Parkinson en drie veelbelovende behandelingen

DELEN

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve, neurologische ziekte die in de eerste plaats specifieke hersenstamcellen aantast, die verantwoordelijk zijn voor de productie van dopamine. Dopamine is noodzakelijk voor de transmissie van impulsen van de ene zenuwcel naar de andere. Onvoldoende dopaminegehaltes resulteren in specifieke, neurologische symptomen die de ziekte van Parkinson kenmerken. De ziekte van Parkinson treft zowel mannen als vrouwen; meestal zijn zij dan in de buurt van de vijftig jaar. Naar schatting zijn er op dit moment tussen de 40.000 en 45.000 mensen in Nederland die aan de ziekte van Parkinson lijden. De belangrijkste symptomen zijn: beven, spierstijfheid, bewegingstraagheid en algemene vermoeidheid. Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate te maken hebben met elk van deze vier of met combinaties daarvan. Helaas werkt het innemen van een dopaminesupplement niet, omdat dopamine de bloed-hersenbarrière niet kan passeren. Dopamine is een stof die nodig is om signalen van de hersenen door te geven aan onze spieren. Het is deze stof die essentieel is voor de overdracht van prikkels van zenuwcel naar zenuwcel; valt die verbinding weg, dan weten de spieren niet meer wat te doen en gaan dan willekeurig bewegen, reageren niet of langzaam op de orders van bovenaf. Het tekort aan dopamine verstoort de chemische balans in dat deel van de hersenen. Hoewel er vele theorieën zijn, is er geen genezing bekend voor de ziekte van Parkinson en bestaat de behandeling tot nu toe hoofdzakelijk uit therapieën die de dopaminegehaltes in de hersenen verhogen, hetgeen de transmissie van de zenuwimpulsen verbetert. Dit wordt doorgaans tot stand gebracht door het gebruik van L-dopa (levodopa) dat, in tegenstelling tot dopamine, door de fijne bloed-hersenbarrière heen kan gaan. Eenmaal daar verandert L-dopa in dopamine.

Mogelijke oorzaken van de ziekte van Parkinson

Pesticiden en herbiciden kunnen mogelijke oorzaken zijn van de ziekte van Parkinson. Mensen die binnenshuis insecticiden spuiten, lopen twee keer zoveel risico dat bij hen zich de ziekte van Parkinson ontwikkelt in vergelijking tot mensen die dat niet doen. Onderzoeken hebben ook aangetoond dat op boerderijen waar het drinkwater vervuild is met deze chemicaliën, men een groter risico loopt om de ziekte te krijgen. De pesticidegehaltes in het hersenweefsel zijn hoger bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij de gewone bevolking. (Neurologie 98;50:1346-50).

Dieronderzoeken hebben steeds aangetoond dat door blootstelling aan bepaalde chemicaliën Parkinsonachtige symptomen en veranderingen in de hersenen ontwikkelen die identiek zijn aan die van mensen met de ziekte van Parkinson. Aspartaam (NutraSweet) en mononatriumglutamaat (MSG) zijn twee chemicaliën die in samenstellingen afbreken, waarvan gedacht wordt dat ze schade aan de zenuwreceptoren in de hersenen veroorzaken. Sommige mensen die al in het beginstadium zaten van de ziekte van Parkinson zijn naar verluidt weer normaal nadat ze overgestapt zijn op suiker in plaats van aspartaam, maar er zijn geen onderzoeken die dit effect documenteren.

Toeval of opzet?

Hoewel het Vaticaan het nooit erkend heeft, is het duidelijk dat Paus Johannes Paulus de IIe aan de ziekte van Parkinson lijdt. De laatste paar jaar is zijn spraak onduidelijk geworden, trilt zijn linkerhand en heeft hij moeilijkheden met bewegen.

In juni heeft Dr. Luc Montagnier, Voorzitter van het Wereld Fonds voor AIDS Onderzoek en Preventie, de Paus bezocht. Dr. Montagnier was in 1983 samen met Dr. Robert Gallo de mede-ontdekker van het AIDS-virus. Het doel van de audiëntie was om de Paus ervan proberen te overtuigen de houding van de Katholieke Kerk ten opzichte van het gebruik van condooms te matigen ter voorkoming van AIDS. Tijdens zijn audiëntie bij de Paus op 10 juni 2002, gaf Dr. Montagnier de Paus een gefermenteerd papaya-extract (Immun’Age) om de ziekte van Parkinson te verbeteren. Het Vaticaan bevestigt noch ontkent of de Paus het product gebruikt. Wat echter wel bevestigd is, is dat sinds het bezoek van Dr. Montagnier er een opmerkelijke verandering is opgetreden in de symptomen van de Paus. Of de verandering verband houdt met een daad van God, het extract of iets anders, kan niet vastgesteld worden. In augustus reisde de Paus naar Canada en Polen. In Polen was de Paus in staat om voor de eerste keer sinds maanden zijn eigen lezing te houden. Verslaggevers die met de Paus meereisden, bevestigden ook dat zijn spraak veel sterker en duidelijker was geworden. Hij heeft meer uithoudingsvermogen en energie. Het Vaticaan zelf zegt alleen dat hij zich veel beter voelt.

