Vitamine B1-supplement effectief bij complicaties door diabetes

DELEN

Een eenvoudig supplement zou één van de belangrijkste oorzaken van blindheid bij diabetes, die vijftien procent van alle gevallen veroorzaakt, kunnen worden voorkomen of zelfs keren, zo blijkt uit onderzoek. Het gaat om het vitamine B1-supplement benfotiamine. Benfotiamine gaat complicaties door diabetes, waaronder diabetische retinopathie, effectief tegen.

Diabetische retinopathie is nog steeds de belangrijkste oorzaak van blindheid bij volwassenen en zal tijdens de komende jaren in toenemende mate van klinisch belang worden vanwege het toenemend aantal blinde patiënten.

Er zijn verschillende vormen van diabetische retinopathie:

  1. Proliferatieve retinopathie, waarbij nieuwe bloedvaten gevormd worden. Deze nieuw gevormde bloedvaatjes zijn kwetsbaarder dan gewone bloedvaten. Hierdoor kunnen bloedingen optreden.
  2. Exsudatieve retinopathie, waarbij de wanden van de bloedvaten in het netvlies veranderen en bloed en vocht lekken.

Gewoonlijk wordt diabetische retinopathie behandeld met antibiotica of oogdruppels met steroïden. Maar uit onderzoek van de Medical Branche van de Universiteit van Texas, in Galveston, blijkt dat benfotiamine, een vetoplosbare vorm van vitamine B1, meer effect zou kunnen hebben. Toen dit supplement op ratten werd getest, bleek het deze aandoening met succes tegen te gaan. Patiënten met een verstoorde glucosestofwisseling zoals bij verminderde glucosetolerantie en vormen van suikerziekte, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Vitamine B1 blijkt een cruciale rol in de stofwisseling van glucose te spelen.In een studie met dertig volwassenen (tien patiënten met verminderde glucosetolerantie, tien patiënten met diabetes type 2 en tien gezonde volwassenen) werden er effecten van intraveneuze toediening van 100 mg vitamine B1 op de endotheel-afhankelijke bloedvatverwijding (EDV) gemeten.

Benfotiamine bij diabetische neuropathie

Neuropathie is een andere veel voorkomende complicatie van diabetes. Neuropathie is een stoornis in de functie van het perifere zenuwstelsel. Een langdurige onstabiele of te hoge bloedsuikerspiegel is de voornaamste reden van diabetische neuropathie. Hierdoor vermindert de doorbloeding van haarvaten en krijgen zenuwcellen minder voeding via de bloedsomloop. Er ontstaat veel meer schade door vrije radicalen, en zenuwcellen worden vergiftigd. Ongeveer de helft van alle diabetespatiënten krijgt met neuropathie te maken. Neuropathie kan een groot scala aan klachten veroorzaken, van vervelend of hinderlijk (tintelingen en doof gevoel) tot ernstige chronische pijn of zelfs amputatie. Ten aanzien van benfotiamine zijn er de laatste jaren verscheidene studies gedaan. Het belangrijkste uitgangspunt van de studies impliceert het gebruiken van benfotiamine als behandeling voor complicaties bij diabetes. De meeste diabetescomplicaties worden veroorzaakt door hyperglykemie (hoge bloedsuiker) vanwege een slecht gecontroleerd bloedglucosegehalte of wegens een vergevorderd ziekteproces. De overmatige glucose in het bloed wordt gedeponeerd in de zenuwcellen en de kleine bloedvaten van vaak de ledematen, waar ze schade veroorzaken.

De vier wegen van cellulaire schade

Er zijn vier verschillende manieren waarop in het lichaam door hyperglykemie de bloedvaten beschadigd kunnen worden:

  • Verhoogde glycering resulteert in meer AGE’s (Advanced Glycation End products).
  • Proteïne kinase C (PKC)
  • Hexosamineroute activering
  • Activering van de polyol pathway

Benfotiamine blijkt bij klinische studies drie van deze vier te blokkeren. Een artikel dat in The Journal Nature Medicine verscheen met de titel “Benfotiamine Blocks Three Major Pathways of Hyperglycemic Damage and Prevents Experimental Diabetic Retinopathy” gaf aan dat benfotiamine daadwerkelijk diabetische retinopathie voorkomt (in laboratorium dieronderzoek). Benfotiamine is nog steeds  in de klinische proeffase, omdat de meeste studies zijn gedaan op ratten. Natuurlijk moeten meer proeven worden gedaan om te bepalen of benfotiamine op dezelfde manier op mensen met diabetes werkt. Daarnaast moet nog de efficiënte dosering worden vastgesteld. Maar een van de belangrijkste reden waarom de FDA benfotiamine nog niet heeft goedgekeurd, is dat er conflicten zijn over hoe de substantie zou moeten worden geëtiketteerd: hetzij als dieetsupplement of als vitamine.

