Prostaat

DELEN

De Prostaat

Symposium Alternatieve Interventies roept op tot meer onderzoek

Al vele jaren worden er alternatieve toepassingen gebruikt bij prostaatklachten, welke recentelijk aanleiding hebben gegeven voor een aantal korte nieuwsfragmenten.Hoeveel mensen hebben er tegenwoordig nog niet gehoord over de positieve uitwerkingen van soja, groene thee, of haaiekraakbeen? Veel mensen met kanker, en in het bijzonder met prostaatkanker, vertrouwen op deze mogelijkheden. US TOO International heeft enige tijd geleden in samenwerking met de universiteit van Chicago op een symposium een aantal experts bij elkaar gebracht op het gebied van velerlei complementaire alternatieven voor prostaatkankerpatiënten. Het voornaamste doel van deze conferentie was om de bestaande gegevens betreffende alternatieve strategieën kritisch te evalueren, de kennis hierover te verbeteren, en onderzoeksmogelijkheden aan te wijzen om de kennis over de potentiële waarde van de behandelingsmethoden te kunnen vergroten. Tijdens dit symposium zijn veertien voordrachten gehouden, waarbij iedere spreker de mogelijkheid kreeg om feiten over onderzoeken en andere waardevolle informatie over de eigenschappen van hun onderwerp te presenteren. Met Dr. Gerald Chodak van de  universiteit van Chicago als voorzitter, kreeg een lekenpanel van mensen die prostaatkanker overleefd hebben de mogelijkheid de spreker over zijn onderwerp te ondervragen.

Voeding

Cathy Kapica, Ph.D., van The Chicago Medical School, begon het symposium met “Voeding als medicijn”, waarbij ze uitlegde dat voedsel meer is dan koolhydraten, proteïnen, vetten, vitaminen en mineralen, maar dat het de bron is van phytochemicaliën en andere biologisch actieve voedingssubstanties. Dr. Keith Block van de universiteit van Illinois legde uit hoe hun onderzoek zich gericht had op de effectiviteit van gecombineerde benaderingswijzen, waaronder chemotherapie en nutritionele ondersteuning, bij de behandeling van kankers met een bewezen hoog mortaliteitspatroon, speciaal prostaat-, borst-, colon-, en pancreaskanker.

Dr. Shutsung Liao van de universiteit van Chicago, behandelde het onderwerp Groene Thee. De twee voornaamste ingrediënten van Groene Thee zijn epicatechingallaat (ECG) en epigallocatechingallaat (EGCG), die afgaande op Dr. Liao, beide de activering van mannelijke hormonen, die nodig is om prostaatkanker, kaalheid en acné te ontwikkelen, kunnen voorkomen. Het onderzoeksteam van dr. Liao heeft aangetoond dat de groei van menselijke prostaattumoren in muizen kan worden voorkomen door dagelijkse intraperitoneale injecties met EGCG.

Het hoofdstuk voeding werd afgesloten door dr. Daniel Nixon van de Medical University van South Carolina, waarbij hij de focus richtte op prostaatkanker en vetten. Een innovatief onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd is het PINS-project, waarbij prostaatkankerpatiënten gedurende hun reguliere behandeling, of tijdens observatieperioden, worden onderworpen aan een van de volgende drie behandelingen: behandeling door middel van voeding; door het volgen van een dieet dat arm is aan vet; of een combinatie van sojapoeder, selenium en vitamine E, met veranderingen in PSA-niveaus (prostate specific antigen) en terugkomen van de ziekte als eindpunt. Dr. Nixon legde het een en ander uit over dieetfactoren zoals calorieën, totaal vet, vettypen (verzadigd, enkelvoudig onverzadigd, meervoudig onverzadigd) en verschillende vetzuren die ook in het laboratorium onderzocht worden.

Vitaminen, mineralen en kruiden

Lycopine en andere antioxidanten waren het onderwerp dat onder de aandacht werd gebracht door James Balch, Jr., M.D. Hij presenteerde onderzoeken waarbij het belang van lycopine in het dieet aan de orde kwam, als een preventieve maatregel om prostaatkanker te voorkomen.