Achter de schermen

Dr. Montagnier gaf de Paus een product dat Immun’Age FPP heet (bereiding van gefermenteerde papaya) en dat gemaakt wordt door een Japans bedrijf genaamd Osato. Immun’Age wordt gemaakt van niet-genetisch gemodificeerde papaya’s die in Hawai groeien. De papaya’s ondergaan een gistingsproces en worden dan gedroogd en vermalen tot een fijn poeder. Het uiteindelijke product wordt verpakt in drie grams folie. Immun’Age werd voor het eerst in 1969 ontwikkeld en is sinds 10 jaar te verkrijgen op de Japanse markt. Het wordt voornamelijk verkocht als een immuunversterkende stof. Dr. Montagnier denkt dat juist het vermogen van het product om de vrije radicalen te verwijderen zo effectief is bij de ziekte van Parkinson. Hij is ook begonnen met het testen van het product op AIDS-patiënten in Afrika. Tot nu toe zijn er onderzoeken gedaan bij erg kleine groepen, maar de resultaten blijken erg positief te zijn. Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met een medicijn tegen AIDS, lijkt het de immuunactiviteit te stimuleren. Er zijn ook aanwijzingen dat het helpt bij gewichtstoename en verbeterde hemoglobinegehaltes. Thans zijn er grotere en uitgebreidere proeven gepland.

Dr. Montagnier raadde de Paus aan om dagelijks twee zakjes, of pakjes, van het poeder te nemen, één ’s ochtends en één ’s avonds. Voor de beste resultaten moet het poeder onder de tong en op een lege maag ingenomen worden. Dr. Montagnier zegt dat wanneer hij voelt dat hij verkouden gaat worden, hij onmiddellijk twee zakjes inneemt, waardoor de verkoudheid stopt voordat het daadwerkelijk begonnen is. Dit blijkt alleen te werken wanneer het bij het allereerste teken van verkoudheid ingenomen wordt.

Moeilijk te vinden

Buiten Japan is het product niet zo bekend. Maar sinds kort is het ook in Europa, waaronder in Nederland, te krijgen. Recente onderzoeken zijn tijdens het Nationaal CAM-congres gepresenteerd door Dr. P. Mantello. Het is een natuurlijk product en er zijn geen meldingen gedaan van ernstige bijwerkingen. Een ander pluspunt is, dat het vrij snel schijnt te werken. Binnen een paar weken zou je moeten kunnen zeggen of het je helpt.

Een tweede, veelbelovende, natuurlijke behandeling voor de ziekte van Parkinson. Naast Paus Johannes Paulus de IIe, zijn Mohammed Ali en Michael J. Fox twee bekende mensen met de ziekte van Parkinson. Maar de ziekte van Parkinson treft ruwweg 1% van de bevolking ouder dan 65 en het is geen nieuwe ziekte. De Ayurveda uit India beschreef en behandelde deze ziekte al meer dan 4500 jaar geleden. De meest gebruikelijke behandeling tegenwoordig is gebaseerd op een Ayurvedisch geneesmiddel van meer dan 4000 jaar geleden… een plantaardige vorm van L-dopa. Zoals eerder genoemd, zijn synthetische vormen van L-dopa tegenwoordig een geaccepteerd middel om de symptomen van de ziekte van Parkinson te beheersen, maar één van de problemen van het gebruik van L-dopa is dat het zijn effectiviteit na een tijdje verliest. Een ander probleem zijn de bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, vermoeidheid, flauwte, meer dorst en bevingen. Dezelfde bijwerkingen waren al in de oude Ayurvedische geschriften genoteerd, maar alleen als problemen die verband hielden met een overdosering van plantenextracten van L-dopa.

