APITHERAPIE

DELEN

API-THERAPIE

Het therapeutisch gebruik van bijenproducten wordt api-therapie genoemd, naar de naam Apis van de honingbij. Zo is er een breed scala aan bijenproducten, die elk specifieke medische toepassingen hebben en reeds lang met succes worden toegepast. Je kunt daarbij denken aan propolis, bijenpollen, honing, koninginnenbrei en bijengif (apis venenum). Het behandelen van mensen met bijensteken, dus met bijengif, is veel minder bekend, en wordt bijen-therapie genoemd. Over deze onbekende therapie willen we u in dit artikel informeren.

WAT IS BIJEN-THERAPIE?

Het behandelen van mensen met bijensteken, dus met bijengif, wordt bijen-therapie genoemd.

Vrouwtjesbijen, namelijk de werkbijen en de koningin, hebben aan het eind van hun achterlijf een angel die naar buiten gestoken kan worden. Dit is eigenlijk een legboor, waarmee gewoonlijk alleen de koningin eitjes legt, maar waarmee zij ook kunnen steken. Aan de uitgestoken angel hangt een druppeltje vloeistof, het bijengif. Dit wordt in de gifklier gemaakt en in een gifzakje aan de basis van de angel opgeslagen. Bij het steken wordt het vloeibare bijengif door de angel gepompt en geïnjecteerd in het slachtoffer. Dit kan een andere bij zijn, een wesp, een hagedis of slang, of een zoogdier. De bij heeft de angel nodig om haar volk en zichzelf tegen vijanden te beschermen. In de huid van een mens blijft de angel steken door de weerhaakjes die eraan zitten. De angel blijft dan gif doorpompen.

Men heeft ontdekt dat de gifproductie ten nauwste verbonden is met het voorhanden zijn van pollen in de bijenvoeding. Bijengif is namelijk een afbraakproduct van polleneiwit. Niet iedere bij heeft een giftige angel: jonge bijen hebben nog geen gif en oude bijen nog maar weinig. De voorjaarsbijen die met veel stuifmeel opgegroeid zijn, hebben het meeste en ook het beste gif. Bijen die zijn opgegroeid zonder pollen hebben geen gif tot hun beschikking. Pas tussen de vijftiende en de twintigste dag wordt het gif in de gifklier gevormd en in de gifblaas opgeslagen. Het druppeltje gif van een bij weegt 0,1 – 0,35 milligram. Als het opdroogt, blijft er gemiddeld circa 0,1 milligram droog gif over.

SAMENSTELLING VAN BIJENGIF

Er zijn veel vliegende insecten die een giftige beet hebben, maar omdat de honingbij door mensen gehouden wordt en makkelijk te kweken is, wordt het gif van de honingbij het meest gebruikt voor het behandelen van aandoeningen bij mensen.

Bijengif is erg complex van chemische samenstelling. In essentie is het opgebouwd uit proteïnen (50%), en tot op heden nog niet helemaal onderzocht. De samenstelling is afhankelijk van vier factoren: de nectar (die de bij verzamelt), het stuifmeel (de pollen waarmee de bij zich voedt) en de leeftijd alsmede de soort van de bij.

Bijengif bevat de volgende stoffen:

