DORNMETHODE

DELEN

DORNMETHODE

De Dorntherapie komt uit Duitsland. Daar is Idelette Eijgelaar 20 jaar geleden haar opleiding begonnen. In tegenstelling tot “kraken” is de Dorntherapie een milde therapie. Met de duimen zet de Dorntherapeut op een voorzichtige manier de wervels op hun plekje terug. Tegelijk maakt ze het bindweefsel tussen de wervels los, waardoor de doorbloeding beter wordt. Daardoor voelen mensen zich beter en worden klachten voorkomen en genezen.

Benen van ongelijke lengte

De wervelkolom is het stabiele omhulsel van het ruggenmerg, de grootste bundel zenuwen die van de hersenen naar al onze organen in ons lichaam voert.
Vrijwel iedereen heeft benen van ongelijke lengte. Het lengteverschil kan variëren tot wel 4 centimeter. Daardoor wordt het lichaamsgewicht verplaatst naar het korte been en komt het ruggenmergkanaal in een andere houding.

Mensen die al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben horen vaak van de dokter: “Er is niets meer aan te doen, het is slijtage en u moet er maar mee leren leven….”
Dat is fundamenteel onjuist! Een machine slijt, maar een levend organisme herstelt zich zo lang het leeft. Al onze organen, botten, weefsels, gewrichten, alle cellen bevinden zich in een voortdurend proces van afbraak en vernieuwing. Daardoor zijn wij tot op hoge leeftijd nog in staat ons aan nieuwe situaties en belastingen aan te passen.

Oorzaken en oplossingen

De oorzaken van ongelijke benen kunnen zijn: een val, vertillen, een misstap maar vooral gewoon het zitten. Als je zit, staat de romp in een 90-graden-positie ten opzichte van de benen. Dan ontspant de heupmusculatuur zich. Het heupgewricht bestaat simpel gezegd uit een kop en een kom, met ertussen kraakbeen en daarom heen spieren en pezen. Slaan we nu het ene been over her andere, dan wordt de kop van dat bovenbeen uit de kom van het heupgewricht “getrokken”.  Bij het opstaan glijdt het gewricht niet automatisch terug in de goede positie. De spieren zijn door het staan weer aangespannen en stabiliseren de foute houding. Nog sterker gebeurt dat in de auto, omdat die bij het zitten ook nog trilt. Door deze vibraties trillen de kop en de kom millimeter voor millimeter uit elkaar. Zo kan er een beenlengteverschil van wel 3 centimeter ontstaan. Om dit weg te werken zetten we geen verhoging onder het te korte been, maar gaan we het lange been korter maken, en dat werkt.
Dit verkorten van het langere been kan liggend en staand gebeuren. Je steunt op iets met de linkerhand (bijvoorbeeld een tafel), je tilt je rechter been op in een 90-graden-positie en het onderbeen bungelt vanaf de knie in 90 graden naar beneden, je zet je rechterhand onder het onderbeen direct onder de bil en trekt met de rechterhand de bil naar boven en duwt het onderbeen naar beneden. Het is even wennen want je maakt twee tegenstrijdige bewegingen. Op deze simpele manier duw je de kop weer in de kom van het gewricht.

Achtergrond

De Dornmethode is ontwikkeld door Dieter Dorn, een landbouwer uit Allgäu met een eigen landbouwbedrijf en houtzagerij. Door een aanval van spit kon Dorn zijn werk niet voortzetten. Hij herinnerde zich dat hij over een oude man uit een naburig dorp gehoord had, die zulke problemen op een merkwaardige manier pijnloos en snel behandelde. Dieter Dorn zocht hem op en werd “genezen” met de druk van een duim. Zijn klachten waren weg.

De Dorntherapie

Het genezen met speciale handgrepen voor de wervelkolom en gewrichten is zo oud als de mensheid. De huidige therapie in de vorm van de Dornmethode is een tot nu toe voor de westerse geneeskunde onbekende/nieuwe manuele therapievorm met vernieuwende inzichten zoals de subluxatie van gewrichten. De Dornmethode is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • De kennis van de osteopathie;
  • De kennis van de Traditionele Chinese Geneeswijze;
  • De natuurwetenschappelijke kennis van de anatomie, psychologie,fysiologie, chemie en andere deelgebieden.

