Stemvorken & Trillingsgeneeskunde (deel 1)

DELEN

fonoforese

Stemvorken & Trillingsgeneeskunde

Bio-resonantie raakt langzaam maar zeker ingeburgerd. Voordat de bio-resonantie via de verschillende computervormen op de makt kwam, werd er echter al op een andere manier met deze frequenties gewerkt. Een vergeten ontwikkeling die naar mijn mening meer aandacht zou mogen krijgen, zeker gezien de oorsprong ervan. Over de herontdekking van een verloren techniek die eenvoudig maar zeker doeltreffend is.

“Materie is energie opgeborgen in een verschillende vormen.” Einstein

Alle subatomische deeltjes, en alles wat daaruit voorkomt, met inbegrip van onze cellen, weefsels en lichaam zijn in feite eerder patronen van activiteit   dan van dingen.” Fritjof Capra, Fysicus

“Het lichaam is niets dan alleen maar ritme, het heelal is niets meer dan ritme, het beroep van een therapeut is om deze ritmen met de ritmen van het heelal te harmoniseren.” Dr. Ram K. Bhosle

 

Wat is onze levenskracht

Eenvoudig gezegd onze levenskracht dat wat ons het leven geeft. In termen van het lichaam, is onze levenskracht datgene wat ons fysiek lichaam onderscheidt van het menselijk wezen. Om een bijbelse verwijzing te gebruiken, is het dat wat God in het stof ademde om Adam te maken. Het is dat wat mensen wanhopig proberen vast te houden wanneer ze denken dat zij gaan sterven. Een sterke levenskracht maakt een menselijk wezen totaal in zijn leven, waakzaam, en in het ‘nu’. Terwijl een zwakke levenskracht in traagheid en moeheid resulteert. Deze energie kan in een menselijk lichaam worden versterkt. De ontwikkeling van deze kracht kan een zieke persoon sterk maken en een zwakke persoon een sterk verbeterde mentale kracht geven.

Het begrip ‘levenskracht’ wordt in de meeste oude culturen van de wereld teruggevonden. In India wordt het ‘prana’ genoemd; in China ‘chi’; in Japan ‘ki’; bij de inheemsen van Amerika ‘de Grote Geest’. Bij al deze culturen, maar ook bij andere, speelt het begrip ‘levenskracht’ een centrale rol binnen de verschillende vormen van geneeskunde en therapieën.

De Trillende Kracht van het Leven

Oude sages vertelden het al, en de huidige wetenschap is het er tegenwoordig mee eens dat alles in het heelal fibreert, trilt. Het tijdschift in uw handen, uw cellen, organen, weefsels, zelfs uw gedachten trillen bij een specifieke frequentie. Een Indische sage heeft altijd al gezegd dat “het gehele heelal niets anders is dan geluid”, en geluid is, zoals u weet, trilling. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd er een fysisch principe bewezen, namelijk ‘de dualiteit van het golfdeeltje’. Het verklaart dat elk deeltje van ons lichaam uiteindelijk een vorm van energietrilling is, of ook wel een golffrequentie. Resenter beschreef dr. William Tiller van de Universiteit van Stanford, “Ieder atoom, molecuul, cel en klier in ons lichaam heeft een kenmerkende frequentie die straling absorbeert of uitzendt”. Dat wil zeggen dat elk fysiologisch systeem een unieke frequentie heeft die trillingen kan ontvangen of verzenden!

Enkele frequenties van het menselijke lichaam

 • Normale hersenfrequentie: 70-78 MHz
 • Hersenfrequentie 80-82 MHz: wijst op een genie
 • Schildklier en bijschildklieren: 62-68 MHz
 • Thymus: 65-68 MHz
 • Hart: 67-70 MHz
 • Longen: 58-65 MHz
 • Lever: 55-60 MHz
 • Alvleesklier: 60-80 MHz
 • Maag: 58-65 MHz
 • Dunne Darm: 58-60 MHz
 • Dikke Darm: 58-63 MHz

Je kunt zeggen dat ziekte een trilling is die is uitgezet. Het wordt vaak geassocieerd met een gebrek aan beweging of onevenwichtigheid van de trillingen van het lichaam, zoals:

 • Griepsymptomen: 58 MHz
 • Virale besmetting: 55 MHz
 • Epstein Barr: 52 MHz
 • Weefselafbraak: 48 MHz
 • Kanker: 42 MHz
 • De dood begint: 20 MHz

Reeds meer dan 200 jaar hebben onderzoekers de relaties van geluid en trillingen op het lichaam bevestigd. De eerste die dit deed was de Duitse wetenschapper Ernst Chladni, die in 1787 gedetailleerd zijn onderzoek in zijn boek ‘Discoveries Concerning the Theory of Music’ publiceerde. In zijn werk verklaarde hij hoe je correcte golven via zichtbare structuren kunt produceren. Heel gedetailleerd liet hij zien hoe de trilling van een viool, die bij een rechte hoek over een vlakke plaat wordt gehouden die met zand is bedekt, patronen en vormen in  het zand veroorzaakt. Tegenwoordig worden deze patronen en vormen de ‘Chaldni-figuren’ genoemd. In 1829 stierf Chaldni, toevallig in hetzelfde jaar als Beethoven. Mozart, een vrijmetselaar, beïnvloedde Beethoven zeer duidelijk wat betreft de wiskundige kant van muziek, en waarschijnlijk beïnvloedde hij ook Chaldni hiermee.

