Vrouwen stop met medicatie tegen te hoog cholesterol

DELEN

Waarom vrouwen moeten stoppen met medicatie tegen te hoog cholesterol

Post-menopauzale vrouwen en statines

Als je een post-menopauzale vrouw bent met een hoog cholesterol, zal uw arts u vrijwel zeker aanbevelen om cholesterolverlagende medicatie oftewel statines te gaan gebruiken. En juist dit zou wel eens uw dood kunnen worden. Uit een nieuwe studie uit de “Archives of Internal Medicine” blijkt namelijk dat statines het risico op het krijgen van diabetes bij post-menopauzale vrouwen met 71 procent verhoogt. Omdat diabetes een belangrijke oorzaak is van hart-en vaatziekten, zou je je door deze studie moet afvragen of de huidige aanbevelingen en richtlijnen van de meeste artsen wel juist zijn. De aanbeveling om de vrouwen statines te laten gebruiken om hartaanvallen te voorkomen (de zogenaamde primaire preventie) kan eigenlijk meer kwaad dan goed doen. Het geval van ‘het middel is erger dan de kwaal’. Als u al een hartaanval heeft gehad, blijf het dan gebruiken, maar pas op als uw arts het u adviseert terwijl u nog nooit een hartaanval heeft gehad. Deze studie staat niet op zichzelf, maar draagt bij aan een toenemende hoeveelheid literatuur en vraagtekens die men tegenwoordig stelt aan de ‘voordelen’ van statines.

Statines en diabetes bij vrouwen

Een nieuwe studie toont aan dat er achtenveertig procent kans is op diabetes bij vrouwen die statines gebruiken. Deze studie onderzocht de gegevens van een door de overheid gesponsorde studie genaamd de Women’s Health Initiative, dezelfde studie die ons afbracht van het idee dat Premarin hartaanvallen bij postmenopauzale vrouwen zou voorkomen. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231607)

De oestrogeenvervangende therapie, ooit beschouwd als de gouden standaard binnen de medische zorg voor de preventie van hart-en vaatziekten, is in feite op basis van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie, verbannen naar de vuilnisbak. Deze gaat hiermee nu de geschiedenis in zoals tal van andere geneeskundige ‘wondermiddelen’, waaronder DES, Softenon, Vioxx, Avandia, en nog veel meer. In deze nieuwe studie beoordeelden de onderzoekers het effect van statines die een groep van 153.840 vrouwen zonder diabetes voorgeschreven kregen. Hun gemiddelde leeftijd was 63,2 jaar. Tijdens deze drie jaar durende studie werden 10.242 nieuwe diabetesgevallen gemeld. Dat betekent maar liefst 71 procent toename van het risico in vergelijking met vrouwen die geen statines gebruikten. De kans op het krijgen van diabetisch was hiermee 48 procent hoger dan normaal, ook rekeninghoudend met leeftijd, ras/etniciteit, en het gewicht of de body mass index. De verhoging van het risico op deze ziekte was consistent voor wat betreft alle statines op de markt. Het effect was zowel te zien bij vrouwen met als zonder hartaandoeningen. Verrassend genoeg was het risico van de ziekte het grootst bij dunne vrouwen. Allochtone vrouwen werden ook onevenredig zwaar getroffen. Het risico op diabetes was 49 procent voor blanke vrouwen, 57 procent voor Spaanse vrouwen, en 78 procent voor Aziatische vrouwen. “Ondanks deze feiten”, aldus de onderzoekers, “waren we niet in staat de richtlijnen voor het gebruik van statines te wijzigen, als primaire medicatie bij preventie van hart-en vaatziekten.”

Vooral bij vrouwen zouden ze toch wat voorzichtiger moeten zijn met het verlagen van het cholesterol. Cholesterol is de precursor (voorstof) van alle steroïde hormonen zoals cortisol, oestrogenen, progesteron, aldosteron, pregnenolon, testosteron en DHEA. Door het lage cholesterolgehalte kunnen er duidelijke tekorten aan deze hormonale communicatoren ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld voor het lichaam onmogelijk om bij een tekort aan cortisol adequaat te kunnen reageren op langdurige stressoren. Cortisol is ook het hormoon dat een verhogende werking heeft op zowel het bloedsuikergehalte als de bloeddruk. Vrouwen raken in de menopauze doordat de hormonen die de menstruatie reguleren, oestrogenen en progesteron, in duidelijk lagere hoeveelheden worden geproduceerd. Zo daalt het oestrogeenniveau met 40- 60% en verdwijnt progesteron zelfs bijna helemaal. Wat nu de algemene visie is, is dat de oestrogenen het gehalte van de HDL-cholesterol (de zogenaamde ‘goede cholesterol’, in tegenstelling tot de slechte of LDL-cholesterol) verhoogt, en dat dat een beschermend effect heeft. Maar vanaf het begin van de menopauze daalt de productie van oestrogenen, waardoor de werking van de bloedvetten verstoord raakt en het risico op hart- en vaataandoeningen stijgt. Dus, is de redenatie, dan verlagen we toch het (‘slechte’) cholesterol of verhogen we het oestrogeengehalte. Hebben we twee vliegen (medicijnen) in een klap. Maar misschien verhoogt het lichaam het cholesterolgehalte in het lichaam juist wel ter bescherming van deze tekorten.

