, stoomtherapie bij het behandelen van hun patienten met lage rugpijn. Veel acupunctuurklinieken en universitaire ziekenhuizen hebben hiermee klinische studies gedaan; naar de doeltreffendheid van stoomtherapie. Juist voor mensen met lage rugpijn, waarbij doorgaans moxa wordt gebruikt of specifieke kruiden, kan een stoombidet in combinatie met infraroodstralen resultaten geven. De golflengten die gebruikt worden zijn hiervoor ontworpen en aangepast. Het stoombidet maakt gebruik van stoom en is hiervoor speciaal gepatenteerd.

Recentelijk is de Therapie IDD®  als een innovatieve behandeling van lage rugpijn geïntroduceerd. De Therapie IDD® is niet chirurgisch, niet-invasief en specifiek. De behandeling is veilig en pijnloos, comfortabel en ontspannend. De therapie bestaat uit ongeveer 20 behandelingssessies die binnen ongeveer 35 dagen kunnen worden voltooid. Je hebt echter een fysiotherapeutisch apparaat nodig, dat door een medicus of paramedicus (arts, orthopeed, neuroloog, fysiotherapeut etc.) kan worden ingezet. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De Therapie IDD® kan elke lumbale ruggenwervel (L1, L2, L3, L4 of L5) isoleren en de afstand tussen ruggenwervels en de aangedane tussenwervelschijf vergroten met 5 tot 7 millimeter. Dit gebeurt door de druk te verlagen. Deze drukverlaging bevordert het intrekken van een kernpulposus (de elastische kern van de tussenwervelschijf) die bijvoorbeeld de hernia veroorzaakt.

De rol van de psyche bij aspecifieke lage rugklachten
Volgens de nieuwste inzichten speelt de psyche bij aspecifieke lage rugklachten, dus rugklachten zonder aanwijsbare oorzaak, een veel grotere rol dan tot nu toe werd aangenomen. Persoonlijke conflicten, depressiviteit of te veel stress leiden onbewust tot een aanhoudende spierspanning in de rug. Daardoor wordt de doorbloeding geremd, waardoor de spieren nog meer verharden. Deze verharde spieren geven pijn en dat lokt een schijnbaar ontlastende, maar verkeerde lichaamshouding uit. Het gevolg van deze pijn ontwijkende houding is nog meer spierspanning; een vicieuze cirkel die tot chronische rugpijn kan leiden. Vanuit de Ayurveda vinden we hier heel duidelijk een aantal oorzaken van terug. Natuurlijk zijn er tal van mogelijkheden ter behandeling, zoals yoga, ontspanningstherapieën, e.d. Belangrijk is te weten dat lage rugpijn en sciatica problemen zijn die niet eenvoudig te behandelen zijn, maar dat er binnen de natuurlijke-geneeswijzen wel tal van mogelijkheden zijn om het zinvol te behandelen.

References

 • Low Back Pain Fact Sheet. Published by the National Institute of Neurological Disorders and Stroke.
 • Cherkin DC, Deyo RA, Sherman KJ, et al. Characteristics of visits to licensed acupuncturists, chiropractors, massage therapists, and naturopathic physicians. Journal of the American Board of Family Practice 2002;15:463-72.
 • Manheimer E, White A, Berman B, et al. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Annals of Internal Medicine 2005;142:651-663.
 • http://www.iddtherapy.com/
 • http://home.wanadoo.nl/guasha/index.htm
DELEN