DELEN

Ik ben mijn pasje vergeten”, “Ik ben mijn sleutels verloren”, enz. Geheugenverlies brengt veel mensen in verlegenheid. De vraag is of er een recept bestaat om geheugenverlies te bestrijden. Het is daarbij belangrijk om te weten dat het geheugen goed onderhouden moet worden. Door het geheugen te stimuleren blijft het scherp. Het helpt ook om de verantwoordelijke neuronen te geven wat ze nodig hebben. De laatste jaren tonen neurologen veel belangstelling voor het onderzoek naar de rol van voeding en supplementen bij de preventie van aandoeningen zoals dementie, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en andere, gelijkaardige aandoeningen. Hierbij willen we aantal van de stoffen die momenteel in de belangstelling staan bekijken.
Franse wetenschappers hebben een studie uitgevoerd naar het effect van voeding op bepaalde geheugenproblemen bij ouderen. Zij onderzochten 8000 senioren van 65 jaar en ouder, gedurende een periode van vier jaar. De deelnemers vertoonden geen tekenen van dementie aan het begin van het onderzoek. Gedurende het onderzoek kregen 183 participanten de ziekte van Alzheimer, en 98 proefpersonen een vorm van dementie.

Uit het onderzoek is een duidelijk verband gebleken tussen voedingsgewoonten en geheugenverlies. Vooral het beschermende effect van omega 3-vetzuren kwam overduidelijk naar voren. Deelnemers die hun voeding regelmatig verrijkten met olie rijk aan omega-3 vetzuren (olie van noten, koolzaad, tarwekiemen en lijnzaad) bleken een 60% lager risico op dementie te hebben in vergelijking met mensen die weinig of geen van die olie consumeerden. ( geen pillen)

Naast de omega 3-vetzuren zijn er nog een aantal stoffen die mogelijk synergetisch werken om leeftijdsgebonden geheugenverlies tegen te gaan en om de concentratie en het leervermogen te verbeteren.

Ginkgo (Gingko Biloba)Gingko biloba-extracten worden verkregen uit de bladeren van één van de oudste boomsoorten op aarde. De medicinale eigenschappen zijn uitgebreid onderzocht. Het tegengaan van het verouderingsproces is één van de aspecten die op dit moment worden onderzocht. De lijst van positieve effecten van gingko biloba is momenteel al bijzonder uitgebreid. Het omvat: bloeddrukverlaging door een ontspanning van de weefsels in de bloedvaten; verhoging van de zuurstofaanvoer naar hersenen, benen en armen; helpen verlichten van de symptomen van een cognitief deficit, zoals slechtere geheugenprestaties, gebrekkige concentratie, verminderde alertheid en verwardheid.

Een ruim drie jaar durend onderzoek aan de Oregon State University maakte duidelijk dat ginkgo biloba bijzondere eigenschappen bezit. De onderzoeksgroep bestond uit 120 senioren van 85 jaar en ouder. De ouderen die supplementen met extracten van ginkgo biloba slikten bleken een verminderde kans te hebben op de eerste fases van dementie.

Daarnaast is het gebruik van het ginkgo-extract bij dementie door Alzheimer of bij cerebrale insufficiëntie – een syndroom dat in verband staat met leeftijdsafhankelijke verzwakking van de cerebrale circulatie – gebaseerd op positieve resultaten van placebo-gecontroleerde onderzoeken waar een extract van ginkgo biloba-bladeren werd gebruikt om de mentale acuïteit te herstellen en om de bloedstroom naar de hersenen te verbeteren. Het is hierbij wel belangrijk om te weten dat de kwaliteit van de gingko biloba onderling sterk verschilt en dat de hoeveelheid belangrijk in verband met mogelijke bijwerkingen.

Fosfolipide-componenten (lecithines) zijn voedingsstoffen voor de hersenen, die van nature in de hersenen en in alle celmembranen aanwezig zijn. Ze zijn van vitaal belang voor de normale werking van de hersenen. Bij het ouder worden wordt de behoefte hieraan groter en moeten er supplementen worden verstrekt om een goed niveau te handhaven. De rol van fosfatidilserine dat in het lichaam wordt afgeleid van fosfolipiden en L-serine, is erg belangrijk om leeftijdsgebonden geheugenverlies te herstellen en om toegenomen cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd om te keren. Daarnaast helpt lecithine bij de aanmaak van choline, dat een onmisbare rol speelt in het lichaam, vooral in de hersenen. Choline wordt gebruikt voor de aanmaak van acetylcholine, een chemische stof in de zenuwen die van doorslaggevend belang is voor het goed functioneren van de hersenen. Een onderzoek aan het Henry Ford Health System, maakte op dit vlak een aantal dingen duidelijk. Gedurende een half jaar kregen ratten van anderhalf jaar oud elke dag voer waaraan lecithine was toegevoegd. Dagelijks kregen de dieren 300 mg lecithine per kilogram lichaamsgewicht. Een controlegroep kreeg normaal voer. De onderzoekers vroegen zich af of ze op deze wijze de schade door vrije radicalen en hiermee ook het verouderingstempo konden beperken. Na een half jaar waren de ratten twee jaar oud en bejaard. Toen maten de onderzoekers de scherpte van het gehoor van de dieren. Door de activiteit van een gehoorzenuw te meten bepaalden ze hoe sterk een geluid moest zijn om nog door de hersenen geregistreerd te worden. Het bleek dat de oren van ratten die lecithine hadden gekregen ongeveer de helft minder decibellen nodig hadden om geluid op te merken. Toen ze van de weefsels uit de gehoororganen van de ratten de membranen van de mitochondria bekeken, zagen ze dat de membranen van de lecithineratten beter werkten. (pubmed: Influence of lecithin on mitochondrial DNA and age-related hearing loss. Seidman MD, Khan J, Tang WX, Quirk WS.) Het is wel belangrijk te weten dat over het algemeen lecithine in grote hoeveelheden (meer dan 1500 mg per dag) nadelige effecten kan hebben. Bijwerkingen kunnen onder andere misselijkheid en maagklachten zijn. Soms kan het lichaam van mensen die veel lecithine innemen, een vislucht verspreiden. Mensen met astma kunnen ademhalingsmoeilijkheden krijgen als zij lecithinesupplementen gebruiken.

L-serine en sommige derivaten ervan (bijv. ethanolamine, fosfatidylserine, enz.) spelen een belangrijke rol in de celmembranen. Alhoewel het tot de groep niet-essentiële aminozuren behoort, speelt L-serine een belangrijke rol in specifieke activiteiten van het zenuwstelsel. L-serine versterkt de activiteit van neuronen, waarbij het in hoge mate werkt als een neurotransmitter. Bovendien is serine een precursor voor sphingosine. Sphingosine is een intermediair bij de synthese van sphingolipiden. Deze Sphingolipiden vormen een zeer diverse groep natuurlijke vetten. Ze komen voor in celmembranen, lipoproteïnen (vooral LDL) en andere lipiden rijke structuren. Hun functie als structuurelementen van de celmembraan is reeds geruime tijd bekend. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk over hun belangrijke rol als second messengers. Na binding van extracellulaire groei- en differentiatiefactoren aan receptoren op de celmembraan zijn sphingolipiden betrokken bij het doorgeven van signalen naar de celkern.

© Ed van der Post

 

DELEN