 1. Mellitine. Dit is een haemolytisch peptide, en een bestanddeel dat voor 40 tot 50% het drooggewicht van het bijengif representeert. Het Moleculaire Gewicht (MG) van dit bestanddeel is 2.840 en veroorzaakt voor het grootste deel de pijn en de shock (toestand). Het veroorzaakt een reinigingseffect, dat direct zou kunnen resulteren in een geleidelijke afname van de rode cellen en het intensiveert het effect van het fosfolipase A2, een van de andere actieve bestanddelen in bijengif. Het mellitine zelf is licht allergeen en veroorzaakt een lichte toename van de soortelijke IgE-antilichamen-verhouding in 25 tot 50% van de allergische gevallen.
  Mellitine veroorzaakt pijn en jeuk, heeft sterke bacteriëndodende en cytotoxische eigenschappen, veroorzaakt ontstekingsverschijnselen (zwelling, jeuk, warmte en roodheid) door het vrijkomen van histamine, stimuleert de hypofyse om ACTH te produceren dat de adrenaline-klieren stimuleert om cortison te produceren, wat een onderdeel is van de lichaamseigen genezingsreactie en is honderd keer krachtiger als ontstekingsremmend middel dan hydrocortison, zoals getest op ratten met artritis (Nature 1974).
 2. Apamine heeft een MG van 2.036 en is vertegenwoordigd in een verhouding van 2 tot 3% van de totale gifmassa. Het is ontstekingsremmend, neurotoxisch en het prikkelt het centrale zenuwstelsel.
  Apamine blokkeert Ca2+ afhankelijke K+ kanalen, verbetert de lange termijn synaptische transmissie en verkort de duur van het actiepotentieel van een zenuw.
 3. Peptide 401 (of MCD-peptide ofwel verticale cel dekristalliserend peptide, dat histamine vrijmaakt in de mastocyten) vertegenwoordigt ook 2 tot 3% van de totale gifmassa. Met een MG van 2.588 is het uiterst ontstekingsremmend. Verticale cel dekristalliserend peptide veroorzaakt het vrijkomen van histamine dat ontstekingsverschijnselen veroorzaakt. Het is, voor zover bekend, het krachtigste aanvalopwekkend middel als het geïnjecteerd wordt in de hersenen (niet hersenoverstijgend). Tevens vergroot het het korte termijngeheugen bij ratten (Maze test).
 4. Adolapine (1% van de gifmassa, met een MG van 11.500) is ontstekingsremmend, koortsremmend en is een neurotransmitter met een pijnstillend effect.
 5. Bijengif bevat ook enzymen, waaronder phospholipase A2 (met een MG van 19.000, het representeert 10 tot 12% van de totale gifmassa), dat samen met hyaluronidase weefsels beter doordringbaar maakt. Het maakt de verbindingen tussen cellen losser, waardoor het weefsel of de extracellulaire ruimte beter doordringbaar wordt. Dit zorgt ervoor dat de geneeskrachtige stoffen makkelijker de beschadigde cellen kunnen binnendringen en dat giftige en afvalstoffen makkelijker afgevoerd kunnen worden. Dit is bijzonder belangrijk bij reumatische problemen. Het hyaluronidase is een krachtig allergeen. Meer dan de helft van de bijengif-allergische patiënten ondervindt daadwerkelijk een sterke IgE-reactie als gevolg van dit bestanddeel.
 6. Catecholamines (in het bijzonder noradrenaline), dopamine en histamine zijn de actieve aminen van bijengif. Desondanks zouden de ontstekingsremmende eigenschappen van apamine (de toename van cortisolemia) gericht tegen histamine, kunnen verklaren waarom een individu zich snel beter voelt vlak na de beet. Dopamine is een neurotransmitter die de motorische functie vergroot. Het is onvoldoende aanwezig bij patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson en excessief aanwezig bij psychotische patiënten die behandeld worden met neuroleptische medicijnen. Dopamine, samen met serotonine en andere catecholamines, worden aangeduid als factoren bij grote depressie.
 7. Bijengif bevat ook fosfolipides, naar verhouding 4 tot 5%. De koolhydraten representeren minder dan 2% van het gewicht.

WERKING VAN BIJENGIF

CORTISONACHTIGE EN IMMUNOSTIMULERENDE WERKING VAN BIJENGIF

Bij dieren lijkt bijengif, en in het bijzonder mellitine, indirect het vrijkomen van cortisol te veroorzaken. Cortisol is de belangrijkste natuurlijke ontstekingsremmende corticosteroïde. Om precies te zijn: mellitine verhoogt de ACTH-productie door de hypofyse. Dit hormoon komt in de bijnier terecht, waar het de productie van cortisol stimuleert.

Het immuunsysteem is niet alleen de grootste natuurlijke hindernis die het menselijk lichaam beschermt tegen het binnendringen van vreemde micro-organismen, maar is ook betrokken bij het herstel van weefsel in het geval van verwonding, ongeacht de aard. Bijengif gedraagt zich als een antigeen (dat is een structureel vreemde substantie) zodra het bij een organisme binnendringt, waar het sommige van de vitale functies kan beïnvloeden. Het organisme reageert vervolgens door het mobiliseren van alle afweermechanismen (het immuunsysteem) tegen deze agressor. We spreken dan van immunomodulatie met een immunostimulatie, wat een beetje lijkt op een vaccinatie. Onder andere dit complexe mechanisme werkt als een lokaas dat er voor zorgt dat het immuunsysteem zich naar buiten oriënteert. Dit zou aan de basis moeten liggen van bepaalde therapeutische eigenschappen van bijengif. In ieder geval wordt er melding gemaakt van de immunostimulerende werking van bijengif bij dieren.