Statines verhogen kans diabetes

Dat deze onderzoekers niet alleen staan blijkt ook uit een grote meta-analyse gepubliceerd in de Lancet in 2010; wetenschappers stelden toen vast dat door statines het risico op diabetes met negen procent toeneemt. Deze cijfers worden vaak gebruikt, terwijl het andere onderzoek vermeden wordt (zoals door het diabetesfonds). Het argument: “de voordelen van statines zijn een stuk groter dan de nadelen”. Dit zegt zelfs het diabetesfonds. Het aantal statinegebruikers in Nederland bedraagt ongeveer 1,5 miljoen, waarvan 1,2 miljoen zogenaamde ‘primaire’ gebruikers (Fonds voor het Hart, 2008). Dit zijn mensen zonder hart- en vaatziekten die het medicijn slikken om het risico op toekomstige klachten te verkleinen. Dat zou betekenen dat duizenden mensen meer dan normaal diabetes zouden krijgen. Het is dan niet raar dat het aantal Nederlanders met diabetes tussen 2000 en 2007 met ruim de helft is gestegen (55%), en diabetes nu de meest voorkomende ziekte in Nederland is. Los daarvan wordt door recente studies in twijfel getrokken of door een hoog cholesterolgehalte het risico op hart- en vaatziekten toeneemt naarmate je ouder wordt. Juist voor degenen die ouder zijn dan 85 blijkt dat een hoog cholesterolgehalte je beschermt tegen het overlijden aan een hartaanval.

Een laag cholesterol kan je doden

Een recente studie toonde aan dat juist bij gezonde ouderen met een hoog cholesterol je een lagere sterfte zag gerelateerd aan cardiovasculaire problemen. Dit is zeer zorgwekkend, omdat iedere dag miljoenen recepten worden voorgeschreven om het cholesterolgehalte te verlagen, vooral bij de oudere bevolking. Alleen tot nu toe is er geen verband gevonden tussen een hoger cholesterolgehalte en het overlijden aan hart- en vaatziekten voor de 55 plussers tot 84, en voor mensen ouder dan 85.
De farmaceutische industrie, medische organisaties en academische onderzoekers waarvan de begrotingen worden gedekt door subsidies van de farmaceutische industrie, blijven de wonderen van statines prediken, maar onafhankelijke studies geven toch duidelijk aan dat ze meer kwaad dan goed doen.
Statines werken niet om de eerste hartaanval te voorkomen
Onlangs heeft de Cochrane groep een overzicht van alle grote statinestudies gedaan door een internationale groep van onafhankelijke wetenschappers. Deze review faalde in het aantonen van de voordelen van het gebruik van statines om een hartaanval en de dood te voorkomen. Er zijn juist veel andere studies die dit ondersteunen en wijzen op de frequente en belangrijke bijwerkingen die je krijgt bij het innemen van deze medicijnen. Het wordt tegenwoordig zo absurd dat wanneer ‘wetenschappers’ ontdekken dat bijvoorbeeld het drinken van twee glazen water in de ochtend hartaanvallen voorkomt, zelfs met zwak bewijs, dat we allemaal weer zo mee zouden doen met de volgende rage, en ’s ochtends twee glazen water gaan drinken. Maar bij dit voorbeeld is sprake een onschuldig, en zelfs gezond advies. Helaas is dit niet het geval met statines. Deze medicijnen veroorzaken bij tien tot vijftien procent van de patiënten die dit gebruiken klachten als spierschade, spierkrampen, spierzwakte, spierpijn, inspanningsintolerantie (zelfs in de afwezigheid van pijn en verhoogde CPK (een spierenzym), seksuele disfunctie, lever- en zenuwschade en andere problemen. Dat is ook heel logisch. Statines verminderen de productie van cholesterol, doordat ze de aanmaak van een stof remmen: mevalonaat. Het punt is dat uit mevalonaat door het lichaam ook Q10 wordt gemaakt. Q10 hebben we nodig bij de energieproductie in de mitochondriën. Zonder Q10 geen energieproductie. Als er een tekort ontstaat aan Q10 zullen vooral spieren hieronder lijden. Alle skeletspieren, maar ook het hart (ook een spier!) heeft Q10 nodig. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat Q10 de pompfunctie van het hart kan verbeteren. Het is dan ook logisch dat bij dalend Q10 de pompfunctie van het hart kan verslechteren. Er is dus geen gebrek aan onderzoek om de voordelen en het gebruik van statines ter discussie te stellen. Helaas kan dit onderzoek het niet winnen van de inzet van miljarden dollars voor marketing en reclame die statineproducenten gebruiken.

