TCM effectief bij stuitligging

DELEN

Het stimuleren van acupunctuurpunten door brandende kruiden (moxa) verhoogt foetale activiteit.

Volgens een artikel in JAMA (The Journal of the American Medical Association) is gebleken dat de foetale activiteit gestimuleerd, en stuitligging gecorrigeerd kan worden door de toepassing van een Traditionele Chinese Geneeswijze die onder andere gebruik maakt van moxa om acupunctuurpunten te stimuleren.

Twee artsen, Francesco Cardini, M.D., in Verona, Italië, en Huang Weixin, M.D., verbonden aan de Jiangxi Women’s Hospital in Nachang, China, constateerden dat 75% van de foetussen uit de groep die behandeld waren met moxa hun positie van stuit- naar hoofdligging veranderden, t.o.v. 48% van de foetussen in de controle-groep. Dr. Cardini presenteerde de resultaten van het onderzoek tijdens een media-conferentie van de American Medical Association over alternatieve geneeswijzen.

De onderzoekers voerden het onderzoek uit om de effectiviteit van moxeren om de foetale activiteit te stimuleren en stuitligging te corrigeren te evalueren. Volgens de schrijvers: “Bij de primigravidas (vrouwen die voor het eerst zwanger zijn) waarvan de baby in de 33ste week van de zwangerschap in stuitligging lag verhoogde de foetale activiteit tijdens en na de behandeling, en tijdens de bevalling waren meer foetussen naar hoofdligging gedraaid.” De onderzoekers vonden een hoger gemiddelde activiteit bij de groep die behandeld werd. De gemiddelde foetale beweging bedroeg bij de behandelde groep 48.4 tijdens één uur gedurende zeven dagen, vergeleken met 35.4 bij de controle-groep. De onderzoekers: “ Het werkingsmechanisme van het moxeren lijkt verhoogde actieve foetale bewegingen te bewerkstelligen, die significant sterker waren in de behandelde subjecten.” Ook al zijn er in China studies geweest betreffende de neurologische effecten van de moxa-therapie, toch is het nog niet helemaal duidelijk hoe moxa werkt. Het onderzoek in China in twee ziekenhuizen in de provincie Jiangxi, gebaseerd op 260 participanten, welke allen 33 weken zwanger waren, en waarvan de foetus in stuitligging lag, wat d.m.v. een echo was vastgesteld. De onderzoekers schreven bij 130 vrouwen moxatherapie voor, om een acupunctuurpunt te stimuleren op de voet van de vrouwen, naast de buitenste hoek van de nagel van de kleine teen. De therapie werd gedurende 7 dagen iedere dag toegepast, op iedere voet 15 minuten, bij 87 participanten, en twee keer per dag bij de andere 43 deelneemsters. De controle-groep kreeg uitsluitend de normale zorg, en geen moxa-behandelingen. De eerste keer werd het moxeren in het ziekenhuis gedaan, daarna thuis. Als na 1 week de foetus niet was gedraaid, werd nog een week met de behandeling doorgegaan. Als na twee weken de foetus nog niet was gedraaid konden de aanstaande moeders van zowel de behandelde als de controle-groep kiezen voor ECV (external cephalic version) om de foetus te draaien. Hierbij worden de handen op de buik geplaatst om met een langzame maar krachtige draai te trachten de baby te keren naar hoofdligging.

Moxeren is het gebruik van warmte die geproduceerd wordt door een preparaat van brandende kruiden dat bijvoet bevat (Artemisia Vulgaris, in het Japans Moxa genaamd). Dit wordt gebruikt om acupunctuurpunten te stimuleren, i.p.v. met naalden. In China is moxeren populair als behandelingsmethode bij stuitligging. In de beide centra waar het onderzoek plaatsvond is het gebruik van moxa vroeg in het derde trimester, en ECV laat in het derde trimester de standaard procedure bij stuitligging. Volgens de onderzoekers is dit echter het eerste gecontroleerde klinische onderzoek om de effectiviteit van moxa op stuitligging te evalueren.

Onder stuitligging wordt hier verstaan iedere andere positie dan hoofdligging, meestal met de billetjes, beentjes of voetjes naar beneden. Stuitligging tijdens de bevalling wordt geassocieerd met complicaties en risico’s waaronder fysieke verwondingen bij zowel de moeder als het kind. Vaak wordt dan ook gekozen voor een keizersnede. Als de resultaten van dit onderzoek worden bevestigd zou het gebruik van moxa wijd verbreid moeten worden. Het is immers weinig ingrijpend, goedkoop, en eenvoudig toe te passen. Het is zelfs eenvoudig aanstaande moeders (alleen of met partner) te leren de behandeling zelf thuis uit te voeren.

DELEN