In 1815 volgde de wiskundige Nathaniel Bowditch Chaldni op met zijn ontdekkingen. Hij ontdekte dat deze ontwerpen zich voordeden bij bepaalde frequenties, of trillingen per seconde: namelijk bij verhoudingen in gehele aantallen, zoals 1:1, 1:2 ,1:3 enzovoort.

De studie van golffenomenen, de capaciteit van geluid om zich te organiseren  o.a. in patronen, wordt ‘cymatics’ genoemd. Volgens John Beaulieu is “vorm het  ontwijkende onderdeel van geluid. Maar je kunt de geluidsvormen zien via een medium als zand, water, of klei als een ononderbroken trilling”. Het volgende voorbeeld toont dit aan: vormen onstaan op een stalen plaat waarbij een oscillator onder de bodem is geplaatst. De oscillator leidt een impuls naar de stalen plaat die een vorm geeft. De vormen op de plaat zijn voorbeelden van georganiseerd geluid. Zo bleek ook dat toen de klinkers van oude talen als Hebreeuws en Sanskriet werden uitgesproken, het zand de vorm van de geschreven symbolen voor die klinkers kreeg. Bij de moderne talen, waaronder Engels, slaagden ze er niet in om die patronen te produceren.

Uiteindelijk kun je zeggen dat overal vibraties, schommelingen, impulsen, golven, ritmische gebeurtenissen, periodieke opeenvolgingen, akties en hun gevolgen alles, met inbegrip van onze biologische evolutie, aanraken. Het bewijsmateriaal toont overtuigend aan dat alle natuurlijke fenomenen uiteindelijk afhankelijk zijn of waren van de frequenties van trillingen. Dit zou kunnen betekenen dat lichamelijk helen verstoord of juist geholpen zou kunnen worden door de verschillende frequenties die de genen, cellen, en diverse structuren in het lichaam beïnvloeden.

Muziektrillingen: Elke cel pulseert en gaat een akoestische trilling aan met het medium. Zelfs de aarde en de zon trillen eenstemmig, gebaseerd op een basisritme van 160 minuten. Daarom is elke muzieknoot verbonden met een niet hoorbare noot van een hoger octaaf, en iedere symfonie met andere symfonieën die wij niet horen hoewel zij met onze cellen trillen en ze misschien zelfs laten resoneren. Zelfs DNA heeft zijn eigen melodie. De muzikale aard van atomen tot aan melkwegen worden nu erkend door de officiële wetenschap. Candice Pert PH.D. schrijft in ‘Molecules of Emotion’: “In principe functioneren receptoren als scanners. Zij groeperen zich in de cellulaire membranen, wachtend op de juiste ligand, om zich dansend te verspreiden door de vloeistof die elke cel omringt, hen te binden, en aan te zetten om de trilling aan de cel door te geven. De relatie van de ligand met de receptor kun je vergelijken met twee stemmen die dezelfde noot produceren, een trilling veroorzaken, en hierdoor de deur van de cel openen.

De rol van de Solfeggio-frequenties

Ik vond deze zeer oude frequentieschaal als onderdeel van een 6-tonige schaal van opeenvolgende elektromagnetische frequenties, bekend als de ‘Original Solfeggio Scale’ uit het boek ‘The Healing Codes of Biological Apocalypse’ door dr. Leonard Horowitz. Deze bijzondere frequenties werden eigenlijk herontdekt door dr. Joseph Puleo, die naar men zegt het ‘als een prachtige mystieke ervaring heeft ontvangen’. Deze frequenties zijn niet nieuw, maar zeer oud. Ik deelde de informatie over deze frequenties met een vriend die musicus was en die een eigen studio in huis had. Nadat ze alle informatie had gezien besloot ze dat zij met deze frequenties een soort meditatieve muziek zou willen maken of hiermee experimenteren. Zij kende ook Jonathan Goldman (auteur van het boek ‘Healing Sounds’) en tijdens het telefoongesprek dat ik met hem had bleek ook hij deze frequenties te kennen, en te gebruiken in sommige CD’s, zoals in ‘The Lost Chord’. Ze vroeg of ze de stemvorken die hij hiervoor had gemaakt met de speciale frequenties mocht onderzoeken. Ik vroeg haar of zij ook een reeks voor mij zou kunnen maken.

