Astma

DELEN

Het aantal gevallen van astma is de laatste decennia dramatisch gestegen, en sinds de jaren tachtig zelfs verdubbeld. Miljoenen mensen happen letterlijk naar lucht. De kans om astma te ontwikkelen is gedeeltelijk genetisch bepaald. Maar de toename van het aantal gevallen moet voornamelijk gezocht worden in omgevingsfactoren en voedingsgewoonten. Het aantal gevallen van astma is in de stad, waar de lucht veel meer vervuild is, veel hoger dan op het platteland. En wat nog opvallender is, is dat astma een nieuwe ziekte is. Zo’n honderd jaar geleden was astma een zeer zeldzame aandoening. In veel ontwikkelingslanden komt astma ook nog niet of nauwelijks voor. Het is net als hart- en vaatziekten een aandoening van geïndustrialiseerde landen.

Astma wordt meestal omschreven als een ademhalingsaandoening. Maar eigenlijk kan het beter benoemd worden als een chronische ontsteking. Astma heeft feitelijk meer gemeen met artritis, dan met emfyseem of tuberculose. Astma is net als artritis een chronische ontsteking, maar dan van de luchtwegen in plaats van van de gewrichten. Mensen met astma hebben ontstoken, hyperactieve luchtwegen, die excessieve hoeveelheden bronchiaal slijm produceren. Na herhaalde astma aanvallen raakt de binnenbekleding van de luchtwegen beschadigd. In de littekens kunnen cellen, die ontstekingen veroorzaken of stimuleren, zich vermenigvuldigen.

Astma beschadigt de luchtwegen uiteindelijk voorgoed. Ze worden steeds vatbaarder voor ontstekingen, en functioneren steeds slechter. Chronische ontstekingen kenmerken zich door een overschot aan vrije radicalen, die weefsels irriteren en doen ontsteken, en sterke immuunreactie te zien geven. Immuunreacties veroorzaken onvermijdelijk vrije radicalen, omdat die in beperkte hoeveelheden deel uitmaken van het verdedigingsmechanisme. Antioxidanten helpen ontstekingsreacties te verminderen, zoals astma, allergieën, sportblessures, en post-operatieve ontstekingen. U kunt zich de antioxidanten voorstellen als chemisch offerlam. Ze offeren zich op en reageren met de vrije radicalen, zodat die niet meer met lichaamsweefsels kunnen reageren. Allerlei omgevingsfactoren, zoals rook, stof en allergenen, kunnen het ontstekingsproces in beweging zetten. Mensen met een lage drempel ten opzichte van deze ‘triggers’ kunnen heel frequent zware astma-aanvallen krijgen. Daarom is het belangrijk om te achterhalen wat de specifieke ‘triggers’ zijn die ontstekingen veroorzaken, om daarna de drempel met natuurlijke producten te kunnen verhogen. Op die manier kan de frequentie en de hevigheid van astma-aanvallen verminderen.

 Astma en Allergie

Vrijwel iedereen die aan astma leidt heeft allergieën, ook al zijn die vaak nog niet gediagnostiseerd. De meest voorkomende aanleiding voor astma-aanvallen is een allergische reactie. Zowel astma als allergische reacties kunnen veroorzaakt worden door histamine. Histamine wordt geproduceerd op het moment dat speciale bindweefselcellen, de zogenaamde mestcellen, worden geactiveerd door circulerende cellen van het immuunsysteem, die zich mobiliseren door de aanwezigheid van infecties, toxinen of andere prikkelende stoffen. Voorbeelden van allergenen die astma kunnen veroorzaken zijn luchtverontreiniging, tabaksrook, huisdieren (huidschilfers van -), stofmijt, pollen, parfums, schoonmaakmiddelen, kerosine-verwarming, meeldauw en (schimmels in) tuinaarde. Een aantal mensen ontwikkeld beroepsastma door omstandigheden die hun werk met zich meebrengt. Zo zijn bijvoorbeeld bakkers, nagelstylistes, kappers, schilders, constructiewerkers, en zij die werkzaam zijn in de voedselproductie, bij petroleum-raffinaderijen of de auto-industrie, extra kwetsbaar, doordat zij vrijwel dagelijks chemische stoffen, voedseldampen, meel of stof inademen.

