HALOTHERAPIE (zouttherapie)

DELEN
Beyond Medicine foto

Bij astma, allergie en andere ademhalingsziekten

In het begin van de 20ste eeuw merkte de arts Felix Botchkowskidat op, dat in tegenstelling tot  andere arbeiders, de mijnwerkers die in de zoutmijnen en zoutmoerassen werkten nooit ziek waren. Hij schreef hierover in 1843 een boek. Zijn opvolger Mstislav Poljakowski richtte in Velicko, dichtbij Krakau, Salt Spa op, dat nog in werking is. Op basis van de vaststellingen en wetenschappelijke onderzoeken, werden ook andere sanatoria in de zoutmijnen opgericht die tot op de dag van vandaag actief zijn.

De zoutmijn van Wieliczka

De oudste historische zoutmijn staat in Wieliczka. Dit is de enige zoutmijn in de hele wereld die sinds de Middeleeuwen continu functioneert.  De oude oorspronkelijke opgravingen (gangen,  kamers, meren, evenals kleine en grote ruimten) bevinden zich op negen niveaus en omvatten in totaal ongeveer 300 kilometer:  het diepste punt ligt op 327 meter diepte. Alle verschillende stadia van de ontwikkelingen binnen de mijnbouwtechnologie gedurende de afgelopen decennia zijn hier te vinden. De Wieliczka Salt Mine staat dan ook niet voor niets op de UNESCO lijst voor cultureel en natuurlijk erfgoed. De mijn kreeg deze toekenning op 8 september 1978 samen met elf andere locaties in de hele wereld. De mijn in Wieliczka is vooral zo belangrijk omdat deze de vooruitgang weerspiegelt van de mijnbouw-technologie, de ontwikkeling van de organisatie en het beheer en management van de industriële wetgeving sinds de Middeleeuwen.

Historie

Sinds lange tijd was zout de economische grondslag van de staat. In de tijden van de Koninkrijken, o.a. in die van Polen, werd het gebruikt als een wettig betaalmiddel, ter vervanging van metalen munten. Aanvankelijk werd zout gewonnen uit pekel en door het verwarmen van de pekel en de verdamping van water ontstond zout. Het is niet bekend wanneer de opgraving van steenzout is begonnen; waarschijnlijk werd er tijdens het graven van de pekel een zoutafzetting ontdekt, en startte de opgraving met primitieve gereedschappen. De vorsten beseften al snel wat de waarde van de witte erts was, en hebben daarom gezorgd voor een monopolie op de mijnbouw en zelfs de distributie van zout. Ze wisten dat het zout een zeer belangrijke grondstof was;  een absolute noodzaak om te overleven. Grote hoeveelheden zout waren bovendien nodig voor het conserveren van vlees, boter en vis, looien van huiden, en later ook voor de productie van buskruit.

De sporen van de eerste fabriek waar zout uit pekel werd vervaardigd dateren rond het Midden-Neolithicum (3.500 vC) en werden ontdekt in het gebied waar de stad Wieliczka later werd gebouwd. Historische gegevens tonen aan dat Wieliczka  vroeg in de 10e – 11e eeuw het grootste zoutwinningcentrum in de Małopolska was, en bekend stond als Magnum Sal, of Great Salt.

Halotherapie

De zoutmijnen van Krakau beleefden hun gouden tijd tussen de 16e en midden van de 17e eeuw. In deze periode  had de onderneming  ongeveer 2.000 mijnwerkers in dienst, en de productie was meer dan 30.000 ton. In de 17e eeuw werd het zout in Wieliczka op drie niveaus gewonnen. Tijdens deze periode werden acht schachten uitgegraven (met inbegrip van de Danilowicz Shaft,welke momenteel wordt gebruikt voor toeristische doeleinden).  Maar langdurige oorlogen, ziekten en natuurrampen  verstoorden de exploitatie van het zout  tijdens de tweede helft van de 17e eeuw, waardoor de mijn in verval raakte. Het was pas in de volgende eeuw dat specialisten, onder leiding van J.G. Borlach,  er in slaagden om het bedrijf weer tot leven te brengen.

In 1913 werd een moderne zoutfabriek gerealiseerd. Nieuwe technologie van zoutuitspoeling onder de grond verbeterde de productie waardoor de mijnbouwactiviteiten uitgebreid konden worden.  Maar door uitbuiting en verwaarlozing van het werk had dit uiteindelijk nadelige effecten op de stabiliteit van de rotsmassa en de toestand van de mijn. Na de Tweede Wereldoorlog was het zelfs de bedoeling dat de mijn zou worden gevuld met water.  In 1964 werd de winning van steenzout in Wieliczka gestaakt.  Op dit moment heeft hij een toeristische functie en wordt hij voor mensen met gezondheidsproblemen gebruikt.