Dr. Sophie Chen, Botanic Lab, gaf informatie over PC SPES, een supplement dat vervaardigd is uit zeven sterk gezuiverde Chinese kruiden, en een geconcentreerd Amerikaans kruid. Dr. Sophie Chen legde uit hoe en waarom dit supplement zo effectief is. De naam betekent Prostate Cancer Hope. Het is ontworpen om een gezonde prostaatfunctie te ondersteunen en te stimuleren. De kruiden zijn verdeeld in vijf categorieën: Immuunsysteemstimulatie, anti-kanker, ontstekingsremmend, anti-viraal, en tegen goedaardige prostaathyperplasie. Door het gebruik van PC SPES, zo bleek uit onderzoek, kan het PSA (prostate specific antigen) van patiënten met prostaatkanker indrukwekkend dalen. Substantiële dalingen in PSA-metingen en opruiming in de belangrijkste metastase-plaatsen betekenen het terugkeren van de kwaliteit van het leven, waaronder verbeterde eetlust, minder pijn, meer energie en een verhoogd algemeen gevoel van welzijn.   Een heel speciale eigenschap van PC SPES is dat het de dood van kankercellen teweeg kan brengen. De acht kruiden interacteren in de specifieke combinatie op een bijzondere manier. Ieder kruid afzonderlijk zou geen significant effect op prostaatkanker hebben, maar samen hebben ze dat wel. Dr. Zbigniew Darzynkiewicz, M.D., Ph.D. heeft PC SPES onderzocht in zijn laboratorium op het kanker onderzoeksinstituut van het New York Medical College. Hij kwam er achter dat PC SPES “Een krachtige cytostatische en cytoxische activiteit teweeg kan brengen bij diverse lijnen van tumorcellen, waaronder prostaatkankercellen.” PC SPESS doodt kankercellen, en voorkomt tumorgroei.

Larry Clark, Ph.D., van de Universiteit van Arizona, toonde veelbelovende resultaten van een willekeurig klinisch lange termijn onderzoek. Hieruit bleek een verlaagd aantal gevallen van prostaatkanker bij mannen die Selenium gebruikten. Dr. Clark geeft aan dat deze resultaten verder onderzoek en evaluatie behoeven, in goed gecontroleerde onderzoeken m.b.t. preventie.

Voedingssupplementen en Extracten

Prostaatkankercellen hebben een overvloed aan een bepaald lectine, galectine-B, dat galactose moleculen bindt. Dr. Jeffrey Kamradt, van de universiteit van Michigan verklaarde dat zij ratten hadden gevoed met een speciale orale vorm van galactose, te weten gemodificeerd citruspectine, en dat de mate van metastase van de prostaatkanker bij deze ratten verminderde. Dit jaar willen zij met een nieuw, klinisch onderzoek beginnen.

Stephen Barnes, Ph.D., verbonden aan de universiteit van Alabama sprak over het isoflavon genistein, een anticarcinogeen uit soya. Hij verklaarde dat het niet alleen de groei van prostaatkankercellen bij experimenten met weefselkweekjes kan remmen, maar dat het ook de vorming van prostaattumoren bij dieren bemoeilijkt.

In meer dan 400 Japanse ziekenhuizen, evenals in andere Aziatische landen, wordt AHCC (Active Hexose Correlated Compound) gebruikt. Informatie hierover werd aangedragen door Dr. Buxiang Sun, uit het Japanse Sapporo. Hij verklaarde dat het hier om een immuunversterkend bestanddeel gaat dat gewonnen wordt uit gecultiveerde paddestoelen, en dat deze stof in de genoemde landen gebruikt wordt als alternatieve behandeling bij verschillende soorten kanker, waaronder prostaatkanker.

Volgens de heer Paul Goff, DMD, MO, MPH, van Treshold Enterprises zijn er sinds de 40-er jaren honderden onderzoeksrapporten gepubliseerd met betrekking tot bèta glucans. Hij is een voorvechter die probeert ziekenhuizen en investeerders zover te krijgen dat ze het gebruik van bèta glucans als een veilige immuunstimulans serieus overwegen om de symptomen van prostaatkanker te verbeteren.

Dierlijke extracten

De voordelen van runderkraakbeen bij de behandeling van kankerpatiënten werd besproken door Dr. John Prudden, Phoenix Biologics, Inc., waarbij hij tevens uiteenzette dat alle kraakbeen sterke anti-angiogenesische eigenschappen heeft, waardoor kwaadaardige gezwellen niet meer voldoende bloedtoevoer hebben die nodig is voor hun groei.

William Lane, Ph.D., Cartilage Consultants, Inc. claimde dat haaiekraakbeen het eerste voedingssupplement is dat ooit van de FDA (Food and Drug Administration) de goedkeuring voor FDA-proeven, en toestemming voor fase-II clinisch onderzoek heeft gekregen in de Verenigde Staten.

Al met al bleek uit dit symposium dat er veel aanleidingen zijn om verder onderzoek te doen betreffende tal van alternatieve therapieën als behandeling bij prostaatklachten. Heel wat producten hebben potentiële kwaliteiten, maar er is duidelijk behoefte aan meer onafhankelijk, klinisch onderzoek.