Wat moet vrouwen dan doen?

Op de eerste plaats is het tijd om de heilige koe van statines als wondermiddel overboord te gooien. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA begint hier alvast mee, en heeft de cholesterolverlagende medicijnen, deze zogeheten statines, voor het eerst officieel in verband gebracht met bijwerkingen als geheugenverlies, diabetes en spierpijn (2 maart 2012). Het wordt tijd dat Nederland dit gaat opvolgen. Dat wil niet zeggen dat je de statines helemaal moet verbannen, want als je een hartaanval hebt gehad, of hart- en vaatziekten, dan bewijzen statines wel dat ze je in feite beschermen tegen een tweede hartaanval, dus zou het niet innemen niet juist zijn. Toch moet je je ervan bewust zijn dat de meeste recepten voor statines worden voorgeschreven aan gezonde mensen van wie het cholesterol een beetje te hoog is. Voor deze mensen is het risico op klachten door het gebruik groter dan de voordelen. Het is veel belangrijker om de oorzaken te behandelen.  Wat we eten, hoeveel invloed we kunnen uitoefenen om onze stress te voorkomen, onze sociale bindingen en milieu-toxines zijn sterker verbonden met het creëren van gezondheid en het voorkomen van ziekte dan welk medicijn op de markt dan ook. Onthoud dat wat je aan het eind van je vork hebt belangrijker en sterker is dan wat je ooit op de bodem van je pillendoos vindt.

Geen goed en slecht cholesterol

Het is daarom volgens prof. dr. Walter Hartenbach ook belangrijk om een aantal misverstanden uit de wereld te helpen. Er bestaat geen ‘slecht’ of ‘goed’ cholesterol. Er is namelijk maar één soort cholesterol. HDL en LDL worden ten onrechte cholesterol genoemd. Het zijn alleen maar eiwitten (proteïnen) die cholesterol vervoeren. Het zogeheten HDL-lipoproteïne zorgt daarbij voor het vervoer naar de lever van het -met voeding ingenomen- cholesterol. Daar wordt het cholesterol gebruikt voor de productie van de belangrijke galzuren. Het LDL-lipoproteïne vervoert het in de lever vervaardigde cholesterol naar de ontelbare lichaamscellen, die het cholesterol gebruiken voor de groei en voor de vele functies. De stijging van het cholesterolgehalte komt nauwelijks door voeding. Voeding is voor maximaal 5% verantwoordelijk voor een verhoging van het cholesterol. Bovendien zal de lever ingrijpen door meer of minder cholesterol te vervaardigen bij een verhoogde of verlaagde cholesterolinname via het voedsel. Een erfelijk verhoogd cholesterol, gelinkt aan het vaak voorkomen van hart- en vaatziekten, zoals vaak wordt beweerd, is een slag in de lucht. Het afzetten van cholesterol in de bloedvaten kan pas ontstaan in het eindstadium, nadat eerst andere organen zijn verzadigd. Onzin dus om te beweren dat cholesterol de bloedvaten bij zoveel mensen zou aantasten. Gedurende honderden operaties heeft professor Hartenbach bovendien geconcludeerd, dat het cholesterolpercentage in de verkalkte lagen (arteriosclerotische plaques) in bloedvaten, niet meer dan 1% bedraagt. Onze lever is niet alleen het productieorgaan van het noodzakelijke cholesterol, maar tevens het centrum dat de behoefte eraan regelt. De cholesterolspiegel te willen verlagen is gevaarlijk, en het is onverantwoord om dalingen tot minder dan 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven. Het verlagen van het cholesterol vergroot de kans op kanker en leidt ook tot een bedenkelijke vermindering van de fysieke en mentale vermogens.

http://www.faim.org/guestwriters/why-women-should-stop-their-cholesterol-lowering-medication.html

 

DELEN