Kanker behandeling met paddestoel

DELEN

Kanker met de paddestoel

Agaricus Blazei Murillit

Uit onderzoek blijkt dat de paddestoel Agaricus Blazei Murill een zeer effectieve immuunversterker is, die met name bij kanker opmerkelijke resultaten boekt. De paddestoel wordt ook ingezet als algemene immuunversterker, en bij diabetes, hepatits, HIV en AIDS, en bij hoge bloeddruk en hoge cholesterolwaarden. Een breed spectrum dus, terwijl het in Nederland nog erg onbekend is. Toch werd de paddestoel al rond 1940 ontdekt, en is er sinds de jaren ’60 onderzoek naar gedaan. Na veel problemen met het cultiveren van de paddestoel lijkt nu de tijd rijp voor de paddestoel om  de markt te veroveren.

Oorsprong

De Agaricus komt uit Piedade, dat in de voorsteden van Sao Paulo in Brazilië ligt. De klimatologische omstandigheden in Piedade bestaan uit temperaturen tot 35º overdag, en tussen de 20º en 25º ´s nachts, bij een vochtigheid van gemiddeld 80%. Tegen de avond heeft Piedade altijd te maken met wind. De paddestoel groeit alleen onder deze omstandigheden, wat waarschijnlijk betekent dat hij in zijn voortbestaan afhankelijk is van deze klimatologische condities. Hoewel de eerste geluiden over deze paddestoelen al in de jaren ’40 te horen waren, werd de interesse van de wetenschap pas in 1965 gewekt, toen de paddestoel in Brazilië werd ontdekt. Dit gebeurde door de Japanse boer Furumoto, en het is dan ook niet verwonderlijk dat Japan. Het eerste land was waar de eerste exemplaren voor onderzoek heengingen. Daarna volgde China en de Verenigde Staten die ook in deze paddestoel geïnteresseerd raakten. In Japan is lange tijd vruchteloos geprobeerd de Agaricus grootschalig te kweken. Ook in Brazilië wasde productie niet stabiel, doordat de omstandigheden zo specifiek moeten zijn. Daarnaast werden de meeste paddestoelen door de lokale bevolking gewoon genuttigd. Bij de lokale bevolking staat de paddestoel bekend als “God’s Mushroom”. Het exporteren naar Japan was daardoor heel moeilijk. Pas decennia later, in 1992, lukte het een Japans bedrijf (kyowa Engineering) een stabiele productie te garanderen, en realiseerde een vast aanbod van de paddestoelen aan het natuurvoedingscircuit. Ondertussen wordt de paddestoel gekweekt in Brazilië, Amerika, Japan, China, Korea en andere Aziatische landen, en is de Agaricus Blazei Murill door verschillende wetenschappers onderzocht, waarbij de kwaliteiten en voordelen van de paddestoel duidelijk aan het licht zijn gekomen. De paddestoel Agaricus Blazei Murill is een belangrijk middel bij kanker in Japan.

Bestanddelen

Dr. W.J. Sinden van de Universiteit van Pennsylvanie en Dr. E.D. Lambert van Lambert Laboratories waren de eerste onderzoekers die hun resultaten presenteerden betreffende de medicinale bestanddelen van de Agaricus blazei. Van nature bestaat de Agaricus voor 85 tot 87% uit water. Na droging is het rijk aan proteïnen en koolhydraten, en bevat het belangrijke hoeveelheden vitaminen, B1, B2, B3, en ergosterol -dat in vitamine D2 wordt omgezet na blootstelling aan licht en door koken-, lipiden (voornamelijk vertegenwoordigd door meervoudig onverzadigde vetzuren), en mineralen zoals kalium (ongeveer 2%), fosfor, magnesium, calcium, natrium, koper, zink, ijzer en molybdeen. Naast deze bestanddelen vinden we in de chemische samenstelling glycoproteïnen, steroïden en polysacharidencomplexen met proteïnen die eigenschappen bevatten die, bij laboratoriumonderzoek bij proefdieren, het immuunsysteem blijken te versterken, de homeostase te potentiëren, en de fysieke gesteldheid van het organisme te verbeteren, naast het produceren van een uitgesproken antitu-moractiviteit. In het bijzonder de polysacharide beta-D-glucan (Beta-(1-3)-D-glucan, Beta-(1-4)-D-glucan en Beta-(1-6)-D-glucan) activeren de onderdelen van het immuunsysteem, zoals marcofagen, interferon, T-cellen en natural killer cellen, en belemmeren zo de vermeerdering, metastasering, en het recidiveren van kankercellen.