Door middel van andere mechanismen heeft bijengif een beschermende werking tegen straling en is het meest spectaculaire effect van bijengif analgesie (vermindering van de gevoeligheid voor pijn). Dit effect draagt in gelijke mate bij aan de ontstekingsremmende eigenschappen van zowel bijengif als cortisol, waarvan de productie in de bijnieren door bijengif wordt gestimuleerd. De regeling van de macrofage functie (verantwoordelijk voor de productie van witte cellen) zou ook de vermindering van ontstekingen en gelijktijdig die van pijn kunnen verklaren.

ALGEMENE THERAPEUTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN BIJENGIF

De resultaten van experimentele behandelingen tonen aan dat bijengif een krachtige biologische werking heeft en daarom in meerdere opzichten een heilzame werking op het lichaam heeft. Bijengif, en in het bijzonder het meest actieve deel mellitine, heeft een sterke invloed op het zenuwstelsel, omdat het de zenuw-toestroom-overdracht blokkeert. Het pept ook de hypofyse-bijnier-spil op, om op die manier het afweermechanisme van het lichaam te activeren. In een geneeskrachtige dosis, gaat het kramp-verschijnselen tegen, verlaagt het de druk op de slagaderen en stimuleert het vaatverwijding, in hoofdzaak van de haarvaten van de hersenen. Maar bovenal remt het de ontstekingsreactie en vermindert het de pijn-waarneming. Cardiotonisch is bijengif een krachtig coaguleringsmiddel (bloedstoller) en een actief immunologisch middel. Als zodanig vertrouwen geneeskundigen op het therapeutisch gebruik van bijengif voor het tegengaan van pijn en ontstekingen die samenhangen met bepaalde aandoeningen zoals artritis, myalgie (spierreumatiek), intercostrale neuralgie en pijnlijke littekens.

De werking van bijengif blijkt van grote waarde te zijn voor het bestrijden van slagaderlijke hypertensie (hoge bloeddruk) en huidziekten (zoals eczeem en psoriasis). Uiteindelijk is de invloed van bijengif op de hersenen geherwaardeerd ten aanzien van de behandeling van hoofdpijn, alsmede voor de behandeling van het syndroom van Ménière. Goede resultaten worden ook behaald bij de behandeling van multiple sclerosis, met name in de Verenigde Staten, waar bijen-therapie sterk ontwikkeld is (tussen de 40.000 en de 60.000 patiënten worden jaarlijks behandeld met bijengif). Daarbij dient vermeld te worden dat er voor zover bekend geen enkel sterfgeval heeft plaatsgevonden als gevolg van bijensteken toegediend in een therapeutisch kader.

ONTSTEKINGSREMMENDE WERKING VAN BIJENGIF

De ontstekingsremmende werking van bijengif manifesteert zich op verschillende niveaus. Ten eerste werkt het indirect in op de hypofyse-bijnier-spil. Om precies te zijn: mellitine en apamine, dat zijn de proteïne componenten van bijengif, zorgen er samen voor dat (bij dieren) de hypofyse het ACTH-hormoon gaat afscheiden. Dit hormoon stimuleert de bijnieren om cortisol te produceren. Dit is het belangrijkste ontstekingsremmende corticosteroïde. Apamine en mellitine hebben waarschijnlijk niet als enige deze werking, want een ander proteïne, peptide 401, heeft ook een sterk ontstekingremmend effect, doordat het de omzetting van bepaalde lipides (de cascade van arachidonisch zuur) in prostaglandine verhindert. Dit zijn de mediators van ontsteking en pijn. Bepaalde vrije radicalen zouden ook betrokken zijn bij de ontstekingsreacties. Recente wetenschappelijke werken hebben aangetoond dat bijengif het vermogen heeft om vrije radicalen op te nemen en suggereren op die manier een anti-oxiderende werking met ontstekingsremmend effect. Het verhindert ook de werking van enzymen als cyclo-oxygenase en lipo-oxygenase.