Nadat ik de stemvorken ontving en hierover in het land begon te praten, merkte ik op dat de mensen op de informatie over deze krachtige frequenties sterk reageerden. Het voelde alsof iets in een veel groter verband stond. Wij waren als het ware energiek verbonden met deze informatie, en toch wist ik niet wat ik met de stemmende vorken ging doen. De mensen begonnen zelf te vragen of ik de stemvorken op hen wilde gebruiken. Vanuit die ervaringen, en met informatie die ik had, ontwikkelde ik een techniek. Ik noemde de techniek SomaEnergeticsTM. Deze is ontworpen om de optimale energie van de Solfeggio-frequenties te gebruiken door middel van deze stemvorken. Soma, wat in het Grieks ‘lichaam’ betekent, combineert het holistisch denkbeeld met het lichaam als energieveld.

Toen het met de eerste stemvork begon, was de belangrijkste frequentie die ik kende 528 Herz. Biochemici gebruiken deze voor de reparatie van DNA. Ik realiseerde me dat de rechterkant van het lichaam door de linker hersenhelft wordt gecontroleerd, en de linkerkant door de rechter hersenhelft, en dat deze met onze innerlijke mannelijke en vrouwlijke energieën corresponderen. Wanneer ik de stemvork aan elke kant van de onderkant van het lichaam gebruikte, kon ik in aanraking komen met het overheersende voorouderlijke DNA dat zowel aan de zijde van de moederkant als van de vaderkant van de chromosomen komt. Ik bemerkte vaak  een enorme onevenwichtigheid in het geluid tussen deze twee kanten. Het doel van dit werk met de stemvork is, zoals velen van u weten, een balans zien te bereiken.

Wanneer ik deze techniek bleef toepassen, zou het geluid tussen de mannelijke en de vrouwelijke kant van het lichaam veranderen, en de cliënten bemerkten zelf dat ze een soort verschuiving “voelden”. Ik was totaal verbaasd, en vroeg mezelf af:”wat gebeurt hier?”. Plotseling begon ik te begrijpen en voelen wat de vorken doen. Soms stopte ik tijdens het werken met de cliënt met het gebruiken van de stemvorken (als de initiatiefnemer van deze techniek), en zij begonnen mij de vorken schijnbaar te laten bewegen, oftewel, de vorken leidden mij! Na honderden behandelingen en positieve verklaringen, heb ik geleerd om te vertrouwen op de schaal van de Oude Solfeggio-frequenties, in de vorm van stemvorken als wettige modaliteit.

Energie en Verhouding

Alles is in verhouding, alles is bewustzijn. Wanneer je een voorwerp waarneemt, neemt dit je op één of ander niveau ook waar. Ik realiseerde mij toen dat omdat iets geen menselijk bewustzijn heeft zoals ik, dat nog niet betekent dat het geen eigen bewustzijn heeft. Blijkbaar is er een moment dat het geobserveerde en de waarnemer op één of ander niveau één zijn.

Misschien zijn de Solfeggio-stemvorken een bewuste ‘entiteit’. Zij zijn energie, trilling en frequentie – de cliënt is ook trilling, frequentie en energie – en ik ben trilling, frequentie en energie. Elk van hen komen samen en beginnen een synergetische ervaring te veroorzaken die op vele niveaus plaatsvindt.

Maar waarom zijn deze Solfeggio-Frequenties verloren geraakt?

Ik ontdekte dat deze krachtige frequenties ooit, heel lang geleden, door de kerk werden gebruikt voor een zeer spiritueel doel. Die tijd was de kerk een prachtige plaats voor de mensen uit de dorpen om samen te zijn. De kerk als  sociale, politieke en geestelijke plaats. De mensen kwamen toen nog massaal, en er werd in het Latijn gebeden en gezongen. Wanneer mensen in het Latijn muziektonen zingen zijn deze zeer krachtig, omdat deze trillingen toegang hebben tot diepere niveaus van het onderbewuste. Ik moet zeggen dat sinds het Latijn verdwenen is mijn eigen spirituele ervaring met de kerk ook verdwenen is. En ik denk bij heel veel mensen.

Toen dr. Joseph Puleo de tonen onderzocht werd hij gevraagd om bij een Monsignor aan de universiteit in Spokane WA te komen, hoofd afdeling middeleeuwen. Na een gesprek van twintig minuten vroeg de geestelijke hoe hij dr. Puole kon helpen. Puleo antwoorden met: “Kunt u Middeleeuws Latijn ontcijferen?” “Absoluut!” “En kent u de muzikale schaal en alles?” “Absoluut!” “Goed. Kunt u mij vertellen wat ‘UT – queant laxis’ betekent?”

Na een korte pauze antwoorde de Monsignor: “Dat zijn niet uw zaken.”

 

DELEN