Ook voedingsallergieën kunnen een belangrijke rol spelen. Mensen met astma zijn vaak allergies voor dagelijkse voedingsbestanddelen zoals citrusvruchten, melkprodukten, eieren, soya, tarwe en gist. Verder zijn veel astmatici gevoelig voor toevoegingen in de voeding, zoals conserveermiddelen (benzoaat, sulfiet, benzaldehyde) en kunstmatige kleurstoffen (speciaal tartrazine). Zij zouden gebaat zijn met het gebruik van natuurlijke, onbewerkte producten. Wat de diagnose nog bemoeilijkt, is dat er twee types voedselallergieën zijn. De traditionele vorm wordt gekarakteriseerd doordat de reacties binnen enkele minuten na het innemen van slechts een minuscule hoeveelheid van de betreffende stof plaatsvinden. De reacties zijn voorspelbaar, en uiten zich in de luchtwegen, het maag-darmkanaal en via de huid. Voorbeelden daarvan zijn bronchiospasmen, overgeven en netelroos na het eten van schelpdieren of noten. Deze vorm wordt meestal veroorzaakt door 1 tot 3 verschillende soorten voedsel, en komt voor bij minder dan 5 procent van de gehele bevolking, maar bij 10 procent bij astmatici.

Maar wat veel meer voorkomt, en veel moeilijker is om te diagnostiseren, zijn de voedselallergieën met een vertraagde reactie. Hierbij reageert de persoon op bepaalde voedingsmiddelen pas binnen 24 tot 48 uur, en is de reactie bovendien afhankelijk van de hoeveelheid en bereidingswijze van de betreffende voedingsmiddelen. Deze vorm kan allerlei klachten veroorzaken, van astma tot zweren, en zijn lang niet altijd voorspelbaar, of makkelijk in verband te brengen met het specifieke voedingsmiddel. Soms zijn er slechts drie, maar soms ook wel twintig verschillende voedingsmiddelen betrokken, wat de diagnose nog bemoeilijkt. Ook kunnen er kruislingse reacties ontstaan speciaal tussen granen en bonen, waardoor bij vervanging van bepaalde voedingsmiddelen uiteindelijk toch weer gelijksoortige reacties ontstaan. Als iemand bijvoorbeeld allergisch is voor een bepaald soort bonen, en hij of zij gaat daarvoor in de plaats andere bonen eten, dan kan er uiteindelijk eenzelfde reactie ontstaan.

Preventie en Behandeling

De belangrijkste stappen in de richting van een natuurlijk behandelingsplan zijn het achterhalen en zien te vermijden van allergische factoren in voeding en omgeving. Maar niet alle factoren zijn te vermijden, zoals omgevingsfactoren bijvoorbeeld. Daarom is het tevens van belang om te beginnen met een doordacht plan met betrekking tot voedingssupplementen. Daarmee kan de drempelwaarde van de triggerfactoren worden verhoogd. Astma wordt verergerd door bepaalde voedingstekorten, die veroorzaakt kunnen zijn door een arm dieet zonder toevoeging van supplementen in combinatie met de hogere behoefte aan bepaalde nutriënten door de stress die gepaard gaat met regelmatige astma- en allergische aanvallen. Bovendien kan het maagdarmstelsel door bijvoorbeeld astma-medicijnen zijn aangetast wat de opname van voedingsstoffen belemmerd.

Astmatici reageren vaak goed op natuurlijke medicatie, maar eventueel afbouwen van reguliere medicatie moet altijd in samenspraak met een arts plaatsvinden. De mate waarin dat kan gebeuren is sterk afhankelijk van iemands conditie, leeftijd, en ernst van de aandoening. Aangezien astma levensbedreigend kan zijn zouden astmatici zich aan een aantal richtlijnen moeten houden.

 • Gebruik hypoallergene supplementen;
 • Als u een nieraandoening heeft of uw nieren minder goed functioneren, gebruik dan nooit meer dan 3 gram magnesium of vitamine C per dag;
 • Als er een vermoeden is van visallergie, vermijd dan vis, visolie of haaieleverolie;
 • Als keukenkruiden, specerijen, pollen, bepaald fruit of groente allergische reacties veroorzaken, ben dan terughoudend met het gebruik van medicinale kruidenpreparaten.
 • Probeer steeds één middel uit, en begin met de laagste dosering, en bouw langzaam op.

Een voorbeeldbehandeling om astma te behandelen of te voorkomen kan er als volgt uitzien. De producten werken synergetisch: de combinatie doet meer dan de afzonderlijke delen. Om maximaal profijt te hebben van de behandeling moeten ze dus uiteindelijk allemaal gebruikt worden.