Een paar jaar geleden begonnen enkele Indiase onderzoekers de plantenbronnen voor L-dopa te her bestuderen. In het Midden Oosten en Afrika, blijken gekookte favabonen (Vicia faba) ook wel bekend als tuinbonen, labboon of broad-beans, veel van de symptomen van de ziekte van Parkinson te verlichten, zonder negatieve lange-termijn effecten. Favabonen bevatten een 5% of minder L-dopa gehalte. In Brazilië en India hebben traditionele genezers zaadjes gebruikt die mucunabonen heten (Mucuna pruriens) om de ziekte van Parkinson te behandelen. Deze zaadjes hebben een L-dopa gehalte van 3% tot 10%. De Ayurvedische geneeskunde vereist dat de mucunabonen tot poeder worden vermalen. Daar de gehele boon gebruikt wordt, bevat het poeder ook massa’s verschillende bestanddelen, die een sterk synergetisch effect uitoefenen – veel sterker dan wanneer iedere afzonderlijk bestanddeel onafhankelijk gebruikt wordt. Deze synergie is één van de voordelen van het gebruik van het hele kruid in plaats van synthetische geneesmiddelen. Niet alleen kunnen de planten net zo effectief zijn, als het al niet meer is, maar ze zijn vaak evenwichtiger, hetgeen resulteert in een zachte genezingsmethode zonder veel gevaarlijke bijwerkingen zoals bij geneesmiddelen het geval is.

Omdat mucunabonen tot de peulvruchtenfamilie behoren, voorzien ze ons niet alleen van een rijke bron van vitamine E, maar ook van de grovere bestanddelen van voedsel die ertoe bijdragen verstopping tegen te gaan waarvan men bij de ziekte van Parkinson vaak last heeft. Een ander pluspunt is dat het kruidencomplex vaak slechts een fractie kost van de voorgeschreven medicatie en je hebt er veel minder van nodig     om hetzelfde effect te bereiken.

Zelden wordt er slechts één medicatie gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen. Het meest gebruikte medicijn is Sinemet dat zowel L-dopa als de samenstelling carbidopa bevat. Carbidopa verhoogt de conversie van L-dopa tot dopamine. Ervan uitgaande dat de ziekte van Parkinson via verschillende fases toeneemt, dienen therapieën gewijzigd te worden en dient het gebruik van geneesmiddelen verhoogd te worden als er veranderingen optreden. De bijwerkingen en hoge kosten kunnen voor veel mensen een beperkende factor worden in de behandeling van deze ziekte. De eerste onderzoeken concluderen, dat mucunapoeder het aantal geneesmiddelencombinaties mogelijk kan verminderen, waardoor het bij kan dragen aan het verminderen van de bijwerkingen van de behandeling.

Klinische proeven van mucunaboonpoeder

Een ander product is door Zandu Farmaceutische Werken in Dadar, Mumbai, India ontwikkeld. Op dit moment ondergaat het echter nog klinische proeven door de FDA en is het nog niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar het is op basis van eerder onderzoek wel goedgekeurd door het Indiase Voedings- en Geneesmiddelen-beheer.

Een klinische proef, uitgevoerd door Dr. Bela Manyam van de Scott and White Clinic in Temple, Texas (onderdeel van de Texas A & M Medical School) ontdekte dat het mucunaproduct net zo effectief was als geneesmiddelen zoals Sinemet. Zestig patiënten met de ziekte van Parkinson met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar, kregen dagelijks Zandopa toegediend, dat 1250 – 1750 mg natuurlijk L-dopa bevatte. Deze hoeveelheid is ongeveer vier keer zoveel dan de dosering L-dopa die in een combinatiegeneesmiddel zoals Sinemet voorkomt, daar carbidopa de behoefte aan L-dopa met ongeveer 80% vermindert.

De patiënten leden ongeveer vier jaar aan de ziekte van Parkinson en zaten in fase 2-5 van de ziekte (fase 1 is dat de ziekte beperkt is tot slechts één kant van het lichaam en in de hoogste fase, fase 5, is de ziekte zo ver gevorderd dat de patiënt niet meer kan lopen). Vierendertig patiënten waren nog nooit behandeld met L-dopa, en de andere 26 patiënten hadden Sinemet gehad, maar waren daarmee opgehouden. Na drie maanden van behandeling, lieten alle patiënten een verbetering zien van bijna één fase. De bijwerkingen waren gering en veelal gastro-intestinaal. Er waren geen toxische problemen (J Altern Complement Med 95;1 (3) :249-55). Er is geen twijfel over mogelijk dat mucuna een effectieve, natuurlijke behandeling is voor de ziekte van Parkinson, maar het is geen genezing. Op dit moment is er geen genezing bekend voor de ziekte van Parkinson. Mucuna zorgt echter voor een alternatieve behandeling zonder veel van de gebruikelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. De mucunaboon uit India, bijvoorbeeld Vanari of HP-200, is nog wel verkrijgbaar in Nederland (een extract). De meeste van deze producten worden verkocht als anti-verouderingssupplementen, maar er zijn geen gegevens die suggereren dat mucuna werkt tegen orgaanregeneratie, anti-rimpel, etc. In de Ayurvedische geneeskunde echter worden vermalen mucunabonen niet alleen gegeven om de ziekte van Parkinson te behandelen, maar ook voor cholera, slangebeten, wormen en intestinale parasieten, zenuwproblemen, tumoren, de bof, verlamming, kanker, impotentie, vruchtbaarheids-problemen en tuberculose. Het onderzoek zoals hierboven genoemd, gebruikte natuurlijk aangeboorde L-dopa en in een combinatieproduct. De meeste onderzoeken laten zien dat dagelijkse doseringen van L-dopa variërend van 400 tot 500 mg de meest effectieve aanvangstherapie blijft voor de meeste patiënten (J Neurol 02;249 Suppl 2:II19-II24). Iedere patiënt moet de juiste dosering zien te vinden, en dat is waarom het echt nodig is om, indien mogelijk, met een dokter samen te werken.

