Bach Flower Remedies

DELEN

De Bach Flower Remedies zijn ontwikkeld door dr. Edward Bach. Dr. Bach werd in Engeland geboren in 1886. Als zestienjarige jongen wist hij al dat hij arts wilde worden. Omdat hij uit een arm gezin kwam, en er geen geld was, begint hij eerst in de kopergieterij van zijn vader te werken. Drie jaar lang werkte hij in de Bach fabrieken in Birmingham. Door deze moeilijke periode in zijn leven, temidden van zijn medearbeiders, kreeg hij inzicht in het menselijke karakter, dat later de basis zou vormen van zijn toekomstige werk. Op 20-jarige leeftijd begon hij eindelijk aan zijn medische opleiding. Als medisch student ontdekte hij bij zijn observaties in het ziekenhuis dat niet alle patiënten die dezelfde ziekte hadden ook genazen bij dezelfde behandeling. Hetzelfde geneesmiddel, dat blijkbaar in staat was om een aantal van hen te genezen, had op anderen totaal geen effect. Zo kwam hij er al vroeg achter dat de persoonlijkheid van het individu van nog groter belang was bij de ziekte dan het lichaam. In de hoop antwoord te vinden op zijn vele vragen begon hij zich te verdiepen in de bacteriologie en homeophatie. Hij ontdekte dat bepaalde darmbacillen veel te maken hadden met chronische ziekten. Hij ontwikkelde zeven orale vaccins, Bach-nosoden genaamd, die heden ten dage nog steeds door allophatische en homeopatische artsen worden voorgeschreven. Deze eerste stap kwam doordat hij o.a. de werken van Hahnemann las, een Duitse arts uit de 18e eeuw die bekend is geworden als de grondlegger van de homeopathie. Tussen zijn ideeën en die van Hahnemann bestond een grote overeenkomst,  namelijk dat het principe van het echte genezen ligt in het behandelen van de mens en niet zijn ziekte.

Edward Bach veronderstelde dat de oorzaak van ziekte negatieve gemoedstoestanden zoals angst, verdriet, onzekerheid, eenzaamheid, ongeduld enz. moest zijn. En dit was het eigenlijke begin van zijn nieuwe werk.

Edward Bach studeerde aan de Londense “University College Hospital” en werkte als tweede bacterioloog tijdens de eerste wereldoorlog. Zijn belangrijkste  bijdrage aan de medische kennis van destijds was de samenhang tussen ziekte en  darmbacteriën. Bij experimenten stelde hij vast dat zeven bacteriegroepen werken op zeven negatieve zielsconcepten. Hierdoor concludeerde hij dat er zeven  negatieve zielsconcepten zijn, die exact overeenkomen met deze zeven bacteriegroepen. Deze zeven negatieve zielsconcepten of Bach-nosoden zijn:

 •               – Angst
 •               – Onzekerheid
 •               – Onvoldoende belangstelling voor het hier en nu
 •               – Eenzaamheid
 •               – Overgevoelig voor invloeden en ideeën
 •               – Moedeloosheid en wanhoop
 •               – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Hij verwerkte die bacteriën tot entstoffen, die voor behandeling ingezet werden. In het Homeopathisch ziekenhuis in Londen ontwikkelde hij zijn werk verder,. Hij verwerkte de zeven bacteriegroepen op een homeopathische manier, en ontwikkelde zo de zeven” Bach-Nosoden”. Hierdoor werd hij beroemd, en ging hij de geschiedenis van de homeopathie in. Toch was hij niet tevreden over zijn “Bach Nosoden”, omdat deze uit bacteriën werden gemaakt en niet afkomstig waren uit de “natuur”. Hij zocht dan ook verder naar remedies die bepaalde negatieve gemoedstoestanden konden veranderen in positieve. Hij verliet zijn succesvolle praktijk in Londen en trok naar het platteland. Hij was ervan overtuigd dat de genezende kracht in de bloemen van bepaalde in het wild voorkomende planten, heesters en struiken te vinden waren.

