Neuro Organisatie Techniek (NOT)

DELEN

Een definitie van NOT zou kunnen zijn: een techniek gebaseerd op een niet-invasief, kinesiologisch behandelingsprotocol, ontworpen om iedere desorganisatie te herkennen die binnen de neurale programma’s van onze oorspronkelijke overlevingssystemen kunnen worden gevonden indien beschadigd of anders gecompromitteerd. Wanneer u in de vorige uitgaven van Beyond Medicine de artikelen over Dr. Hamer heeft gelezen, staat hierbinnen het DHS (het Dirk Hamer Syndroom) centraal: een trauma dat een afdruk achter laat in de hersenen en organen. De reactie van ons lichaam op een emotionele conflict-shock kan geregistreerd worden dankzij de ontdekking van Dr.Hamer. Volgens de ontdekker van NOT, Dr. Carl Fererri, zou via deze techniek het trauma, dat in principe dezelfde oorzaak heeft, maar volgens de NOT in een soort “memory bank” is opgeslagen, ook behandeld kunnen worden. Hoe dit gaat en of het een geloofwaardige methode is kunt  u in het hiervolgend artikel lezen.

ls mens zijn wij oorspronkelijk ontworpen om in een vijandig milieu te kunnen overleven, als jager. En dat deden wij dan ook totdat we eten in de muur en in winkels gingen stoppen. Maar misschien is ons moderne milieu wel vijandiger dan het milieu waarin onze vroegere voorouders leefden. Als wij de huidige ziekten willen begrijpen, moeten we eerst begrijpen hoe wij oorspronkelijk zijn gebouwd om in een echte wildernis te overleven. Dr. Carl Fererri introduceerde daarom de Neural Organisation Technique (NOT).

De NOT erkent het bestaan van fundamentele wetten van de anatomie en de fysiologie van het menselijke lichaam. Dit zijn:

  • Organisatie en doel binnen de functie van het gehele lichaam
  • Een ingeboren overlevings- en beschermingsmechanisme
  • Totale stabiliteit en mobiliteit van het volledige skelet
  • Evenwichtige spiertoon en een gemakkelijke toegang tot een spiercontrole
  • Reflexsystemen voor beweging, evenwicht en ruimtelijk inzicht
  • Complex en eenvoudig gebruik van de beperkte lichaamsdelen
  • Niets gebeurt afzonderlijk zonder het geheel te beïnvloeden

Vanuit deze wetten is NOT ontworpen, om positieve veranderingen met betrekking tot de gezondheid uit te voeren, om de volledige functie van het lichaam te herstellen, het skelet te stabiliseren, de juiste functie van de reflexsystemen opnieuw te vestigen en de spierfunctie te toniseren.

De grondlegger van de Neuro Organisatie Techniek, Dr. Carl. A. Ferreri heeft in zijn praktijk al meer dan veertig jaar gewerkt met diverse technieken. Hij onderwees zowel aan universitair als niet universitair opgeleide chiropractors, en behaalde hiermee ook een PhD. graad in 1958. Zijn achtergrond is divers en omvat de chiropractie, cranio-sacraaltherapie, klassieke acupunctuur, toegepaste kinesiologie, activatortechniek, biomagnetisch onderzoek en andere reflextechnieken. Hij ontwikkelde de Neuro Organisatie Techniek in 1979. Hij geeft seminars en workshops sinds 1981 in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Zuid-Amerika. Hij is auteur van verscheidene boeken, waaronder het boek ‘doorbraak in de dyslexie’, filosofische boeken en handboeken  over de Neuro Organisatie Techniek, met protocollen. Je kunt verdere Informatie vinden of krijgen bij Dr. Carl Ferreri, 3850 Flatlands Ave., Brooklyn, NY 11234. Tel:+1 (718) 253.9702 of fax: + 1 (718) 951.7825; E-mail: NOTInt@aol.com; Web: www.notint.com

