DELEN

Het BMR vaccin deed het:  Een gemuteerd BMR bofvirus veroorzaakte in de hersenen van een kind zijn dood. Dit bevestigen Britse onderzoekers.

Het vaccin deed het. Een peuter ontwikkelde ernstige neurologische symptomen, waaronder blindheid geassocieerd met chronische encefalitis en stierf.  De oorzaak een BMR-vaccinatie.

Gepubliceerd in het huidige nummer van het tijdschrift, Acta Neuropathologica, toont de studie, de eerste in zijn soort, onomstotelijk aan dat chronisch hersenletsel in de vorm van “panencephalitis” is ontstaan als gevolg van een vaccin afgeleide stam van het bofvirus. In het licht van een recente bofepidemie, in een sterk gevaccineerde populatie, roept het onderzoek vragen op over de gevaren van het levend virusvaccin mutaties en over de volksgezondheid. De BMR is niet meer een volledig veilig en een effectief vaccin zonder ernstige bijwerkingen.

MMR, herseninfectie EN DOOD

De studie beschrijft een 18-maanden oude baby die werd gediagnosticeerd met Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID) – een ernstige immuunsysteem defect dat infectie kan volgen – vier maanden nadat hij de triple Mazelen Bof Rubella vaccin dat levende virussen bevat ontvangen. De baby werd behandeld voor de ziekte, maar zes maanden later werd weer ziek met koorts, huiduitslag, diarree, lusteloosheid en epileptische aanvallen. MRI-scans van zijn hersenen vertoonden tekenen van encefalitis – ontsteking van de hersenen als gevolg van infectie.

De peuter werd behandeld met antibiotica, antivirale middelen en steroïden en werd naar huis gestuurd. In daarop volgende maanden, werden de gedragsproblemen duidelijk, zijn gehoor werd aangetast en zijn spraak en taal werden vertraagd. Een jaar later, toen vier jaar oud, had hij nog steeds last van epileptische aanvallen en werd steeds meer lusteloos, gedesoriënteerd en onrustig. Bij een herhaling met een MRI-scan van de hersenen, en een brein biopsie in het Great Ormond Street Hospital for Children in Londen werd bij de jongen afwijkingen gevonden.

Vaccinvirus BEVESTIGD

Spinale vloeistof en urine monsters, evenals RNA opnieuw geëxtraheerd uit zijn hersenen, werden naar de Public Health Engeland Virus referentielaboratorium voor onderzoek gestuurd. De onderzoekers, onder leiding van Sofia Morfopoulou van de afdeling Infection and Immunity, University College London, en bij het Nationale Instituut voor Biologische Standaarden en Controle, werd gebruik gemaakt van technologie om de MuV -JL5 vaccin virusstam in de hersenbiopsie van de jongen, die negatief was te identificeren van alle andere virussen. Evenals in de bofvaccin werd de gemuteerde bofvirus gedetecteerd.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27770235

DELEN