Benfotiamine, een derivaat van thiamine (vitamine B1), was een uitvinding van een Japanse wetenschapper. In de VS werd er een octrooi op benfotiamine aangevraagd, maar dat is in 1962 door de Japanners weer teruggehaald. Japanse benfotiamine blijkt als de zuiverste bron van (bulk)benfotiamine te worden beschouwd en wordt door de fabrikanten aangegeven als product met de hoogste kwaliteit. De veiligheid van het gebruik van benfotiamine is eigenlijk al meer dan twaalf jaar aangetoond, door het gebruik hiervan in Europa, waaronder voor diabetesgerelateerde zenuwbeschadiging. Ook de informatie bij het oorspronkelijke Japanse octrooi op benfotiamine gaf aan dat het minder schadelijk is dan de algemeen bekende vitamine B1 (thiaminewaterstofchloride). Oraal ingenomen vitamine B1 kent een lange geschiedenis van gebruik als supplement zonder bekende of gemelde ongunstige gevolgen. Wegens zijn therapeutische waarde bij veel klinische syndromen, waarbij thiaminewaterstofchloride wordt geadviseerd en gebruikt voor een langere tijd, zijn er geen rapporten over ongunstige gevolgen van oraal gebruik van thiamine, zelfs bij een dosering van honderden milligrammen per dag.

Dr. David Williams, uitgever van de “Alternatives Newsletter”, heeft al een uitgebreid artikel gepubliceerd over benfotimaine, in mei 2004. Het artikel is een eye-opener, dat laat zien hoe effectief benfotiamine kan zijn bij tal van gezondheidsproblemen.

Een andere medische professional die de voordelen van benfotiamine inziet is dr. Paul Chous:

“Ik denk zeer zeker dat benfotiamine DRT bij mensen kan verzachten, en hopelijk voorkomen. Maar er is op dit moment nog onvoldoende bewijs. Het symptomatisch bestrijden van neuropatische klachten is natuurlijk veel tastbaarder.

De conclusie is dat er consensus bestaat over de positieve invloed van benfotiamine, wat verder onderzoek rechtvaardigt. Benfotiamine kan een makkelijk toe te passen hulpmiddel zijn in het scala aan maatregelen dat kan bijdragen aan het tegengaan van complicaties door diabetes. Ook als patiënten al complicaties hebben, zoals neuropathie, retinopathie, of andere problemen, kunnen zij profiteren van de positieve effecten van benfotiamine. Het kan de progressie mogelijk vertragen, en tegelijkertijd verlichting geven bij pijn door bijvoorbeeld perifere neuropathie, of andere vormen van neuropathie.

Negatieve effecten

Benfotiamine-allergie.

Sommige mensen reageren allergisch op benfotiamine-capsules. Vooral op armen en benen kunnen uitslag en jeuk ontstaan. Als dat gebeurt moet direct gestopt worden met het nemen van de capsules en een arts worden geraadpleegd.

Benfotiamine en de maag

In hoge doses kan benfotiamine maagklachten geven.

Benfotiamine en andere B-vitamines

Langdurig gebruik van Benfotiamine kan een onbalans geven van de andere B-vitamines. Het is daarom belangrijk ook een vitamine B-complex-supplement te nemen om er zeker van te zijn dat je geen andere deficiënties ontwikkelt.

1] Balakumar P, Rohilla A, Krishan P, Solairaj P, Thangathirupathi A. | The multifaceted therapeutic potential of benfotiamine. | Pharmacol Res. | 2010 Jun;61(6):482-8. Epub 2010 Feb 25.

2. http://www.neuropathie.nu/

 

DELEN