BIJEN-THERAPIE IS TOEPASBAAR BIJ VELERLEI KLACHTEN

De resultaten van diverse behandelingen tonen aan dat bijengif een krachtige biologische werking heeft en daarom in meerdere opzichten een heilzame werking op het lichaam heeft, bij diverse aandoeningen, waaronder:

 • cardio-vasculair: hypertensie, hypotensie, hartritmestoornissen, endarteriitis (ontsteking van de binnenwand van de slagaders), atherosclerose;
  pulmonair: astma, chronische obstructieve pulmonaire aandoeningen, emfyseem;
 • neurologisch: multiple sclerose, chronische pijn, facialisverlamming, syndroom van Guillain-Barré, dropvoet, neuritis, ischialgie, diabetische neuropathie, carpaal tunnel syndroom, epilepsie;
 • dermatolgisch: eczeem, topische ulcers, huidtumoren, psoriasis, likdoorns;
 • immunologisch: scleroderma, lupus erythematodes, endarteriitis obliterans;
 • infectieus: herpes zoster, wratten, chronisch vermoeidheidssyndroom;
 • reumatologisch: reuma, trauma’s, nek- en rugpijnen, osteo-arthritis, jicht, bursitis, tendinitis, myalgie, fibromyalgie, Dupuytren contractuur, littekens.

BIJEN-THERAPIE WORDT AFGERADEN BIJ

Insuline-afhankelijkheid (diabetes), insufficiëntie van hart, longen en nieren, gebruik van bètablokkers (hoge bloeddruk), hyperthyreoïdie, diabetes, levercirrose, hypofunctie van de bijnieren, zwangerschap, overgevoeligheid voor bijen, longtuberculose, gonorrhoea en syfilis.

RISICO’S VAN BIJEN-THERAPIE

Waarschuwing: begin zelf nooit met de bijen-therapie, aangezien er een zeer ernstige allergische reactie kan optreden die fatale gevolgen kan hebben! Allereerst is het erg belangrijk om door middel van een test-bijenprik na te gaan of u namelijk niet allergisch bent voor de bijensteken.

Ook is het belangrijk steeds een zogenaamde EpiPen in de korte nabijheid te hebben. In het geval dat er iets mis zou gaan, kun je door middel van deze pen een antigif toedienen zodat een heftige allergische reactie achterwege blijft. Als u begint met bijen-therapie kunt u wel wat ongemak krijgen van de bijensteken. U kunt griepachtige verschijnselen krijgen, koorts, spierpijnen, nachtzweet, misselijkheid, diarree, krampen, moeilijkheden met slapen, en u kunt zich vermoeid voelen. Deze symptomen zijn allen tijdelijk en zullen na verloop van enkele behandelsessies in zijn geheel verdwijnen. Overigens hebben niet alle mensen last van deze symptomen. Een aantal mensen krijgt zelfs in het geheel geen van voornoemde symptomen. Ook kan het gebeuren dat er jeuk en locale tot uitgebreide zwellingen ontstaan, alsmede blaren, een beetje te vergelijken met de symptomen van netelroos. Deze symptomen kunnen over het gehele lichaam optreden, zijn echter niet levensbedreigend en zullen vanzelf voorbijgaan met het herhaald plaatsen van bijensteken (minstens zes weken volhouden).

Bovenstaande risico’s kunnen u misschien afschrikken om te beginnen met bijen-therapie, maar in de meeste gevallen blijken de risico’s minder op te wegen tegen de grote positieve lichamelijke veranderingen die het teweeg brengt.

Samengevat: de volgende reacties kunnen optreden na bijen-therapie:
– een acute plaatselijke reactie (witte bobbels);
– een acute algemene reactie (overgevoeligheidsreactie: luchtwegen, opgezwollen gezicht, benauwdheid en mogelijk bewusteloosheid);
– een late plaatselijke reactie (ontstekingsreactie);
– een late algemene reactie (grieperig, hoofdpijn);

Conclusie

Veel mensen zullen een drempel over moeten om aan bijen-therapie te beginnen, vanwege de mogelijke reacties op de korte termijn. Toch lijkt het je laten steken door bijen, mits op een verantwoorde therapeutische manier, een bijzonder positieve werking te kunnen hebben op een scala aan klachten. Het lichaam wordt door deze therapie zelf aangezet om een gezonde en effectieve reactie te bewerkstelligen, waarop zelfs ernstige en chronische klachten goed kunnen reageren. Deze therapie hoort zeker thuis binnen de complementaire geneeswijze, omdat deze natuurlijk en effectief is, en onschadelijk voor het lichaam op de lange termijn.

