Tibetaanse Geneeskunde

DELEN

Nieuwe strategieën bij ontstekingsprocessen

Tibetaanse geneeskunde is nog een vrij onbekende geneeskunde. Dr. Schwabl zal de praktische toepassing ervan bij ontstekingsprocessen behandelen. Hierbij speelt de research die in Zwitserland gedaan wordt een belangrijke rol.

Wat zijn de algemene onstekingsprocessen?

Er zijn twee globale vormen van ontstekingsprocessen te onderscheiden: de acute en de chronische onstekingen. De chronische onstekingen zijn voor het onderwerp van gesprek het interessantse.

  •  Acute ontsteking: directe reactie van het immuunsysteem, gekoppeld aan reparatiefuncties, na een virale, bacteriële of andere aanval op het lichaam.
  •  Chronische ontsteking: langdurig, langzaam verlopend ontstekingsproces, dat moeilijk te stoppen is. Voorbeelden hiervan zijn: Alzheimer, atherosclerose, asthma, atopische dermatitis, chronische obstructieve bronchitis, colitis ulcerosa, diabetes mellitus type I, Jicht, multiple sclerosis, osteoarthritis, psoriasis, reumatoïde arthritis, lupus erythematodes, etc.

Wat zijn de voordelen van Tibetaanse geneeskunde, en hoe is de benadering en interpretatie van deze langzaam verlopende, chronische ontstekingsprocessen?. Deze oude geneeskunde kan ons veel leren over hoe deze zijn te behandelen. Voordat we hierop kunnen ingaan, is het belangrijk iets te weten over de grondbeginselen van de Tibetaanse geneeskunde. Het land is vrij hoog gelegen: van 3000 tot 8000 meter hoogte, waardoor ze een geneeswijzen moesten ontwikkelen op basis van weinig middelen. Hierdoor waren ze ook zeer zorgvuldig met het combineren van kruiden. Door de culturele vernietiging als gevolg van de Chinese invasie zijn er echter nog maar weinig Tibetaanse artsen. Sommige zijn gevlucht en leven in Indië en China. Gelukkig zijn er ook een aantal in Europa.
De basis van de Tibetaanse geneeskunde ligt in de 8e eeuw en is door de voormalige Koningin geïnitieerd. Ze gaf de opdracht om alle kennis omtrent geneeskunde uit de hele wereld te verzamelen. Dit waren toentertijd:

India / Ayurveda
China / TCM
Perzië (het oude Griekenland) / Unani
Himalaya / Shamanisme
Synthetische geneesmiddelen
“Traditional scientific medicine” (no folk medicine)!)

Deze kennis werd tijdens een conferentie die 70 jaar duurde beschreven in een boek. Dit boek is nog steeds de leidraad van de Tibetaanse geneeskunde. Met andere woorden: Tibetaanse geneeskunde is een soort synthese van al deze vormen; een samensmelting van diverse oude tradities. Deze Tibetaanse geneeskunde is verder ontwikkeld in diverse universiteiten in Tibet. Bij iedere wetenschap heb je ook boeken. Het belangrijkste om kennis over te dragen. Deze “boeken” werden letterlijk overgedragen van de een aan de ander, waardoor de oude exemplaren nog steeds bestaan. In de boeken staan vaak de therapeutische behandelingen beschreven, maar ook formules voor de genezing van ziekten, en hoe deze ziekten gekarakteriseerd kunnen worden.
Wanneer we hier op in gaan zullen vooral mensen die gebruik maken van TCM, Ayurveda of Chinese geneeskunde veel overeenkomsten tegenkomen, natuurlijk vanwege de integratie van deze geneeswijzen.