Larry Clapp: “Een gezonde prostaat in 90 dagen”

De algemeen aanvaardde visie op prostaatvergroting en prostaatkanker is dat het normaal is dat alle oudere mannen hier op een bepaald moment mee geconfronteerd worden, en dat het een feit is dat we zonder verdere vragen zullen moeten accepteren. De Amerikaanse advocaat Larry Clapp wilde hier echter niet aan, op het moment dat hij, in 1991, met de diagnose prostaatkanker werd geconfronteerd. Hij weigerde een operatie, bestraling of chemotherapie, en koos er voor om alternatieven te onderzoeken. Daarbij kwam hij erachter dat prostaatproblemen niet voorkomen in andere culturen, en noch onvermijdelijk, noch ongeneeslijk is. Clapp gooide zich met volle overgave in een intensief onderzoek van zowel de traditionele als de alternatieve behandelmethoden. Vanuit de resultaten van deze zoektocht kwam hij tot een behandelplan, waarmee hij uiteindelijk zichzelf van zijn kanker genas. De details van de door hem gevolgde weg heeft hij in een gevoelig boek neergeschreven, evenals een stap-voor-stap programma om zoals hij zegt ‘zonder operatie of medicijnen kankervrij te worden in 90 dagen’.

De basis van het Clapp-programma is voortgekomen uit het werk van Otto Warburg, die in 1931 de Nobelprijs ontving voor een onderzoek, waarbij hij aantoonde dat kanker niet kan leven in cellen die pH-neutraal zijn. De meeste mensen die in stedelijke gebieden wonen zijn erg ‘zuur’, waardoor ze zonder het te weten een geliefde gastheer zijn voor prostaat- en andere kankers. In zijn boek verklaart hij waarom de prostaat in het bijzonder gevoelig is, en hoe je een pH-balans kunt krijgen die er voor zorgt dat de stroom van bloed en zuurstof naar de prostaat toeneemt, waardoor de kankercellen gedwongen worden weer te veranderen in normale cellen. Het programma van Clapp is er voornamelijk op gericht om de pH-waarde in balans te krijgen door: het elimineren van toxinen uit het lichaam, het voedingspatroon de verbeteren, te trainen, en te werken aan een gezonder emotioneel en sexueel leven.

Een sleutelrol in het programma is weggelegd voor een test genaamd Biological Terrain Assessment (BTA). Deze test is een belangrijke doorbraak. Op twee decimalen nauwkeurig wordt de pH gemeten, de zuurstofreductie, en de weerstand van het bloed, het speeksel en de urine. Hierdoor wordt een dieptebeeld verkregen van de conditie van het lichaam, waarbij niveaus van dysfunctioneren zichtbaar worden, die traditionele testen niet kunnen bevatten. Doordat de aanwezige zwakheden precies kunnen worden aangegeven, kan er een herstelprogramma worden uitgezet. Bovendien kan het resultaat, of het gebrek daaraan, precies gevolgd worden. Iets dat wellicht even belangrijk is, om de behandeling wekelijks, per maand of na langere perioden aan te kunnen passen.

Na twee maanden nadat Clapp was begonnen met zijn nieuwe gezondheidsbeleid toonden bloedtesten (PSA, CEA, Albumin) aan dat de kanker zich terugtrok, en fysiek onderzoek wees uit dat de prostaat een normale grootte had. Een aantal jaar later kwam de kanker terug, doordat hij nog niet geleerd had hoe hij de pH-balans precies moest meten en onder controle kon houden. Clapp had ondertussen veel meer kennis die hij nu kon gebruiken, door jarenlange studie van ‘The Ultimate Fast’, supplementen, homeopathie, en de door de BTA-test gemeten pH-balans. De kanker was binnen twee maanden weg. Behalve dat hij kanker had overwonnen, voelde hij zich bovendien veel gezonder dan voorheen.