Uitgangspunten en basis van de Dornmethode

Gewrichtscorrectie

De Dornmethode richt zich in eerste instantie op het corrigeren van verschoven wervels of ontwrichten gewrichten. Iedere ontwrichting betekent een blokkade van de vrije stroom van levensenergie en veroorzaakt in de loop der tijd pijnklachten. De Dornmethode houdt rekening met alle gewrichten en de gehele wervelkolom. Niet alleen de atlas (de eerste nekwervel) is mogelijk verantwoordelijk voor de kwalen alleen, noch een verschoven liosacraalgewricht (gewricht tussen bekkenbeenderen en heiligbeen). Het geheel wordt bekeken. Daarnaast beperken de symptomen zich niet alleen tot de wervelkolom. Bijvoorbeeld: een geblokkeerde tweede borstwervel kan uitstraling geven naar het borstbeen en bij langdurige blokkade ook zorgen voor gecombineerde hartproblematiek.

Wervelkolom

Midden in ons lichaam, hebben we een zeer stabiel, maar beweeglijk geraamte, dat ons lichaam zijn vorm, stabiliteit en beweeglijkheid geeft.Dit geraamte is niet allen het centrale steunpunt van het lichaam, maar ook het stabiele beschermende omhulsel van het ruggenmerg -dus de centrale zenuwstreng-, die onze hersens met alle organen verbindt. De wervelkolom bestaat uit verschillende beweeglijke wervellichamen, die door tussenwervelschijven van elkaar gescheiden en geveerd worden. De flexibiliteit van de wervelkolom en de gewrichten worden door een gecompliceerd spier- en zenuwstelsel rechtop gehouden. De 7 halswervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels, het heiligbeen en het stuitbeen vormen de wervelkolom, waardoor wij ons staande kunnen houden. De wervelkolom draagt ons hoofd, de schouders en armen. Via het heiligbeen is de wervelkolom met het bekken verbonden dat via het heupgewricht door de benen wordt gesteund.

Beweging

Beweging is een wezenlijk element van de Dornmethode. Alle correcties worden gedaan tijdens dynamiek. De cliënt beweegt zich: hij pendelt met zijn been of arm of hij draait het hoofd naar links en rechts. Bij correcties van de extremiteiten (armen en benen) worden deze meestal vanuit de 90-graden-positie in een uitgestrekte houding gebracht. Bij de wervelkolomcorrectie komt de beweging in de regel uit het heen en weer pendelen van armen en benen. De beweging houdt de spieren bezig en “leidt ze af”. Op deze manier kunnen de spieren de correctie niet tegenwerken. In rust houden de spieren de wervel in zijn verkeerde positie vast en is een correctie alleen mogelijk tegen de weerstand van spier in. Door de beweging wordt de wervelkolom in een kleine torsiebeweging (draaibeweging) gezet en laat daarmee de wervel makkelijker mobiliseren. Deze speciale manier van werken, namelijk corrigeren tijdens bewegen, maakt de Dornmethode een milde behandelingsvorm.

Psychische samenhang, inwendige blokkades

Wervelkolomproblemen en gewrichtsklachten kunnen een symptoom van een dieper probleem zijn. Dit geldt met name wanneer iedere keer dezelfde wervelklachten zich manifesteren. Een inwendige blokkade werkt de genezing tegen. De Dorntherapeut houdt dan ook altijd de relatie van de wervel met het orgaan en de psyche in het oog.

Dornmethode versus chiropractie

Bij de Dornmethode worden – net zoals bij chiropractie – gewrichten en wervels in hun juiste positie teruggebracht. Het basisprobleem bij een gewrichtcorrectie is, dat de spieren gewend zijn de gewrichten in de oude dislocatie vast te houden. De Dornmethode en de chiropractie onderscheiden zich met name in de manier hoe zij de weerstand van de spieren overwinnen. Bij de chiropractie vinden de handgrepen snel en plotseling plaats. De spier kan zich niet zo snel contraheren en daardoor wordt de wervel niet vastgehouden. Bij de Dornmethode daarentegen vindt de correctie plaats terwijl de spieren in beweging en daardoor “ontkoppeld” zijn. Op deze manier worden gewricht en wervel met een milde druk tijdens de beweging op hun plaats teruggeschoven zonder pezen en spieren te overrekken.