 •  Antioxidanten waaronder 400IU vitamine E en 100 mcg selenium; dit om de schade die toegebracht is door de vrije radicalen als gevolg van de ontstekingsreacties te compenseren.
 • Gebruik minimaal 1 gram vitamine C met bioflavonoïden drie maal daags. Vitamine C is een krachtig antihistamine zonder bijwerkingen, en verhoogt de immuunreacties. Bij inspanningsastma kan 20 tot 30 minuten voor een training 2 gram genomen worden.
 • Gebruik 2 tot 4 gram visolie. Dat is ook een krachtige ontstekingsremmer.
 • Glutaminepoeder(een aminozuur uit plantensap) kan gebruikt worden door patiënten met candidiasis en bij het herstellen van voedingsallergieën. Gebruik: 10 tot 20 gram.
 • Astmatici hebben een chronisch tekort aan magnesium, terwijl dit mineraal de bronciën ontspant en de spieren van de slokdarm verzacht. Een therapeutische dosis is 400 tot 800 mg.
 • Multivitaminen en mineralen kunnen een positieve bijdrage leveren als ze 25 tot 75 mg B complex bevatten, 400 tot 800 mcg foliumzuur, 15 tot 20 mg zink en 400 mcg chroom picolinaat. Meest waarschijnlijk is een deficiëntie in vitamine B6 en B12, en deze zijn juist belangrijk.
 • Gebruik 200 tot 500 mg N-acetyl cysteïne (NAC). Dit antioxidant verhoogt het niveau glutathion en werkt (bronchiaal) slijmoplossend.
 • Pantoteenzuur (vitamine B5) helpt het vormen van antilichamen. Gebruik 250 mg.
 • Gebruik 500 mg Quercetine tweemaal per dag. Quercetine is een bioflavonoïd dat antihismimisch en anti-allergisch is. Het is bekend dat het mestcellen verhindert ontstekingsbestanddelen los te laten.

 Hoe kruiden helpen vrij te ademen

Er zijn tal van kruidenpreparaten die kunnen helpen bij aandoeningen waarbij ontstekingen in het spel zijn. Maar er zijn niet veel van die middelen getest op astmapatiënten. De werking van veel van die preparaten komt voort uit het feit dat zij antioxidante fytochemicaliën bevatten. Sommige antioxidante fytochemicaliën, zoals de curcuminoïden van gestandaardiseerd extract van geelwortel (kurkuma, koenjit) voorkomt de vorming van vrije radicalen, en remt ze nadat ze zijn gevormd. De huidige astmamedicatie remt lipoxygenase, wat betekent dat ze interfereren met de actie van leukotrienes (LTs). Leukotrienes zijn biochemicaliën die ontstekingstoestanden in stand houden als ze gestimuleerd worden. Op die manier spelen ze een rol bij de ontstekingsconditie van astma bronchiale. Sommige van deze leukotrienes stimuleren op niet mis te verstane wijze bronchiale samentrekking (benauwdheid), en de slijmproductie; ze werken namelijk 1000 keer zo sterk als histamine! Dat betekent dat zelfs een zeer kleine hoeveelheid leukotrienes de luchtweg dusdanig kan vernauwen dat een astma-aanval het gevolg is. Veel medicinale planten bevatten fytochemicaliën die de lipoxygenase remmen, zonder dat ze de gevaarlijke bijwerkingen hebben van de farmaceutische producten. De meest gebruikte inhalers openen op mechanische wijze de luchtweg door de gladde bronchiale spieren te ontspannen door adrenergische stimulatoren. Ze zijn ontworpen voor acute situaties, en doen dus niets aan de onderliggende ontsteking. Overmatig gebruik (meer dan twee bussen per week) verhogen het risico op dood door astma door de het versterken van de bijwerkingen. Deze omvatten het ongevoelig worden voor de medicatie (inhaler werkt niet meer), verhoogde hartslag en bloeddruk, hoofdpijn en wazig zijn. Steroïden die voor astma gebruikt worden kunnen de volgende aandoeningen veroorzaken of verergeren: Diabetes (suikerziekte), glaucoom (groene staar), obesitas (vetlijvigheid), schade aan de lever, abnormale cholesterolniveaus en hartaandoeningen.

 Lopen dikke kinderen meer risico?