De hoofdovereenkomst van Tibetaanse geneeskunde met Ayurveda is dat er drie basis principes zijn die in ieder levend wezen voorkomen, namelijk: windenergie, galenergie en slijmenergie. Deze drie systemen, waarvan er één het dynamische systeem is, het andere het koudesysteem en de laatste het hittesysteem. In tegenstelling tot de Chinese geneeskunde die alleen maar het Yin en Yang principe kent. Tussen deze drie systemen heb je ook het bewegende systeem dat deze drie met elkaar vermengt.
Deze drie systemen zijn gebaseerd op de 5 elementen. De materiële wereld bestaat uit de vijf elementen (water, aarde, vuur, lucht en ruimte). De wisselende mate van aanwezigheid van deze elementen maken de wereld zoals hij is. Met name het vijfde element (de leegte, ruimte) is belangrijk. Dit 5e element is de ruimte waarbinnen de materie zich kan manifesteren. Zo vind je in de gebedsvlaggen 5 kleuren terug (groen, wit, blauw, rood en geel). Kleuren die overeenkomen met de 5 elementen. Hiermee geven we aan dat we als mens de mogelijkheid hebben informatie te geven aan de natuur, omdat we weten dat de natuur is opgebouwd uit deze vijf elementen. Dus de wind geeft deze informatie (op de gebedsvlaggen) terug aan de natuur. Wij hebben als mens de mogelijkheid tot interactie met de natuur en andere mensen. Dit noemen we geneeskunde en een gedeelte van het ecologisch denken. De mens als een onderdeel van de natuur.
Het dynamisch evenwicht tussen de drie regerende systemen zijn wind, gal en slijm. Deze drie bewegende systemen bewegen gezamenlijk in het wiel, en regelen bepaalde fysiologische en psychologische processen in het lichaam van de mens. Gal reguleert bijvoorbeeld het metabolisme en de leverfunctie, slijm wordt het smeermiddel van het lichaam genoemd. Deze drie elementen moeten in harmonie zijn. Deze beweging van de elementen is het concept van gezondheid. De Tibetanen weten waar wij moeten zijn, omdat zij het concept van gezondheid hebben.
Dit in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar we alleen weten waar de ziekte begint, maar niet weten waar het eindigt. Tibetanen weten wanneer ze een ziekte zien of een ziek lichaam, dat het doel is om het te genezen. Hierbij gaan ze uit van het wiel; het in evenwicht brengen van de drie systemen.
Een voorbeeld. Wij hebben het gereedschap om ons lichaam te onderzoeken terwijl de Tibetanen uitgaan van smaak, reuk en de kwaliteit van de materie. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de Tibetanen de geneeskunde van de smaak hebben. Wanneer een dokter een kruid ziet, kijkt hij er niet naar, maar pakt het en proeft het, want met de smaak kan hij onmiddellijk voorstellen wat de geneeskrachtige werking is van dit kruid. Dus smaak en de kwaliteit van aanraking, -is het ruig of is het kruidmateriaal zacht- is belangrijke informatie, die direct aan het lichaam en geest van de dokter wordt overgebracht. In het westen maken wij van het kruid een foto en maken een chemische analyse waarbij wij de kennis van de moleculen laten bepalen wat het kruid kan betekenen. De Tibetanen zeggen heel nadrukkelijk “zonder interactie met de plant zelf, weten we niet wat het kan doen”. Geen machine kan ons dit vertellen.
Wanneer we het nu bekijken vanuit een ziektebeeld, zoals bij ontstekingsprocessen, is arteriosclerose een voorbeeld van een laag onstekingsniveau. Dan zeggen ze, dat er iets wordt gemist. En wanneer we kruiden kunnen gebruiken om het te complementeren, dan hebben we een mix van kruiden nodig. Eén plant is namelijk nooit genoeg, wat het grote verschil is met de westerse fytotherapie, die één plant wil gebruiken voor één ziekte.
De Tibetanen zeggen: we maken gebruik van alle kennis over kruiden die iets zeggen over de ziekte. Je moet ze dan mixen in een vorm, van bijvoorbeeld een tablet. Deze kan bestaan uit 3, tot 5, tot 20, tot 70 ingrediënten. Vooral deze benadering is belangrijk bij het behandelen van chronische ziekten.

In Zwitserland (Zürich) wordt vanaf 1969 al samengewerkt met Tibetaanse artsen, voornamelijk omdat er veel geografische overeenkomsten zijn, maar ook omdat Zwitserland het meeste Tibetaanse vluchtelingen heeft opgevangen: meer dan 3000 Tibetanen wonen momenteel in Zwitserland. Doordat de Tibetanen zich over de hele wereld hadden verspreid is het netwerk om informatie te vergaren zeer groot. Sindsdien hebben ze het grootste ontwikkelingsinstituut op het gebied van Tibetaande geneeskunde opgezet. Het blijft echter noodzakelijk om ook de westerse denkwijzen in dit instituut te integreren, al is het maar om de bewijsvoering verantwoord te kunnen geven. Deze kennis van de westerse wereld is belangrijk om te kunnen aantonen dat de oude wijsheid ook nu nog verantwoord toegepast kan worden. We leven natuurlijk in een totaal andere wereld en omgeving. Op de website van PADMA AG , kunt u meer over het instituut vinden.

Hoe kunnen we deze twee verschillende benaderingen integreren?

De westerse visie, bijvoorbeeld t.a.v. chronische ontstekingsprocessen, wordt in eerste instantie bekeken op basis van de cellulaire processen. In oude boeken en geneeswijzen worden deze processen nooit beschreven, laat staan dat ziekten vanuit dit niveau zijn beschreven. Niets staat hierover beschreven. Juist vandaag is deze cellulaire kennis belangrijk, gezien vanuit ons westerse denken en onze opleiding. Zo werkt onze cultuur momenteel, waarbij sommigen overdrijven, en zover gaan om te zeggen dat ons lichaam te vergelijken is met een machine.