Immuniteit

Levende organismen zijn uitgerust met een immuunsysteem dat pathogenen, giftige chemicaliën en door mutaties gegenereerde kankercellen, verwijdert. Als kankercellen een eenvoudige proteïnenklomp vormen wordt die ontbonden door micro-organismen zoals bacteriën. Door deze functie, immuniteit genaamd, kunnen lichamen hun gezondheid behouden; door schadelijke micro-organismen te bestrijden, en zo te voorkomen dat ze zich in weefsels nestelen, of ze als ze al genesteld zijn weer uit het weefsel te verwijderen. Zolang het immuunsysteem goed functioneert blijft een mens gezond. Maar door onze huidige leefomstandigheden met stress, slechte eetgewoontenen en vervuiling, is het immuunsysteem bij de meeste mensen verzwakt, met tal van klachten en ziekten als gevolg. Niet alleen kanker wordt mede veroorzaakt door een verzwakt of overactief immuunsysteem, maar ook atopische dermatitis, astma, reumatische klachten en hooikoort vallen daar onder.  Het behouden of herstellen van het immuunsysteem begint met een gezondere leefwijze, met stressbeheersing, genoeg slaap, weinig of niet roken en drinken, genoeg bewegen en gezond eten. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn. De Agaricus lijkt dan ook een uitgesproken voedingsmiddel of voedingssupplement te zijn voor de huidige westerse mens.

De Agaricus blazei Murill, die zich in een toenemende belangstelling mag verheugen, bevat een grote hoeveelheid polysachariden, waarvan blijkt dat zij het immuunsysteem versterken. En het lijkt niet alleen het immuunsysteem te versterken, maar ook uit te balanceren, zodat het ook een nuttig hulpmiddel is bij een overactief immuunsysteem. Van alle paddestoelen is de Agaricas blazei Murill een van de rijkste bronnen van polysachariden, en geeft deze juist in de behandeling en bij het voorkomen van kanker heel goede resultaten.

Natural Killer Cells

K-cellen zijn grote immuuncellen waarvan is aangetoond dat ze kankercellen en cellen die door virussen geïnfecteerd zijn, aanvallen. K-cellen vernietigen hun doelwitten door het vrijmaken van substanties die de aangevallen cel beschadigen, wat leidt tot een immuunreactie die de cel elimineert.

K-cellen danken hun naam aan het feit dat ze spontaan kankercellen kunnen doden. Omdat K-cellen onmiddellijk reageren als er beschadigde cellen zijn, krijgt de rest van het immuunsysteem meer tijd om in actie te komen. Aan de oppervlakte van de K-cellen zitten een scala aan proteïne-receptoren, die cellen opsporen die opgeruimd moeten worden. K-cellen doden kankercellen voordat ze een echte kanker kunnen worden, maar ook beheersen ze infecties in het eerste stadium van de menselijke immuunreacties. Een van de belangrijkste zaken in het versterken van het immuunsysteem is het vermeerderen en vitaliseren van de Natural Killer Cellen (K-cellen) in het lichaam. Het belangrijkste werkingsmechanisme van Beta-D-glucans in Agaricus lijkt te zijn dat het de K-cellen stimuleert. Ze hebben dus geen direct, maar een indirect effect. Dit effect is relatief eenvoudig te meten door de hoeveelheid K-cellen in het bloed te meten. Als mensen Agaricus nemen kan er een 3000% toename van K-cellen in het bloed worden waargenomen binnen 2 tot 4 dagen.