In 1930 ontdekte hij de eerste drie -van de achtendertig- “Bach-Remedies”. Dit waren Impatiens, Mimulus en Clematis. Van Impatiens, ook wel springbalsemien genoemd, is het verhaal dat dr.Edward Bach tijdens het zoeken naar bloemen de springbalsemien ontdekte, op het moment, eind september, dat de peulen van deze plant rijp waren. Hij zag hoe de peulen zich oprolden en opensprongen, waarbij het zaad, als uit een geweer met hagel afgeschoten werd, en zich verspreidde. Hij zag hierin de overeenkomt met de toestand van iemand die ongeduldig is, snel werkt en geen behoefte heeft aan hulp, zoals deze plant. Door zijn intuïtie en door het zelf uittesten van deze remedies was hij er van overtuigd dat deze planten niet alleen de lichamelijke symptomen verzachtten, maar genezing voor de gehele persoon betekenden.  Van 1930 tot 1932 ontdekte hij nog negen andere remedies, namelijk:  Agrimony, Chicory, Vervain, Centaury, Water Violet, Cerato, Scleranthus, Rock Rose en Gentian.

De eerste 19 remedies die Edward Bach ontdekte werden geprepareerd volgens de “zonne-methode”. Dit is een zeer eenvoudige methode. Hierbij worden bloesems, die groeien in hun natuurlijke omgeving, op een heldere, zonnige dag ’s morgens vroeg geplukt. De bloesems worden in een glazen schaal gelegd, die gevuld is met water van een natuurlijke bron uit de omgeving, en wel zo dat de oppervlakte van het water helemaal bedekt is. De zon brengt de trillingen van de bloesems over in het water. De bloesems blijven ongeveer drie tot vier uur in de schaal. Dan worden met takjes of blaadjes van dezelfde plant de bloesems uit het water gehaald. Deze oplossing wordt met een zelfde deel brandewijn vermengd – dit i.v.m. de houdbaarheid. Stel dat er een halve liter water in de schaal heeft gezeten, dan wordt die bijgevuld met een halve liter brandewijn (uit Frankrijk). Dan heb je dus een liter “moedertinctuur”. Hiervan worden twee druppels gebruikt om een “stockbottle” te maken, die weer wordt aangevuld met brandewijn. Omdat niet alle bomen, struiken en bloemen in een seizoen bloeien waarin veel zon schijnt, werden de andere bloesems bereid volgens de kookmethode. Hierbij worden de bloesems 30 minuten gekookt. Als ze afgekoeld zijn wordt alles gefilterd en weer vermengd met dezelfde hoeveelheid brandewijn, en verder op dezelfde manier verwerkt als bij de zonne-methode. Tegewoordig gaat de uiteindelijke moedertinctuur naar een fabriek in Londen (Nelson) waar het in de orginele flesjes wordt gedaan en wereldwijd naar meer dan 60 landen wordt gedistribueerd.

Korte tijd nadat Edward Bach de 38 remedies had ontwikkeld stierf hij op 50-jarige leeftijd in zijn slaap. Na het overlijden van Edward Bach werd zijn werk door zijn twee meest toegewijde assistenten – Nora Weeks en Victor Bullen – voortgezet. Zij hebben hun werk uiteindelijk weer overgedragen aan John Ramsell en Nicky Murray, broer en zus, die de beheerders werden van het “Bachcentrum”.  Nora schreef in de jaren dat zij beheerder was van het Bachcentrum “De medische ontdekkingen van dr Edward Bach”. Tot op de dag van vandaag worden de bloesems nog steeds op dezelfde manier verwerkt als in de tijd van dr. Bach, en geplukt op dezelfde plaatsen.

Het Dr. Edward Bach Centre bevindt zich in zijn oude woonhuis. Het is een typisch Engels landhuisje in het oude plaatsje Mount Vernon, middenin het groene hart van Oxfordshire. Mount Vernon zal altijd het centrum blijven van het werk van dr. Bach. Voordat hij overleed zei hij met nadruk: “Hoewel het werk zich steeds zal uitbreiden, moeten jullie je leven en het kleine huis laten zoals het is, want eenvoud is de sleutel tot deze geneeswijze.”

Rescue Remedy

Naast de 38 tincturen ontwikkelde dr. Bach een soort eerste-hulp-remedie: de Rescue Remedy, druppels en spray. Rescue Remedy is een combinatie van vijf specifieke remedies, die herstel brengt wanneer een emotionele gebeurtenis iemand uit evenwicht heeft gebracht. Rescue Remedy is samengesteld uit de remedies Impatiens (helpt bij ongeduld en irritatie), Cherry Plum (helpt kalm te blijven), Clematis (ondersteunt helderheid van geest), Rock Rose (tegen gevoelens van paniek) en Star of Bethlehem (tegen schokreacties).