Arteriosclerose is de verharding van de ader, die gedurende de jaren toeneemt, wat uiteindelijk de ader kan laten dichtslibben. Deze opbouw van de verharding is eigenlijk het resultaat van een ontstekingsproces in de aders. Sommigen zullen zeggen dat dit alleen kan komen door cholesterol of andere stoffen die neerslaan in de ader. Dit is niet waar.
Natuurlijk zijn er ook risicofactoren, zoals dieet, stress, roken of zelfs diabetes, die belangrijk zijn, en de erfelijkheidsfactoren. Je kunt natuurlijk al deze risicofactoren bekijken, maar de vraag is: is er een algemene regel, een grondbeginsel. Kunnen we te weten komen hoe het werkt. Kunnen de Tibetanen ons een richtlijn geven over hoe deze risicofactoren met elkaar verbonden zijn of hoe we deze onafhankelijk van elkaar moeten bekijken.
De huidige wetenschappelijke kennis over arteriosclerose is dat het naast een te hoog cholesterolgehalte ook veroorzaakt wordt als gevolg van oxidatie van LDL in het lichaam. In ieder geval een proces wat verbonden is met ontstekingsprocessen die het immuunsysteem van het lichaam beïnvloeden. Een gestrest immuunsysteem. Je kunt eigenlijk zeggen dat al deze risicofactoren het afweersysteem negatief beïnvloeden, door ontstekingen, oxidatie van LDL, en een gestrest immuunsysteem.
Wanneer dit proces zich jaren en jaren blijft ontwikkelen openbaart het zich door herkenbare symptomen. Deze symptomen kunnen zijn: slechte circulatie, pijn in de handen, koude handen en voeten, en pijn tijdens het lopen. Dit proces kan uiteindelijk uitmonden in kanker of verdergaande complicaties. Maar tijdens ons onderzoek met pathologen hoorden we dat deze symptomen al voorkomen bij 20-jarigen; jongvolwassenen. Maar zelfs bij hele jonge kinderen komen we deze symptomen tegen. Hierdoor is het eindpunt niet alleen belangrijk maar zeker ook op preventief gebied is het behandelen hiervan noodzakelijk.

Wanneer we het ontstekingsproces kunnen stoppen, stoppen we hiermee de atherosclerose.

Wat kunnen we hieruit leren? Wanneer we praten over risicofactoren moeten we deze reduceren. Voeding speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Onze welvaartsmaatschappij met junk- en fastfood, vol met vet en koolhydraten, en onze snelle maatschappij met de constante stress, worden als belangrijkste factoren gezien die ons immuunsysteem voortdurend onder druk zetten, wat nooit gezond kan zijn. Want ook een machine die voortdurend sneller moet presteren valt op een gegeven moment uit. Deze stress vinden we ook terug in onze aders.
Welke visie heeft de Tibetaanse geneeskunde hierop? Eigenlijk heel simpel. Er is teveel hitte in het lichaam. We leven in een oververhit stadium. We voegen steeds meer hitte toe aan ons systeem. Het logisch gevolg hiervan is dat we een verkoelend element nodig hebben. Een substantie. Het verhoogt de wind en het verkoelend systeem van het lichaam. Het product dat wij ontwikkeld hebben is PADMA welke is samengesteld uit vele soorten van kruiden. Kruiden die wij in de westerse fytotherapie ook kennen:

Iceland Moss
Costus root
Neem fruit
Cardamom fruit
Red saunders
Chebulic Myrobalan
Allspice fruit
Beal tree fruit
Gypsum
Columbine herb
English plantain herb

Licorice root
Knotweed herb
Golden Cinquefoil herb
Clove flower bud
Spiked gingerlily rhizom
Heart-leaf sida her
Valerian root
Wild lettuce leaf
Calendula flower
Camphor

Diverse onderzoeken zijn gedaan en geven duidelijk aan dat de werking t.a.v. voornamelijk chronische ontstekingen effectief zijn. Hier is veel literatuur over te vinden. Met name bij etalage-benen (claudicatio intermittens) zijn goede resultaten gemeten.
Veel chronische ziekten zijn verbonden met een low-level sytemische ontsteking, wat een voortdurend gestrest immuumsysteem veroorzaakt.

Volgens de oude formule van de tibetaanse geneeskunde kan de verkoelende formule van Padma 28 gebruikt worden om een gestrest immuumsysteem in evenwicht te brengen.
Voorbeelden hiervan zijn:

Chronische hepatitis
Chronische respiratoire aandoeningen
Circulatiesproblemen
Angina pectoris

Belangrijk bij het vertalen van deze oude formules is om te kijken hoe het praktisch gebruikt kan worden. En dat betekent hoe en wie kunnen profiteren van deze formule? Natuurlijk kijken we naar alle risicogroepen waarbij sprake is van een oververhitte levensstijl. En natuurlijk mensen die de eerste uiterlijke symptomen hebben.
Er zijn geen contra-indicaties, behalve de mogelijkheid dat er misschien mensen zijn die allergisch kunnen reageren op de kruiden.
Als zelfmedicatie is het niet aan te bevelen, omdat mensen in principe het geduld niet hebben om het product een aantal maanden te blijven gebruiken. Een therapeutische begeleiding is daarom gewenst.

Dr. Herbert Schwabl

Achtergond van Dr. Herbert Schwabl.
Dr. Schwabl is fysicus in de Quantumfysica in Wenen. Hij kwam 10 jaar geleden via de studie van biophantooms in aanraking met Tibetaanse geneeskunde.

DELEN