Onderzoek

Zo´n 30 jaar geleden viel het een Amerikaanse onderzoeker op dat het aantal ziektegevallen onder volwassenen in het gebied rond Piedade extreem laag was. Hij bevond dat de oorzaak was gelegen in het feit dat de Agaricus een deel van het dagelijkse dieet van de inwoners van dit gebied was.

Rond dezelfde tijd werd de Agaricus in Japan geïntroduceerd. De farmacologische effecten van de Agaricus werden onderzocht door twee wetenschappers, Dr. Shoji Shibata, professor aan de afdeling farmacologie van de Universiteit van Tokyo, en Dr. Tetuo Ikegawa van het Nationaal Kanker Centrum. De onderzoeksresultaten daarvan werden vrijgegeven op de conventie van de Japanse Farmacologische Organisatie en de Japanse Kankerorganisatie. De ervaring met muizen bevestigde dat de polysaccharide beta-glucan uit de Agaricus het immuunsysteem significant activeert.

Antikankeronderzoek

De afgelopen 25 jaar zijn er meerdere onderzoeken gedaan met de Agaricus. Wij willen er hier een van belichten. Het betreft hier een onderzoek dat gedaan is aan de medische afdeling van de Universiteit van Tokio, Het Nationaal Kankercentrumlaboratorium in Japan en het Farmaciecollege in Tokio. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat Agaricus Blazei Murill zeer goede resultaten gaf voor zowel compleet herstel als voor zijn antikankereffect. Bij het onderzoek werden muizen gebruikt van tussen de vijf en zes weken oud, wat overeenkomt met 15 tot 16 jaar in menselijke termen. Normaalgesproken veroorzaakt het inenten met sarcoma 180 (een type kankercellen) in de femur van de proefdieren dat de kanker zich verspreidt door het hele lichaam in vier tot vijf weken, met als resultaat het overlijden van vrijwel alle dieren. Bij dit onderzoek werd het fungusextract 24 uur na de inenting met kankercellen voor het eerst gegeven, als de kankercellen al stevig in het weefsel waren verankerd. Dit werd 10 opeenvolgende dagen voortgezet. De resultaten werden vier tot vijf weken later bepaald. Het experiment werd herhaald bij groepen van steeds vijf tot tien proefdieren, die ieder een ander soort paddestoelextract kregen. De belangrijkste gegevens werden als percentages weergegeven. Het percentage in de kolom antikankereffect staat voor het percentage proefdieren dat volledig herstelde van de initiele inenting met sarcoma 180, en bij wie de tweede inenting met sarcoma 180 geen effect had omdat de kankercellen zich niet succesvol konden innestelen.

Resultaat

Uit deze gegevens werd afgeleid dat het fungusextract (met als belangrijkste component een hoog-moleculair polysachharide) de immuniteit van normaal biologisch weefsel activeert, op een dusdanige wijze, dat zelfs als er een virus of andere externe factoren het weefsel binnendringen, de macrofagen en interferonproductie in het weefsel wordt versterkt waardoor het de vermeerdering, de metastase en het recidiveren van kankercellen voorkomt.

Werking

De polysachharides in Agaricus blazei Murill vitaliseren de productie van interferon en interleukine bij kleine dieren. Dit effect heeft indirect tot gevolg dat het de proliferatie van kankercellen vernietigt of voorkomt. Dit verwijst naar een cytokine-opwekkend effect. Bovendien bewijst het onderzoek dat dit effect ook virussen en andere externe factoren kan verhinderen het weefsel binnen te dringen. In 1980 werd er al een rapport openbaargemaakt, tijdens de conventie van de Japanse Kankerorganisatie, waaruit bleek dat het antikankereffect van de Agaricus verder ging dan het effect van andere paddestoelen. Zo gaven de polysachariden uit de Agaricus niet alleen positieve effecten bij vaste kankers, zoals de polysachariden uit veel andere paddestoelen, maar bleken ze ook effectief bij Ehrlichtumor, sigmoïdkanker, ovariumkanker, borstkanker en longkanker.