De basisfilosofie

Het lichaam is functioneel georganiseerd in vier oorspronkelijke overlevings-systemen:  het voedingssysteem, het strijd/vluchtsysteem, het reproductiesysteem en het immuunsysteem. Alle fysiologische, neurologische, vegetatieve en cognitieve activiteiten moeten binnen of door deze overlevingssystemen op een georganiseerde en geïntegreerde manier functioneren. Om het lichaam te kunnen laten overleven, moeten deze systemen afzonderlijk goed georganiseerd zijn om ze met elkaar te kunnen laten integreren en synchroniseren. De organisatie hiervan wordt door de geïntegreerde functie van het centrale zenuwstelsel verzorgd. Diverse soorten spanning, met inbegrip van fysieke, emotionele, chemische of milieutrauma’s, kunnen, en vaak gebeurt dit ook, interfereren met deze harmonische en georganiseerde functies van de reflexsystemen, en uiteindelijk met het centraal zenuwstelsel. N.O.T. wordt een niet-invasief, op kinesiologie gebaseerd behandelingsprotocol genoemd omdat het ontworpen is om eventuele desorganisaties te herkennen die binnen deze neurale programma’s van deze overlevingssystemen kunnen worden gevonden indien ze beschadigd zijn of anders gecompromitteerd. Je kunt dan zeggen dat deze behandelingsprotocollen ontworpen zijn om een gedesorganiseerd centraal zenuwstelsel specifiek te organiseren of te reorganiseren; een soort herstelprogramma.

Een verstoring van de natuurlijke balans binnen deze eerder gesynchroniseerde processen zal een verandering in het elektromagnetische veld (EM) in diverse delen van het lichaam veroorzaken. Deze verandering in het EM kunnen worden gemeten, geanalyseerd en worden behandeld. In feite wordt de homeostase dan hersteld door activerende combinaties in het lichaam van de bekende reflexsystemen, de acupunctuurmeridianen, de spierassen, de magnetische energie, de schedel en ruggegraatsbalans, en de voeding die deze systemen controleren, te behandelen. De sleutel tot het succes van dit behandelingsprotocol is dat het de behoefte aan de specifieke organisatie en de integratie van alle systemen binnen het lichaam erkent. En omdat het lichaam een totaal geïntegreerde biologische en energieke entiteit is, waar alles al het andere op één of andere manier beïnvloedt, is het eigenlijk onmogelijk om één deel van het lichaam te behandelen zonder dat het ergens anders in het lichaam iets beïnvloedt, veroorzaakt of verandert.

De lijst van aandoeningen die met deze methode behandeld kunnen worden is bijna net zo veelomvattend als een pathologieboek, omdat het zo divers is. De reden is natuurlijk dat de behandelingsprotocollen worden gericht op de neurologische, fysiologische en energieke tekorten. Hoewel deze niet de oorzaak van een tekort of omstandigheden hoeven te zijn. Het is daarom niet van belang wat iemand heeft of wat niet, maar eerder waarom iemand iets heeft. NOT behandelt niet de ziekte maar behandelt de oorzaken. De Neuro Organisatie Techniek is met deze manier uniek omdat deze benadering niet in andere behandelingsprotocollen wordt gevonden. Het NOT-onderzoek en de behandelingsprotocollen houden rekening met het bewustzijn van het lichaam zelf en de omstandigheden van het leven zelf; hoe het wordt geleefd. De condities van de ogen bij het openen en sluiten, licht en donker en half-lichte omstandigheden (dageraad, schemer, enz.) zijn een normaal onderdeel van het gebruikelijke onderzoek en de behandelingsprocedures. Bij iedere test wordt dit gevraagd. Ook veranderingen binnen lichaamsstandpunten (hoe sta je op of ga je zitten), koude, hitte, lopen, het springen, hardlopen, zitten in je auto, enz. Dit zijn omstandigheden die vaak het geheugen beïnvloeden. Het opnemen van deze omstandigheden binnen het behandelingsprotocol blijkt een zeer belangrijk onderdeel voor een succesvolle behandeling en gewoonlijk voor een snelle. De problemen die door NOT-behandelaars worden gezien en behandeld omvatten de gebruikelijke ruggegraat- en bekkenproblemen, zoals sacro-iliaca en sacro en/of sacro-lumbale (lage rug) pijnen, cervicale (hals) en borst (rug) ruggegraatsproblemen, wervelschijfproblemen, jicht (pijn in de zenuw in het been), idiopathische scoliose en andere gelijkaardige structurele problemen. Deze klachten kunnen eveneens behandeld worden met andere methoden. De Neuro Organisatie Techniek is soms echter beter omdat sommige van haar protocollen heel specialistisch zijn, zoals bijvoorbeeld bij gesloten hoofdverwondingssyndromen.