Rescue Remedy-druppels en -spray zijn ideaal bij vliegangst, examenvrees of wanneer men ergens tegenop ziet (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of ziekenhuisbezoek). Rescue Remedy is ook als crème verkrijgbaar. Deze crème bevat dezelfde remedies als de Rescue Remedy-druppels en -spray met daaraan toegevoegd Crab Apple, vanwege de reinigende werking. De crème verlicht de pijn direct na een val, een gestoten arm of kneuzing en verstuiking. Ook verzacht het bij insectensteken, brandwonden en andere uitwendige verwondingen. Rescue Remedy-druppels of -spray en Rescue Remedy-crème mogen eigenlijk in geen enkel medicijnkastje ontbreken.

De Bach Flower Remedies op een rijtje

 

 1. Aspen (Ratelpopulier)Angsten die niet direct te verklaren zijn, onbestemde gevoelens, gevoelens na verkrachting of sexueel misbruik, bang in het donker en enge dromen of slaapstoornissen.
 1. Beech (Beuk)Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren. Vellen snel een oordeel over anderen, verdringen van emoties.
 1. Centaury (Duizendguldenkruid)Weinig/verstoorde wilskracht, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken, laten zich eenvoudig misleiden, geven hun macht weg, relatieproblemen.
 1. Cerato (Loodkruid)Onvoldoende vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag, raad en bevestiging vragen aan anderen, imiterend gedrag.
 1. Cherryplum (Kersenpruim)Verdringen van gebeurtenissen, angst voor verlies van controle en zelfbeheersing, gevoel om een wandelende tijdbom te zijn, angst voor zelfdoding, wanhoopsgevoel, verslavingsneigingen en irrationele gedachten.
 1. Chestnut Bud (Kastanjeknop)Niets leren van ervaringen, regelmatig herhalen van dezelfde fouten, leren er niet van, gebrek aan observatie en concentratie, geen coördinatie tussen gedachten en realiteit.
 1. Chicory (Cichorei)Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen, verlatingsangst , zelfmedelijdend, hebben bezitsdrang.
 1. Clematis (Bosrank)Dromerig, verstrooid, zweverig, concentratieproblemen, vluchten in fantasie en illusies en weinig geaard. Verder voor een dreigend bewustzijnsverlies of -daling.
 1. Crab apple (appel)Reinigingsremedie. Bij zelfafkeer/afschuw. Afkickverschijnselen, dwanghandelingen/-gedachten, focussen op details, huidklachten, ontstekingen, schuld- of schaamtegevoelens.
 1. Elm (Iep)Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid zijn, moedeloos, overspannen/burn-out, het even niet zien zitten, verlaagde bloeddruk.
 1. Gentian (Gentiaan)Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, terugval, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, sceptisch.
 1. Gorse (Gaspeldoorn)Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen.
 1. Heather (Struikheide)Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, spraakzaam, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht.
 1. Holly (Hulst)Haat, afgunst, jaloezie, wantrouwend, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie.
 1. Honeysuckle (Kamperfoelie)Hangen aan herinneringen, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens.
 1. Hornbeam (Haagbeuk)Het maandagmorgengevoel, twijfel/uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht.
 1. Impatiens (Springbalsemien)In eigen tempo willen werken, prikkelbaar, irritatie, haastig, agressie door ongeduld, overspannen, zeer snelle reactie’s.
 1. Larch (Lariks)Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, ik kan het niet, moedeloos, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen.
 1. Mimulus (Maskerbloem)Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit, blozen, aarzelen door angst.
 1. Mustard (Herik)Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd.
 1. Oak (Eik)Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.
 1. Olive (Olijf)Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie, ook door ziekten, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven.
 1. Pine (Den)Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde, wanhoop, overkritisch, de ‘underdog’.
 1. Red Chestnut (Rode Kastanje)Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk).
 1. Rock Rose (Zonneroosje) – groep I:Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten.
 1. Rock Water (Bronwater)Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionistisch, soberheid, spanningsklachten, voorbeeld willen zijn voor anderen.
 1. Scleranthus (Hardbloem)Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid, onrust, vraagt zelden om raad, concentratie-gebrek.
 1. Star of Bethlehem (Vogelmelk) Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, zacht spreken, drugs.
 1. Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien, geloofscrisis.
  .Vervain (IJzerhard)Overenthousiasme, innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend, zichzelf dwingen door te gaan ook al zijn fysieke krachten uitgeput, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel.
   .Vine (Wijnrank)Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, dominant, ambitieus, doorgaans goede leiders.