Clapp verklaart: “Mannen kunnen prostaatproblemen voorkomen en verhelpen, door eerst de oorzaak te leren kennen. Kanker, vooral die in de voortplantingsorganen, wordt voornamelijk veroorzaakt door toxinen uit het milieu, het gebit, het voedingspatroon en parasieten. Met enige toewijding kunnen deze oorzaken eenvoudig worden veranderd. Wat veel mensen niet weten is dat de kwikvergiftiging die het resultaat is van de amalgaamvullingen één van de hoofdoorzaken kan zijn van kanker. U herinnert zich wellicht nog de berichten in de 70-er jaren, over hoe het kwik dat in vissen werd aangetroffen kanker kon veroorzaken. Er werden milieuwetten aangenomen om met deze relatief minuscule hoeveelheden kwik om te gaan. Maar de vullingen in onze mond bestaan uit 50% kwik, terwijl kwik de giftigste stof op aarde is.” Clapp weet zelfs te vertellen dat het amalgaamprobleem zo ernstig is, dat de Zweedse overheid mensen betaalt om hun amalgaam te laten verwijderen. Op die manier proberen ze op de gezondheidskosten op langere termijn te besparen, doordat ze verwachten dat ze dan minder mensen voor kanker zullen moeten behandelen. In Duitsland, waar tandheelkunde geen aparte discipline is maar onderdeel is van de ‘gewone’ geneeskunde, wordt amalgaam niet langer gebruikt. Duitsland is pionier op het gebied van het verwijderen van het kwik uit het lichaam. Het verwijderen van het kwik uit het lichaamsweefsel en de zenuwen nadat het in de mond verwijderd is, is zowel moeilijker als belangrijker.

Clapp benadrukt dat het voor mannen en vrouwen belangrijk is meer te weten te komen over hun eigen lichaam, en meer verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot hun gezondheid, in plaats van blind, zonder eigen keuze, vaak op angst gebaseerd, blindelings standaardbehandelingen te volgen. Als voorbeeld van hoe we de zorg voor onze gezondheid in eigen handen kunnen nemen, biedt het boek een ‘9-punten-programma’, dat ontworpen is om kanker te bestrijden, door de natuurlijke afweer van het lichaam te versterken, en de pH in balans te brengen, op een dusdanige wijze dat kanker niet in het lichaam (meer) kan leven. Een overzicht van de doelen van het programma luidt als volgt:

 • Grondige verwijdering van plaque en afvalstoffen uit de darmen;
 • Verjonging van het lymfesysteem;
 • Eliminatie van parasieten uit het hele lichaam: gewrichten, hersenen, spieren en darmstelsel;
 • Eliminatie van toxinen;
 • Verminderen van gevaarlijke zuurwaarden, en het sturen van het lichaam naar een juiste pH-balans;
 • Vrijmaken van emotionele blokkades die de bloed- en zuurstofvoorziening blokkeren;
 • Elimineren van dentale bronnen van toxinen;
 • Energie opladen voor lichaam, ziel en geest;
 • Schoonmaken van de organen, waaronder de prostaat, zodat deze hun werk kunnen doen.

“De prostaat is het vitale middelpunt waar mannen hun vitaliteit, creatieve energie, en sexuele drijfveren aan ontlenen. Zonder dat, de drijfveer die de basis is voor de kwaliteit van het leven, worden de algehele gezondheid en gezonde sexuele gevoelens behoorlijk verminderd. Daarom is het zo belangrijk dat gepoogd moet worden de prostaat te genezen in plaats van hem te verwijderen, of liever nog er voor te zorgen dat hij van meet af aan gezond blijft. Dat kan door veranderingen in de leefstijl aan te brengen, zodat er ruimte is voor betere voeding, gezondheid op te bouwen door het lichaam fysiek te trainen en in conditie te houden, het loslaten van oude emoties, alert te leren zijn op toxinen om ons heen, het verbeteren van ons sexleven, en bovendien het regelmatig controleren van de pH-waarden.”

Het samenhangende, eclectische programma van Clapp daagt de traditionele westerse geneeswijze uit, en opent deuren naar een noodzakelijke nieuwe manier van denken. Het boek* wordt gesteund door het American Health Institute.

Prostatitis en Fungi

Het Prostatitis Center in Tucson, US, doet momenteel onderzoek naar de rol die fungi zouden kunnen spelen bij (chronische, actieve) prostatitis. Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van meldingen van vele patiënten over het feit dat anti-fungi medicatie helpt bij prostatitis, zonder dat daarvoor een duidelijk wetenschappelijk bewijs voor is. Het onderzoek is er op gericht om de relatie aan te tonen, als er al een is, tussen de aanwezigheid van schimmels en prostatitis.

Momenteel zijn er twee tegenstrijdige gedachten over het al dan niet betrokken zijn van schimmels bij prostatitis.