Sport

Sportverwondingen onder jongeren lijken wel bijna epidemisch te worden. Een aantal recente studies heeft aangetoond dat de hoofd-hoofdbotsingen bij het sporten hersenenverwondingen kunnen veroorzaken die tijdens de latere studie de resultaten kunnen beïnvloeden, nog jaren nadat zij gestopt zijn met het sporten. Volgens de Amerikaanse Medical Association lijden ongeveer 62.000 studenten en atleten jaarlijks aan milde hoofdverwondingen. Sommige van deze verwondingen beïnvloeden het leren, het geheugen, de concentratie en de besluitvorming. De atleten met ernstige leerstoornissen schijnen aan significantere gevolgen van langetermijnhoofdverwondingen te lijden vanwege aanhoudend sporten. Dit op zichzelf is een zeer ernstige situatie omdat er zeer weinig adequate beschikbare behandelingen zijn tegen de gevolgen van deze hoofdtrauma’s. Er wordt grotendeels geen behandeling aangeboden omdat men van mening is dat de tijd het wel zal helen. Dit is bijna nooit het geval, omdat de anamnese zelden meer dan drie maanden overspant, bij om het even welk letsel dat door het trauma wordt veroorzaakt. Sinds de komst van de veiligheidsgordels en air-bags zijn er minder dodelijke auto-ongevallen, maar wel veel meer mensen met hoofdverwondingen die het anders dodelijke ongeval nu wel overleven. De verwonde atleet en de ongevallenpersoon lijden allebei aan de syndromen van de post-traumatsiche verwonding die chronische hoofd,- hals,- ruggewervel en rugpijnen, scoliose en andere neurologische dysfuncties in diverse delen van het lichaam veroorzaken. De cognitieve tekorten zijn ook gemeenschappelijk.

De originele NOT-protocollen werden eerst ontworpen om de neurologische, fysiologische en cognitieve tekorten te behandelen gerelateerd aan schedelverwondingscomplexen. De term ‘complex’ wordt gebruikt omdat elk van deze verwondingen veelvoudige tekorten vertoont. Deze verwondingscomplexen kunnen o.a. whiplash, schok, geboortetrauma en aanverwante problemen en hoofdpijnen (gespecificeerd en niet gespecificeerd met inbegrip van migraine) en veelvoudig het temperomandibulair syndroom omvatten. Deze klachten zijn neurologisch betrokken bij het spijsverteringsproces, en de gevolgen van deze traumatische tekorten kunnen zich uiten in spijsverteringsproblemen, constipatie, hiatal hernia, blindedarm- en andere spijsverteringsklepproblemen en slikproblemen. En alle soorten allergieën met inbegrip van milieu- en voedselallergieën, bronchitis, astma en auto-immuunproblemen kunnen voortkomen uit de spijsverteringsstoringen. Natuurlijk hebben been-, knie-, rug- en schouderproblemen hun eigen specifieke protocollen, die ontworpen zijn om zich op structurele of functionele tekorten te richten.

Dit toont de onderlinge relatie aan van één systeem met de andere, maar ook waarom deze trauma’s niet alleen als bijvoorbeeld ‘een stijve hals’ gezien mogen worden. In het begin van de ontwikkeling was het gebruik van de Neuro Organisatie Techniek op het zenuwstelsel in relatie met en bij behandeling van zowel dyslexie/leerstoornissen en scoliose al een succes. Een specifieke stoornis in het vestibulaire oculaire reflexsysteem werd gevonden als een oorzaak van beide stoornissen. Veel chiropractors en later kinesiologen raakten geïnteresseerd in deze methode. Dyslexie en alle leerstoornissen zijn erkend door de diverse nationale en lokale organisaties als een neurale desorganisatie.