Maar niet alleen in Polen werd de kracht van zout ontdekt.  De zoutkristalkamers  werden ook omschreven door Belgische monniken, voor het eerst omstreeks 1520. Uit angst voor besmetting werden zieke monniken naar de zoutgrotten gebracht. Tot ieders verbazing genazen sommige zieken razendsnel .

Halotherapie

De geklimatiseerde zoutkuren zijn gekend sinds de oudheid. Tot op vandaag de dag raden artsen een verblijf aan zee (balneotherapie) aan voor  therapeutische doelstelling, o.a. vanwege het zout.  Een zoutgrot is echter uniek door haar systeem van reiniging en filtering van de lucht. Het therapeutisch gebruik hiervan wordt Speleotherapie genoemd. Speleotherapie wordt  al jaren toegepast in Aziatische en Oost-Europese landen waar natuurlijke zoutgrotten aanwezig zijn. Het nabootsen van Speleotherapie buiten de natuurlijke grotten om wordt Halotherapie genoemd. Halo is het Griekse woord voor zout.

Sinds kort bestaat er ook steeds meer belangstelling vanuit andere landen om met de zoutmijnen internationaal iets te doen.  Door de opkomst van de wellness resorts is de zouttherapie voor een breder publiek beschikbaar. Voorzichtig zijn er wat wetenschappelijke onderzoeken die in bepaalde gevallen het positieve effect bewijzen.  Op beperkte schaal wordt het zout gebruikt in een nagebouwde grot in Burssel “La Grotte de Sel”, en in Nederland voor het eerst in een Beautyfarm in Nieuwegein.

Therapeutisch effect

De natuurlijke aanwezigheid van o.a. voldoende jodiumzout in de zeer schone lucht blijkt een belangrijke helende factor in zoutgrot-microklimaten. Andere factoren zoals: een comfortabele en constante temperatuur, lage luchtvochtigheid en de grote hoeveelheid negatieve elektrische lading die de lucht zuivert, dragen bij aan de therapeutische waarde van een verblijf in zoutgrotten.

Wetenschappers die de invloed van de atmosfeer van zoutgrotten op het menselijk lichaam beschrijven geven aan dat zowel de hypothalamus als cortex op geheel natuurlijke wijze worden gestimuleerd zonder dat daardoor neveneffecten ontstaan. Door de natuurlijke aanmaak van serotonine krijgen mensen een algemeen gevoel van ontspanning en welzijn.

Immuniteitsopbouw of immuniteitsversterking zijn zeer belangrijke resultaten van een regelmatig verblijf in zoutgrotten. Deze werking heeft vooral een sterke preventieve werking op ziektebeelden zoals verkoudheid, griep, voorhoofdsholte-ontsteking, allergieën, etc.

Naast de preventieve werking heeft de luchtsamenstelling een sterke ontsmettende, ontstekingsremmende, reinigende en revitaliserende werking op zowel huid als lucht- en ademhalingswegen. Hierdoor hebben veel verschillende doelgroepen baat bij regelmatige zoute luchtbaden.

Erkenning

De effectiviteit van speleotherapie is erkend in landen als Roemenië (Praid, Tg.Ocna, Sovata, Slanic, Ocna), Polen (Wieliczka), Duitsland (Teufelshöhle), Oostenrijk (Hallen, Solzbad -Salzeman), Armenië, Wit-Rusland, Bulgarije, Hongarije, Rusland, Slovenië, Oekraïne, en Azerbeidzjan. Het zout speelt een belangrijke rol bij de behandeling van chronische aandoeningen aan de luchtwegen en werkt goed met of zonder medische behandeling zonder enige bijkomende neveneffecten.  Vanwege deze voordelen kunnen zwangere vrouwen met astma of andere aandoeningen aan de luchtwegen gebruik maken van deze therapie zonder enige schade aan het kind toe te brengen. Deze zouttherapie die zeer goed bekend staat en gewaardeerd wordt in midden- en Oost-Europese landen wordt in bepaalde gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering.

Speleotherapy Clinic established in Toronto in 2001

http://halotherapy.com/results.htm

www.thesaltgrotto.com

DELEN