De eerste gedachte is dat schimmels wel degelijk een rol spelen bij prostatitis. Er is een groot aantal anekdotische rapporten en geïsoleerde referenties in de literatuur over fungi bij patiënten met chronische prostatitis. Maar vrijwel ieder symptoom ooit waargenomen bij mensen is vroeger of later wel in verband gebracht met schimmels. Toch lijken een aantal verslagen van patiënten met prostatitis wel degelijk betrouwbaar. Bovendien maken de grote aantallen rapporten hierover het moeilijk om aan de eventuele rol van schimmels bij prostatitis geen aandacht te besteden. Zo zijn er bijvoorbeeld veel voorbeelden van patiënten die zeggen veel verlichting van hun symptomen te hebben ondervonden door het volgen van een anti-schimmel-dieet, dat noch suiker noch gist bevat. Bovendien zeggen aan aantal van hen dat zij een duidelijke toenamen van hun symptomen waarnamen nadat ze gestopt waren met het dieet, of nadat zij met opzet hun lichaam uitdaagde door een korte periode meer suiker te gebruiken. Dr. A.E. Feliciano, Jr. heeft slechts enkele keren gist gevonden bij microscopisch onderzoek, maar veel vaker positieve resultaten bij patiënten die anti-schimmel medicatie kregen toegediend (meestal Sporanox).

De tweede gedachte is dat schimmels geen belangrijke rol spelen bij prostatitis. De theoretische gedachte is dat schimmels normaal gesproken niet in diepere weefsels leven, behalve bij zeer ernstige aandoeningen van het immuunsysteem (zoals bij AIDS of intensieve chemotherapie). Zo komen schimmels wel voor in de vaginale flora en op de huid van de genitalia van gezonde vrouwen, maar niet in de uterus of baarmoeder, terwijl daar directe verbindingen naar bestaan. Bovendien hebben onderzoekers nooit melding gemaakt van gevonden gist in prostaatstaaltjes, terwijl het eenvoudig te identificeren is, en er duizenden onderzoeken per maand worden gedaan. In een eerder onderzoek hebben medewerkers van het Prostatitis center 50 staaltjes onderzocht van prostaten waarin het pathologische bewijs van prostatitis aanwezig was. Geen enkel spoor van fungi te bekennen. Hierbij werd echter geen specifiek fungi testmateriaal gebruikt, dat veel gevoeliger is. Ook in alle andere onderzoeken die hierna gedaan werden werd nergens fungi aangetroffen. Maar nooit werd de speciale testmethode gebruikt, wat in vervolgonderzoek wel het geval zal zijn.

Progesteron

Weer een heel andere kijk is die, waar gekeken wordt naar de hormoonbalans. In het lichaam van de man wordt testosteron omgezet in dihydrotestosteron. Dat gebeurt onder invloed van het enzym 5-alfa-reductase. Dihydrotestosteron wordt beschouwd als een ‘slecht’ progesteron, aangezien het een sleutelrol speelt bij prostaatvergroting. Uit klinische studies is gebleken dat sommige stoffen de werking van het enzym 5-alfa-reductase kunnen remmen. Een van die stoffen is dwergpalmolie (Saw Palmetto). Een andere stof die eveneens de te sterke werking van 5-alfa-reductase tegengaat is natuurlijk progesteron, dat gewonnen wordt uit een bestanddeel van Wild Yam. Bovendien compenseert natuurlijk progesteron de negatieve effecten van het oestrogeen estradiol, waarvan mannen naarmate ze ouder worden meer in het lichaam hebben. Onderzoekers aan de universiteit van California, Santa Barbara, hebben gevonden dat het gen BCL2 gestimuleerd wordt door estradiol. BCL2 remt de apoptosis (het proces waarbij cellen doodgaan in het steeds voortdurende verjongingsproces). Als de apoptosis wordt geblokkeerd sterven de cellen niet af, maar blijven doorgroeien, waardoor kanker kan ontstaan. Dezelfde onderzoekers kwamen tot de conclusie dat progesteron het gen P53 stimuleert. P53 remt BCL2. Daardoor kan de apoptosis (sterfproces van de cellen) doorgang vinden, waardoor kanker minder kans heeft.

referenties

 • video’s en cassettes van het symposium, US TOO International, Inc., Tel. (US) 1-800-808-7866.
 • Clapp, Larry; Prostate Health in 90 Days Without Drugs or Surgery”; Airlift Book Company Tel. (UK) 0181-4435333.
 • Prostatitis Center, P.O. Box 85699, Tucson, AZ, 85754 Tel. (US) 520-620-9909; John W. Polacheck, M.D.
 • Lee, John R., MD, What your doctor may not tell you about menopause, 1996.
 • Miller, Bruce, DDS, CNS, Prostate Health, 1997
 • Foster, Steven, Prostate Protection Born in the USA – Saw Palmetto, Better Nutrition, Augustus 1997.
 • Green, James, The Male Herbal, 1991.

 

 

DELEN