ADD & ADHD

ADD (Attention Deficit Disorder) en ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) zijn ingewikkeldere vormen die uitgebreidere behandelingsprotocollen vereisen. Aangezien we door deze nieuwe informatie ontdekken hoe het lichaam werkelijk werkt, zijn de NOT-protocollen constant in ontwikkeling. De oorspronkelijke overlevingssystemen worden ook constant opnieuw onderzocht en er wordt geprobeerd om meer van de subtiliteit binnen deze functies en hun relaties  te weten te komen.

De onderlinge verbondenheid van het lichaam

Niets gebeurt in of aan het lichaam zonder een totale lichaamsbewustwording over dat bepaalde voorval. Dit bewustwordingsproces wordt geactiveerd door het zenuwstelsel, zodat het lichaam direct op het voorval kan anticiperen om te overleven. Aangezien deze systemen bij onze basisoverleving betrokken zijn, moeten zij ook een noodzakelijke reflex zijn die automatisch verloopt, dus geen cognitieve activiteit vergt. Eem trauma kan de neurale programma’s binnen deze reflexsystemen storen, die dan onjuiste signalen naar het lichaam verzenden. Er is een axioma binnen de neurologie die als de ‘alles-of-niets-regel’ bekent staat: als er voldoende stimulatie is wordt het neurologische programma geactiveert en wanneer dit niet zo is gebeurt er niets. De NOT heeft de specifieke gebieden in of op het lichaam geïdentificeerd die het zenuwstelsel binnen deze programma’s kan activeren. Zij controleren beurtelings alle mogelijkheden met inbegrip van houding, manier van lopen, evenwicht, beweging, klierenweefsel, immuunsysteem, spijsverterings-en cognitieve functies. Aangezien wij te maken hebben met neurale integratie en integriteit, de basisstructuren van het lichaam, moeten we het skelet en in het bijzonder de schedelbeenderen en hun functie ook betrekken bij de behandeling. De anatomische positie van de beenderen van het skelet is hierbij belangrijk. De fysiologische functie en de ademhalingsbeweging van het schedelsysteem zijn essentieel voor de juiste neurologische functie en natuurlijk voor het leven zelf. De functie van de hersenen kan door bijvoorbeeld een ECG worden gecontroleerd. De zenuwbanen en de elektromagnetische velden die alle lichaamsfuncties beïnvloeden, met inbegrip van de hersenen, worden bepaald door de kwaliteit van deze verbindingsweefsels, in het bijzonder de beenderen, met name de hersenen en de schedelbeenderen. Iedere storing kan door het gevoelige evenwicht tot rampzalige resultaten leiden met betrekking tot de hersenen en de neurologische functies. Je ziet iedere dag voldoende bewijsmateriaal en de resultaten van schedeltrauma’s. De onderzoekmethode voor elk van de bovengenoemde zaken is gebaseerd op kinesiologische concepten waarin een sterke spierindicator gebruikt wordt. De reden hiervoor is dat deze methode toegang heeft tot de eigen kennis van het lichaam. Als er een functioneel of structureel tekort in het lichaam is, zal een verandering in de elektromagnetische energie in dat deel of die functie herkenbaar zijn. Wanneer dit reflexgebied aangeraakt wordt door de therapeut of door de patiënt zelf is er een verandering binnen het algemene energiegebied te zien, aangezien het lichaam de verandering probeert te compenseren. Deze verandering wordt geregistreerd in de testspier, en de spier verzwakt, dus reageert. NOT maakt gebruik van spiertesten (toegepaste kinesiologie als bio feed back) om zenuwstelselproblemen te lokaliseren en te corrigeren.

NOT bestaat in Nederland al meer dan 10 jaar, maar is toch vrij onbekend. Chiropractoren, fysiotherapeuten en kinesiologen werken met deze techniek. De opleiding wordt gegeven door de enige docent, Evelyne Rupp, in het Hof van Axen.

 

 

DELEN