Polygonum cuspidatum

DELEN

polygonum_cuspidatumHistorisch gezien werd de Polygonum cuspidatum gebruikt als laxeermiddel en af en toe als voedingsmiddel. Maar als we het hebben over de Japanse duizendknoop dan moeten we het vooral hebben over resveratrol. Resveratrol is een natuurlijk antibioticum met aanzienlijke farmacologische en biologische effecten, zoals de bestrijding van kanker, het beschermen van de zenuwen, tegengaan van vergrijzing, het verminderen van ontstekingen en het verlengen van het leven. Tegenwoordig wordt resveratrol geassocieerd met bescherming tegen hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2.

Er zijn talrijke studies uitgevoerd met betrekking tot resveratrol. Deze stof komt niet alleen in de Japanse duizendknoop voor, maar ook in rode wijn. En juist daardoor is resveratrol meer algemeen bekend geworden. Want studies suggereren dat resveratrol in rode wijn een belangrijke rol speelt bij de volgende functies: remming van de vasculaire cel-adhesie molecuulexpressie, inhibitie van vasculaire gladde spiercelproliferatie, stimulering van de endolethelial stikstofoxide synthase(eNOS)-activiteit, remming van bloedplaatjesaggregatie en remming van peroxidatie van LDL. Kort geleden is er een onderzoek met hoge doses resveratrol afgesloten om het effect te zien op het verloop van de ziekte van Alzheimer. Er deden 119 personen met Alzheimer mee aan dit onderzoek. Het gehalte van Abèta40 en Abèta42 in het hersenvocht en het plasma en het taugehalte in het hersenvocht werd gemeten en men zag na een jaar een groot verschil wat betreft het gehalte Abèta40 ten opzichte van de placebogroep. Het gehalte bleef in de resveratrolgroep stabiel.

DELEN