Beck, Bodog, MD. Bee Venom Therapy, Its Nature and Its Effect on Arthritic Rheumatoid Conditions. New York, D. Appleton-Century Company, 1933.

Beck, Bodog, MD. The Bible of Bee Venom Therapy. Maryland, Health Resources Inc., 1997.

Broadman, Joseph, MD. Bee Venom, The Natural Curative for Arthritis and Rheumatism. New York, G.P. Putnam‘s Sons, 1963.

Buhner, SH. The Use of Apis and BI-EDTA In the Treatment of Lyme Disease. http://www.gaianstudies.org/articles9.htm. 2005.

Chemical Mediators of Acute Inflammation. http://medweb.bham.ac.uk/http/mod/3/mediators.html.

Ewan, Pamela. ABC of Allergies: Venom Allergies. BMJ 316:1365-1368 (2 May), 1998.

Fang wen sdhfy. http://sdfy.fangwen.com/xiaoshu1.asp?d=220878.

FAO Corporate Document Repository, (Department of Agriculture). Conditions showing improvement or resolution after BVT. http://www.fao.org/docrep/w0076e/w0076e18.htm.

Hauser, RA, et al. Bee-Venom Therapy for Treating Multiple Sclerosis, A Clinical Trial. Alternative and Complementary Therapies, pp. 37-45 (February), 2001.

Clinical Applications of Bee Venom Therapy. www.landiazifeng.bokee.com Excerpts From the Mawangdui. www.fengdu100md.com.

Kim, HW, et al. Acupoint Stimulation Using Bee Venom Attenuates Formalin-Induced Pain Behavior and Spinal Cord Fos Expression in Rats. J Vet Med Sci 65(3): 349-355, 2003.

Kwon, YB, et al. Antinociceptive Effects of Bee Venom Acupuncture (apipuncture) in rodent animal models: a comparative study of acupoint versus non-acupoint stimulation. 1: Acupunct Electrother Res 26(1-2): 59-68, 2001.

Kwon, YB, et al. Bee Venom Acupoint Stimulation Increases Fos Expression in Catecholaminergic Neurons in the Rat Brain. Molecules and Cells 17(2): 329-333, 2004.

Kwon, YB, et al. The analgesic efficacy of bee venom acupuncture for knee osteoarthritis: a comparative study with needle acupuncture. American Journal of Chinese Medicine 29(2): 187-99, 2001.

Lee, JD, et al. Anti-inflammatory Effect of Bee Venom on Type II Collagen-Induced Arthritis. American Journal of Chinese Medicine 32(3): 361-367, 2004.

Luo, H, et al. Effects of bee venom on adjuvant induced arthritis in rats. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 31(6) (Dec): 948-51, 2006.

Malone, Fred. Bees Don’t Get Arthritis. Rutland, Vermont, Academy Books, 1979.

Mraz, Charles. Health and the Honey bee. Burlington, Vermont, Queen City Publications, 1995.

Park, HJ, et al. An Overview of Bee Venom Acupuncture in the Treatment of Arthritis. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine 2(1): 79-84 (March), 2005.

Root, AI. The ABC and XYZ of Bee Culture. Ohio, The A.I. Root Company, 1947.

Shiel, William, MD. Cortisone Injection of Soft Tissues and Joints. http://www.medicinenet.com/cortisone_injection/article.htm.

Stearns, Thomas, NMD. http://www.naturodoc.com/library/beevenom/ BVT protocol.htm.

Yoirish, N. Curative Properties of Honey and Bee Venom. San Francisco, CA, New Glide Publications, Inc., 1977.

Yu, Chen, et al. Collection of bee venom therapy cases. China Bee Venom Therapy Magazine. www.zhbee.com/bencandy.php?fid=1713, 200

 

DELEN