Wanneer kan Agaricus worden ingezet?

Resultaten van het onderzoek van Agaricus en andere paddestoelen bij muizen

Naam van de paddestoel       Dagdosis         compleet herstel         antikankereffect

Agaricus blazei Murill            10mmg                       90.0%             99.4%

Grifola umbellate                  10mmg                       90.0%             98.5%

Phellinus yucatensis              30mmg                       87.5%             96.5%

Phellinus igniarius                 30mmg                       66.7%             87.4%

Lenzites betulina                  30mmg                       57.1%             70.2%

Tricholoma matsutake          30mmg                       55.5%             91.3%

Lentinus edodes                   30mmg                       54.5%             80.7%

Coriolus versicolor                 30mmg                       50.0%             77.5%

Pleurotus osteatus                30mmg                       45.5%             75.3%

Elfringia applanata             30mmg                       45.5%             64.9%

Fomitopsis pincicola          30mmg                       33.3%             61.2%

 

 

Door de positieve van het actieve ingrediënt in Agaricus blazei, Beta-1-3/1-6-glucan, kan het in de volgende gevallen worden ingezet:

 • * Bij mensen met een verzwakt of onderdrukt immuunsysteem door wat voor reden dan ook;
 • *Bij mensen met steeds terugkerende infecties, waaronder verkoudheid en griep;
 • *Bij mensen met allergieën en huidaandoeningen, waaronder huidkanker;
 • *Bij mensen die chemotherapie krijgen of bestraald worden;
 • *Bij mensen boven de 40, als het immuunsysteem begint te vertragen als gevolg van het ouder worden;
 • *Bij mensen die onder invloed staan van een verhoogde productie van vrije radicalen door externe oorzaken, zoals UV-straling, electromagnetische velden, slechte eetgewoonten en giftige chemicaliën.
 • *Bij mensen met chronische ziekten, zoals diabetes, chronische ontstekingen en chronische vermoeidheid;
 • *Bij mensen die veel sporten, en professionele sportlui;
 • *Bij mensen die blootgesteld staan aan grote fysieke of emotionele stress;
 • *Bij mensen met arteriosclerose; het helpt extra cholesterol uit het bloed te onttrekken waardoor het verdere plaquevorming op de arteriële wanden voorkomt;
 • *Bij mensen met kanker, herstellend van kanker, of met veel kanker in de familie;
 • *Bij mensen die om wat voor reden dan ook de kans op kanker of virale infecties willen verkleinen.

Samenvatting

De Agaricus blazei Murill simuleert de productie van T-cellen en T-helpercellen. De polysachariden in Agaricus stimuleren de productie van interferon en interleukine, waardoor kankercellen op een indirecte wijze worden vernietigd, en hun vermeerdering wordt voorkomen. De Agaricus blijkt ook een krachtige antivirale werking te hebben; het voorkomt dat virussen weefsels binnendringen. In een onderzoek in Japan bleek dat de Agaricus blazei Murill bij 90% van de proefmuizen alle tumoren elimineerde. En als de muizen preventief Agaricus kregen en daarna geïnjecteerd werden met het krachtige kankerverwekkende Sarcoma 180, bleek dat 99,4% van hem daarna geen kanker ontwikkelde. Agaricus kan met dergelijke resultaten niet anders dan als een zeer serieus middel bij de preventie en behandeling worden geclassificeerd, en we zullen in de toekomst dan ook zeker nog meer horen van deze bijzondere paddestoel.

 

©Ed van der Post

DELEN