   1. Walnut (Walnoot)Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase, bijv. verhuizing, puberteit, menopauze, echtscheiding, etc. Overgevoelig voor mening van anderen, beïnvloedbaar.
   1. Water Violet (Waterviolier)Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis, afstand nemen.
   1. White Chestnut (Paardekastanje)Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, innerlijke discussies met zichzelf, gevangen in eigen gedachten, verkeerd begrepen mening, slapeloosheid door gepieker.
   1. Wild Oat (Dravik)Teveel mogelijkheden, nooit wilde haren verliezen, geen vreugde over resultaten van inspanning/werk, snel vervelen. Helpt richting geven en vinden van de rode draad in de levensbestemming.
   1. Wild Rose (Hondsroos)Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid, onverschilligheid, vermoeidheid, depressie.
   1. Willow (Wilg)Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, innerlijke ergenis, pessimisme, wrok koesteren, in zichzelf gekeerd, negativiteit benadrukken, zwartgalligheid.

Voor wie zijn de Bach Flower Remedies geschikt?

De Bach Original Flower Remedies zijn absoluut onschadelijk en beïnvloeden reguliere en homeopathische medicijnen niet. Ze voorzaken geen bijwerkingen. Daardoor zijn de remedies niet alleen geschikt voor volwassenen, maar kunnen ook kinderen er veel baat bij hebben. Tevens zijn de remedies geschikt voor planten en dieren.

De Bach flower remedies die in Mount Vernon worden gemaakt heten nu officieel De Bach Original Flower Remedies. De reden hiervoor is dat de oorspronkelijke naam Bach Flower Remedies is aangevochten, er tientallen processen zijn gevoerd, waarbij de naam uiteindelijk vrij is gegeven. Eigenlijk is dat ook niet vreemd, omdat dr. Bach zelf altijd heeft uitgedragen dat de middelen eenvoudig door iedereen zelf gemaakt kunnen worden. Op basis van zijn theorie zijn er dan ook nieuwe remedies ontwikkeld. De belangrijkste zijn:

Californische F.E.S. Flower Essences
Sinds 1978 worden er in Californie de F.E.S. (Flower Essence Services) bloesems geprepareerd en verspreid over de gehele wereld. De F.E.S. hebben hun eigen remedies ontwikkeld. Dit zijn allemaal andere bloesems dan die door dr. E. Bach zijn ontdekt. Deze bloesems werken ook op andere gebieden dan de 39 Engelse remedies. De F.E.S.-bloesems (72 remedies) zijn uitstekend geschikt voor toepassing in deze moderne tijd en maken deze geneeswijze niet alleen toegankelijk voor ziekten, maar zorgen tevens dat men een spirituele groei kan doormaken. De F.E.S.-bloesems voldoen aan de hoogste graad van zuiverheid en kwaliteit. Het zijn bloesemremedies met een diepe innerlijke werking en kracht.

Australian Bush Flowers Essences
Dit zijn 50 remedies geprepareerd door Ian White. Ian White, die geboren is in een familie van kruidkundigen, werd al op jonge leeftijd door zijn moeder meegenomen, de natuur in, om op zoek te gaan naar geneeskrachtige kruiden. Niet alleen zijn moeder hield zich bezig met het genezen door kruiden, ook zijn grootmoeder en overgrootmoeder waren natuurgeneeskundigen. Ian White is zelfs de vijfde generatie. Ook Australië is een zeer oud en relatief zuiver continent met veel natuur, waarbij het opmerkelijk is dat er in Australië niet alleen naar verhouding de meeste planten ter wereld groeien, maar ook dat Australië het grootste aantal bloeiende planten ter wereld bezit. Metafysisch gezien heeft dit werelddeel altijd een bijzondere wijze en oude energie bezeten. Maar de laatste jaren is er ook een geweldige nieuwe energie en vitaliteit in dit continent. De Australische Bush Essences vertegenwoordigen die vitaliteit en kracht van dit unieke continent en kunnen daardoor over de gehele wereld gebruikt worden. De Bush Essences geven niet alleen helderheid over onze levensdoelen en -dromen, maar geven ook moed, kracht en enthousiasme om deze doelen en dromen te vervullen. Zij helpen ons ook om te komen tot een hogere niveau van intuïtie. Zelfvertrouwen, spiritualiteit, creativiteit en plezier. Gratis verkrijgbaar is de folder met de positieve en negatieve kwaliteiten, maar niet te missen is het boek van de Bush Essences met de prachtige kleurenfoto’s van alle 50 remedies.