Een derde en mogelijk krachtigste behandeling van de ziekte van Parkinson

De uitgave van Alternatives door Dr. David Williams die in maart verschenen is, is een overzicht van acht pagina’s over de wetenschap van elektromagnetische genezing – wat werkt en wat niet werkt. Resumerend, bediscussieert het rapport vele verschillende manieren van elektrische en magnetische genezingstechnieken, waarvan de meeste niet werken. Dr. Williams richt zijn aandacht echter op drie technieken die wel werken, met name voor neurologische en genetische problemen die soms zelfs na tientallen jaren opgelost worden.

De drie verschillende technieken zijn onderzocht door drie verschillende mensen. Dr. Reuven Sandyk uit New York gebruikt lage elektromagnetische wisselstroom (AC) met erg succesvolle resultaten. De behandeling is echter erg duur, namelijk $750,- voor de eerste sessie en daarna $350,- per sessie. De meeste patiënten hebben zeker 2 tot 5 behandelingen per week nodig en moeten levenslang met de behandelingen doorgaan om de positieve effecten te handhaven. Paul Becker uit Florida gebruikte het idee van Dr. Sandyk om een kleine gelijkstroom te creëren (DC) in een draagbaar instrument dat ongeveer zo groot is als een pakje sigaretten en $399,- kost plus $20,- s/h waarop 30 dagen geld-terug garantie gegeven wordt. Als dit instrument dat EarthPulse heet, jouw aandoening verbetert, dien je dit binnen een week te weten. Dr. Dean Bonlie uit Calgary, Canada, is op dit moment in de beginfase van het goedkeurings-proces door de FDA voor zijn Magnetisch Moleculair Activeringsmiddel (MME). Deze machine zou je kunnen doen denken aan de enorme MRI-machines, maar het omringt de patiënt niet zodat claustrofobie geen probleem is en het niet nodig is om helemaal stil te liggen tijdens de behandeling. In werkelijkheid kun je zelfs slapen, lezen, praten of TV kijken terwijl je comfortabel in een beweegbaar bed ligt. De minimum magneettijd is 4 uur en het maximum is 12 uur. De meeste behandelingen hebben om te beginnen 80 tot 100 uur nodig, dus slapen de meeste mensen gewoon 10 tot 12 uur. De resultaten zijn tot nu toe permanent in tegenstelling tot de twee andere technieken die levenslang gebruik vereisen.

Tot nu toe zijn er meer dan 1000 mensen behandeld met MME, hetgeen buitengewoon goed gewerkt  heeft bij de behandeling van schade aan het ruggemerg, schouderpeesontsteking, artritis in de knieën, botbreuken, cardiovasculaire ziekte, plotselinge aanvallen, leverziekte, hersenbeschadiging, multiple sclerose, verlamming ten gevolge van letsel in de hersenen, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, diabetes, hernia van de tussenwervelschijf, verlamming van Bell, spierdystrofie van Becker, fibromyalgie / chronische vermoeidheidssyndroom, hoofdpijn, hoofdletsels en alle soorten gewrichtsproblemen. De lijst neemt nog steeds toe. Deze nieuwe technologie werkt op drie manieren. 1) Het versnelt je natuurlijke genezingsproces; ongeveer 20.000 keer sneller; 2) Het zorgt ervoor dat zware metalen zoals kwik, arsenicum, lood en andere giffen het lichaam verlaten; 3) Het verhoogt de productie van stamcellen.

Het is niet geschikt voor allergieën, infecties of kanker, of voor mensen met een medisch implantaat of een metalen pin o.i.d. in het lichaam.

U kunt ook kijken op de website www.earthpulse.net en voor Dr. Luc Montagnier op camel.conncoll.edu/events/convocation/bio.html

DELEN