Toepassingsgebied

Naar de tot nu toe opgedane ervaringen laten reversibele functiestoornissen van de rug en de gewrichten zich goed met de Dornmethode behandelen. In het bijzonder de daarmee verbonden pijnbeelden zijn een dankbare indicatie. Deze therapievorm is bovendien toepasbaar voor alle klachten die direct of indirect met de wervelkolom verbonden zijn. Als zeer milde therapievorm is de Dornmethode in principe voor alle mensen – oude en jonge, gezonde en zieke – geschikt. Beter zou zijn dat het een vast onderdeel bij onderzoek zou zijn. Ideaal is het, wanneer ook gezonde personen zich een- of tweemaal per jaar laten behandelen.

 

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

De beste, goedkoopste en meest pijnloze maatregel tegen rugklachten en zijn gevolgen, is nog steeds de preventie. Het moderne leven biedt onze rug weliswaar niet bepaald de ideale omstandigheden hiertoe, toch zijn er een aantal eenvoudige maatregelen te noemen, die de moeite waard zijn toe te passen en die een gunstig effect hebben op onze gezondheid in het algemeen en op die van onze rug in het bijzonder.

Enkele mogelijkheden

Urenlang zitten in een “gemakkelijke” fauteuil of in de auto leidt uiteindelijk tot een verkeerde lichaamshouding, omdat geleidelijk aan de spieren verslappen. Onderbreek deze urenlange, eenzijdige houding en gun het lichaam zijn beweging.

Wie veel aan een bureau werkt, moet erop letten, dat de stoel niet te laag is. Een zithouding, waarbij de onder- en bovenarm een hoek maken die kleiner is dan 90°, is ongezond en belast met name het heupgewricht.

De stoel heeft de juiste hoogte, maar de rug heeft niet de correcte houding. In deze situatie kan een wigvormig kussen er voor zorgen dat de rug in een correcte, anatomische stand staat.

Eenzijdige belasting van een lichaamshelft, bijvoorbeeld bij extreme rechts- of linkshandigheid, of door eenzijdige inspanning, vervormt de wervelkolom, inclusief de thorax (zie afbeelding rechts). Hier is het niet voldoende alleen maar de wervelkolom te laten uitlijnen, maar moet bewust ook de andere lichaamshelft ingeschakeld worden. Hierbij wordt tevens de andere hersenhelft geactiveerd.

De rugspieren, die voor een correcte houding verantwoordelijk zijn, zijn weliswaar dwarsgestreept, evenals de musculatuur van de extremiteiten, die ook voor de beweging verantwoordelijk is, maar nemen toch een bijzondere plaats in als het om beweging gaat. De verschillende spiergroepen van de rug bewegen namelijk voor het grootste deel onwillekeurig, d.w.z. ze bewegen onbewust mee. Veel rugproblemen ontstaan doordat de rugspieren te vaak en te sterk aangespannen worden, waardoor veel mensen last krijgen van te harde en gespannen rugspieren. Allerlei krachttrainingen helpen hier niets, veeleer moet de hulp gezocht worden in de ontspanning en in milde oefenvormen.

Verschillende technieken, die via het oosten tot ons gekomen zijn, bieden hier een uitstekende mogelijkheid. Te noemen zijn bijvoorbeeld Yoga, Tai Chi en Qi Gong.

Met name oefeningen, die langzaam en in het eigen ademritme uitgevoerd worden, zijn ideaal om spanningen kwijt te raken. Letten op je eigen pijngrens en je eigen lichaamstaal zijn hier het parool.

Verstoorde balans

Mensen die (regelmatig) last hebben van ischias of lumbago dienen zich werkelijk af te vragen in hoeverre de balans tussen inspanning en ontspanning verstoord is geraakt. Deze klachten zijn een hulproep van het lichaam en dienen serieus genomen te worden, omdat anders de tussenwervelschijven ernstig beschadigd kunnen raken. Ter preventie kunnen in dit geval dagelijks de cervicale wervelkolom en de gewrichten van de benen (opheffen van het beenlengteverschil) via zelfhulpoefeningen behandeld worden.

Idelette Eijgelaar is ruim twintig jaar geleden gestart met een natuurgeneeskundige praktijk. Daarin heeft zij veel diagnosterende (ziektezoekende) en therapeutische (ziekteoplossende) kennis opgedaan, met als basis de Nederlandse diëtiste opleiding en de Duitse Heilpraktikeropleiding

 

 

DELEN