Astma is de belangrijkste oorzaak van chronisch ziek zijn en langdurig schoolverzuim onder kinderen. Astma wordt nu gekoppeld aan obesitas. Aan de staatsuniversiteit van New York in Buffalo hebben onderzoekers van de afdeling kindergeneeskunde 171 stadskinderen onderzocht. De kinderen varieerden in leeftijd van 4 tot 16, het merendeel was spaans. 31% van de kinderen met astma waren zeer vetlijvig, in vergelijking met 12% van de niet astmatische kinderen. Zelfs als de astmatische kinderen niet zeer verlijvig waren, hadden ze over het algemeen meer lichaamsvet dan de niet-astmatici. Onder zeer vetlijvig wordt verstaan dat zij op of boven de 95% van de body-mass index uitkomen. De Body-mass index (index van Quetelet) wordt berekend door 10 maal het lichaamsgewicht in kilogram, gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters de nemen. Boven de 270 duidt op vetzucht. Het is niet waarschijnlijk dat het grote aantal dikke kinderen kan worden verklaard door de verminderde mogelijkheid van de astmatische kinderen om te sporten, vooral omdat de meeste kinderen hun astma effectief onder controle hielden. Het is meer voor de hand liggend dat de eetgewoonten in combinatie met chronische inactiviteit zowel obesitas veroorzaken als de kans op astma doen toenemen. Onderzoekers denken zelfs dat vetzucht feitelijk de luchtwegactiviteit stimuleert.

Van de volgende twee natuurlijke behandelingen voor astma is aangetoond dat zij de lipoxygenase activiteit significant remmen.

In het Midden Oosten worden kruiden altijd in eerste instantie gebruikt bij de behandeling van astma en allergieën. Een traditioneel extract bestaat uit zwarte komijn (Nigella Sativa), kamille (Matricaria Recutita), kaneel (Cinnamomum cassia), kruidnagel (Syzygium Aromaticum), rozemarijn (Rosmarinus Officinalis), salie (Salvia Officinalis), pepermunt (Mentha Spicata), tijm (Thymus Vulgaris) en andere kruiden. Zwarte komijn, rozemarijn en tijm remmen de samentrekking van tracheaal glad spierweefsel die gestimuleerd wordt door histamine en acetylcholine. Kamille, kruidnagelen, rozemarijn, pepermunt en tijm bevatten veel antioxidanten. Olie van zwart komijnzaad, en de fytochemicaliën in zwart komijn, te weten nigellone en thymoquinone remmen de lipoxygenase sterk. Ook voorkomen zij het vrijkomen van histamine uit mestcellen. De kruiden in dit preparaat bevatten nog tal van andere stoffen (zoals de lipoxygenase-remmers caffeïsch zuur, catechin, chlorogenisch zuur, hydroxycinnamische zuren, kaemp-ferol, procyanidin-D2, quercitine en kaneelzuur),die allen potentiële positieve effecten hebben op astmatici. Dit extract wordt ingenomen met honing.

In Aziatische landen wordt als klinisch gebruik bij astma een kruidenmix gebruikt genaamd Saiboku-To. Het bevat 10 kruiden waaronder gember (Zingiber officinale), Koreaanse ginseng (Panax ginseng), magnolia (Magnolia obovata), Baikal scullcap (Scutellaria baicalensis) en zoethout (Glycyrrhiza glabra). In Japan werden 40 astma-patiënten die steroïden medicatie gebruikten 6 tot 24 maanden behandeld met Saiboku-To. Zij konden zonder uitzondering hun reguliere medicatie sterk verminderen. Van Saiboku-To is aangetoond dat het lipoxygenase remt. De klinische dosis die in Japan gebruikt wordt is 7,5 gram kruidenpoeder per dag. Waarschijnlijk zijn de meest effectieve kruiden in de mix de Baikal scullcap en de magnolia. Aanbevolen wordt daarom 500 tot 1000 mg van ieder drie maal daags te proberen.

Astma is een van de chronische ziekten die gerelateerd wordt aan het westerse dieet en de leefstijl. Mensen kunnen best altijd al een genetische tendens bezit hebben om astma te ontwikkelen. Maar voor de industriële revolutie heeft astma geen kans gehad zich te ontwikkelen. Het lijkt er dus op dat we zelf degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van astma in onze cultuur. Een simpel pilletje of gebruik van inhalers is niet afdoende om de strijd aan te gaan met deze levensbedreigende aandoening. Een schoon milieu, ongeraffineerde natuurlijke voeding, voedingssupplementen en kruidengeneeskunde zijn logische manieren om dit proces weer om te draaien, en het aantal astma gevallen terug te dringen.

In China wordt al heel lang Ginkgo (Ginkgo biloba) gebruikt om astma te behandelen. De bladeren bevatten ginkgoliden. Kleine, placebo-gecontroleerde onderzoeken hebben aangetoond dat oraal toegediende (maar niet ingeademde) ginkgoliden (een formule genaamd BN52063) de bronchoconstrictie die opgewekt wordt door het inademen van allergenen significant vermindert, en gedeeltelijk beschermt tegen inspanningsafhankelijke bronchoconstrictie.