Flower Essences of Alaska
In 1984 is er door Steve Johnson de ‘Alaskan Flower Essence Project’ opgericht met het doel om het prepareren van nieuwe bloesemremedies op het vaste land en de onbedorven wildernis van Alaska te coördineren. De staat Alaska omvat een grootte van één vijfde van de U.S.A., maar telt slechts een bevolking van 550.000 mensen. Enorme uitgestrekte gebieden bleven in ongerepte staat en een grote verscheidenheid aan plantensoorten heeft nog de oorspronkelijke kracht en vitaliteit zoals nergens anders op aarde. De tot op heden geprepareerde 72 bloesemremedies zijn verdeeld in drie ‘kits” en zijn verschillend in kwaliteit. Kit 1 bevat voornamelijk planten uit centraal Alaska die daar algemeen voorkomen en dominerend zijn in hun omgeving. Deze essences helpen ons bij het evenwicht brengen van fundamentele levenszaken: patronen die vaak het meest domineren en die het meest voorkomen in ons leven. Kit 2 bevat essences van het noordelijke deel van Alaska, waar de planten maar een buitengewoon kort seizoen hebben (50 tot 65 dagen). Essences die ons helpen om alle weerstand die we hebben tegen het ervaren van de totaliteit van het leven op ieder moment los te laten. Kit 2 bevat tevens essences van het meer zuidelijk gelegen deel van Alaska. Deze helpen ons om een meer gematigde houding met waardering voor en harmonie met onszelf en onze omgeving te verkrijgen. Kit 3 bevat de meer bijzondere plantensoorten in vergelijking met de bovengenoemde soorten. Essences die zich meer richten naar de subtielere en spirituelere niveaus van ons bewustzijn. Waarbij de groene bloesems ons helpen met het loslaten van diep begraven pijn en spanning, speciaal met betrekking tot het hart. Ook bevat kit 3 essences die gemaakt zijn met het stuifmeel van de bloem. Deze remedies zorgen ervoor dat we naar een dieper niveau van genezing kunnen gaan dan dat wij al hadden bereikt met andere essences. Buiten deze 72 Alaska essences zijn er nog 6 Alaska ‘environmental’ essences, Northern Lights, Polar Ice, Portage Glacier, Rainbow Glacier, Solstice Son en Solstice Sun, die de kwaliteiten van de elementen bevatten zoals bijvoorbeeld de lucht het water en de aarde.

Binnenkort zullen er ook Nederlandse bachremedies op de markt verschijnen.

Overige systemen
Desert Alchemy, remedies uit de woestijn
Perelandra, Rose, Soul and Garden essences
Findhorn essences en combinaties
Pacific sea essences en Rainforst essences

Wetenschappelijk onderzoek

Naar aanleiding van het bezoek aan Mount Vernon heb ik aan de vertegenwoordigers gevraagd waarom er zo weinig tot niets aan wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Uiteindelijk: een product dat wereldwijd wordt verkocht zal toch zijn nut hebben bewezen en hierdoor misschien wat toegankelijker zijn voor onderzoek? Ik moet zeggen dat het antwoord mij een beetje teleurstelde. Uitgaande van het feit dat ieder individue uniek is en ieder middel in combinatie met maximaal 4 andere oneindig veel mogelijkheden geeft en dus niet binnen een onderzoeksmodel te plaatsen valt, kan ik mij toch wel voorstellen dat een inventarisatie van klacht versus middel en effect niet zo moeilijk is. Ook al is het niet wetenschappelijk. Punt blijft bij de Bach orginal flower remedies dat wanneer het wereldwijd zo bekend is en zo veel wordt gebruikt er iets moet werken. Maar hoe werken de remedies? Wij gaan het voor u uitzoeken en komen er in een volgend artikel op terug.

 

DELEN