Melatonine

DELEN

Melatonine komt in het hele menselijk lichaam voor, en is qua structuur verwant aan serotonine. De wetenschappelijke naam is N-acetyl-5-methoxytryptamine. Melatonine wordt uitgescheiden door de pijnappelklier en reguleert in het lichaam het circadiane (dag-nacht) ritme, de endocriene afscheidingen en ons slaappatroon. Melatonine wordt geproduceerd in de pijnappelkliercellen. Vanuit de pijnappelklier komt het in de bloedstroom en krijgt hierdoor toegang tot de verschillende vloeistoffen, weefsels en cellulaire onderdelen. Beide, de synthese en het vrijkomen van melatonine, volgen het circadiane ritme van endogene oorsprong en worden gestimuleerd door de duisternis en geremd door licht.

Naast het feit dat melatonine ons slaapritme en andere bioritmen regelt die verbonden zijn met het ritme van donker en licht, heeft het ook ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen. Melatonine wordt normaal gebruikt om slaapritmestoornissen te behandelen, maar sommige studies suggereren dat het ook gebruikt kan worden bij het behandelen van sommige soorten kanker, clusterhoofdpijnen en hoofdpijnen die in verband staan met slaapstoornissen. De reden hiervoor is dat het een gelijkaardige chemische structuur heeft als indomethacin, waardoor men zou kunnen veronderstellen dat het nuttig zou kunnen zijn voor dezelfde soort klachten. Het zou vooral effectief zijn bij slaapproblemen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of autisme) en bij slaapstoornissen gebonden aan de circadiane ritmiek (zoals bij een jetlag en onregelmatig werk). Inname van melatonine in de ochtend verschuift het dag- en nachtritme naar achteren, terwijl inname in de avond (kort voor het inslapen) het dag- en nachtritme naar voren verschuift.

Hoofdpijn

Melatonine leidt tot volledige verdwijning van frequente stekende hoofdpijnen. Dit werd onlangs geconstateerd bij de behandeling van een aantal gevallen, meldt Neurology (2004;16:865-6).  Stekende hoofdpijnen zijn steken van scherpe en heftige pijn, in om het even welk deel van het hoofd, gewoonlijk gedurende één seconde of minder. Elke stekende pijn kan heftig genoeg zijn om kortstondige invaliditeit te veroorzaken. De stekende hoofdpijnen kunnen tot 50 keer per dag voorkomen, met episoden daartussen. Maar ze kunnen ook eens of tweemaal per jaar voorkomen. Omdat de duur en frequentie van de stekende pijnen niet te voorspellen is, is het ook moeilijk te behandelen. Mensen die aan frequente episoden lijden kunnen alleen preventief behandeld worden. Indomethacin is een nonsteroïde ontstekingsremmer, en wordt vaak als enige behandeling gebruikt om de stekende hoofdpijnen te voorkomen. Het heeft echter ongunstige tot ernstige bijwerkingen. Mensen met een nierziekte, en mensen die bloedverdunnende medicijnen gebruiken kunnen geen indomethacin gebruiken.

Melatonine is een hormoon en een chemische boodschapper in het zenuwstelsel (neurotransmitter), dat in de pijnappelklier van de hersenen wordt geproduceerd. Naast het feit dat het het slaapritme en andere bioritmen regelt die verbonden zijn aan het licht en donkerritme, heeft het ook ontstekingsremmende en anti-oxiderende eigenschappen. Melatonine wordt normaal gebruikt om slaapritmestoornissen te behandelen, maar sommige studies suggereren dat het ook gebruikt kan worden bij het behandelen van sommige soorten kanker, clusterhoofdpijnen, en hoofdpijnen die in verband staan met slaapstoornissen. De reden hiervoor is dat het een gelijkaardige chemische structuur heeft als indomethacin, waardoor men zou kunnen veronderstellen dat het nuttig zou kunnen zijn voor dezelfde soort klachten.

Het huidige rapport gaat over drie gevallen van mensen die met melatonine voor frequente, afmattende, stekende hoofdpijnen worden behandeld. Twee van deze mensen konden de therapeutische doses indomethacin niet innemen.

Het eerste geval beschrijft de behandeling van een vrouw die gemiddeld acht tot tien keer per dag stekende hoofdpijn had. Haar hoofdpijnen verdwenen volledig bij inname van 12 mg melatonine per dag voor het slapen gaan, gedurende de 2 maanden die ze behandeld werd, en zolang ze melatonine gebruikte, bleef ze pijnvrij. In het tweede geval verminderde bij een vrouw duidelijk de frequentie van de hoofdpijnen die zij 2 keer per dag had. Binnen 24 uren na het beginnen van de behandeling met 9 mg melatonine per dag trad deze vermindering al in. Na een behandeling van 4 maanden, bleef zij pijnvrij. Het laatste geval was een vrouw die verscheidene keren per dag stekende hoofdpijnen had en naast het gebruik van indomethacin, 3 mg melatonine per dag gebruikte voordat ze naar bed ging. Zij bleef pijnvrij na twee maanden van voortdurende behandeling met melatonine.

Deze gevallen in het rapport stellen vast dat melatonine een efficiënte behandeling voor frequente stekende hoofdpijnen zou kunnen zijn, als een aantrekkelijk alternatief voor indomethacin. Vooral gezien de contra-indicaties, en de ongunstige bijwerkingen van indomethacin. Het innemen van melatonine voor het slapen gaan elimineert de bezorgdheid over het effect van slaperigheid, een vrij algemene bijwerking van melatonine. Natuurlijk zijn er meer onderzoeken nodig om deze bevindingen te bevestigen en melatonine als een doeltreffend middel bij stekende hoofdpijn in te zetten.

DELEN