Koffie en thee bevatten allebei caffeïne, dat chemisch lijkt op het voor astma gebruikte theophylline. Uit een placebo gecontrolleerd onderzoek onder 13 astmatici bleek dat een hoeveelheid van 7 mg caffeïne per kg lichaamsgewicht de basale longfunctie significant verbeterde en inspanningsafhankelijke bronchospasmen voorkwam.(3) Koffie bevat 135 tot 150 mg caffeïne per mok en thee ongeveer 60 mg.

Ook ui (Allium cepa) kan gebruikt worden bij de behandeling van (bronchitis en) astma. Laboratoriumtesten laten zien dat uiextracten de enzymen kunnen stoppen die chemische stoffen m.b.t. ontstekingen produceren (zoals thromboxaan A)(2), en dat ze door allergenen opgewekte astma kunnen remmen.De actieve ingrediënten in ui zijn onder andere isothiocyanaat, thiosulfinaat en het bioflavonoïd quercetin.

Zoethout (Glycyrrhiza glabra) is antiviraal, slijmoplossend, verzachtend, ontstekingsremmend en immuunsysteem stimulerend; Allemaal eigenschappen met potentieel gunstige eigenschappen voor mensen met astma. Zoethout vertraagt de afbraak van corticosteroïden, waardoor het het ontstekingsremmende effect van hormonen zoals cortisol verlengt. Patiënten moeten zoethout niet toevoegen aan glucocorticoïden behandelingen, tenzij zij onder behandeling zijn bij een arts die hun medicijngebruik kan aanpassen. Zoethout kan, als het enige weken continu gebruikt wordt, het effect hebben dat natrium en water wordt vastgehouden, en kalium wordt verloren, met als gevolg een verhoogde bloeddruk. Het wordt dan ook niet aanbevolen zouthout te gebruiken bij mensen met een verhoogde bloeddruk.

Ook sommige andere middelen moeten met zorg worden gebruikt. Zo wordt er in de Chinese geneeswijze al meer dan 5000 jaar gebruik gemaakt van Ma huang, oftewel Ephedra (Ephedra sinica). Een van de actieve bestanddelen is ephedrine, dat een gelijksoortige structuur heeft als de epinephrine (adrenaline) dat geproduceerd wordt in het lichaam. De werking omvat bronchoverwijding en decongestie. Te veel ephedra kan ongewenste effecten geven, zoals rusteloosheid, rillingen, slapeloosheid, hoofdpijn, en een verhoogde hartslag en bloeddruk. Moderne beta-adrenergische bronchodilatoren hebben een specifiekere werking, die veel van deze bijwerkingen verminderen, en voor patiënten een veilige en effectieve behandeling kunnen zijn. Op de juiste manier gebruikt, en onder supervisie van een arts, kan ephedra voor bepaalde astmapatiënten verlichting brengen. Het wordt echter niet aangeraden voor mensen met een verhoogde bloeddruk, hartaandoeningen, staar, anorexia, hyperthyroïdie, diabetes, en vrouwen die zwanger zijn of een kind zogen. Ook mensen die theophylline of monoamine oxidase remmers gebruiken moeten dit middel niet gebruiken.

Geelwortel (Curcuma longa) bevat curcumine, dat een ontstekingsremmende, antivirale, antioxidante en anti-tumor werking heeft. In vitro studies tonen aan dat curcumine het door allergenen opgewekte vrijkomen van chemicaliën in witte bloedcellen van astmapatiënten, die van invloed zijn op ontstekingen, remt. Klinische onderzoeken zullen nog moeten bevestigen wat in vitro studies aantonen: dat curcumine gebruikt kan worden bij de behandeling van allergische aandoeningen, waaronder astma.

De laatste kruiden die we onder de aandacht willen brengen, en die eventueel meegenomen kunnen worden in een behandeling zetten we hier nog even op een rijtje. Astragalus(Astragalus membranaceus), een immuniteitstonic; Echinacea (Echinacea puppurea); Althaea officinalis, een slijmoplosser en immuunstimulator; Mullein (Verbascum thapsus), werkt anti-spasmodisch en ontstekingsremmend; brandnetels (Urtica dioica), een anti-histamine; en rozemarijn (rosmarinus officinalis), waarvan de aromatische oliën de tracheale gladde spieren ontspannen, die theoretisch bronchoconstrictie kunnen remmen.

 

 

DELEN