DELEN

Gezien vanuit de woonbiologen

Woonbiologen richten zich onder andere op het technisch meten van elektromagnetische straling van GSM, UMTS en DECT in huis en op kantoor/praktijk. Ook kunnen er andere omgevingsfactoren tastbaar gemaakt worden zoals binnenluchtvervuiling, radioactieve straling en de elektromagnetische velden van computer, laptop, waterbed, leeslamp, wekkerradio, stopcontact en elektrische installatie.

Er zijn helaas al veel gevallen bekend van mensen die lichamelijke klachten ervaren door een slecht binnenmilieu bij het Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu (www.mngm.nl) Een veel grotere groep mensen kan echter nog geen relatie leggen tussen binnenmilieu en hun vaak onduidelijke klachten. Huisartsen en therapeuten blijken steeds meer open te staan voor de mogelijke effecten van een slecht binnenmilieu op de gezondheid, waaronder elektromagnetische straling en/of binnenluchtvervuiling.

Toch wordt de eigen praktijkruimte nog wel eens vergeten. “De dagelijkse praktijk van metingen en consultancytrajecten leren ons dat het niet alleen matig gesteld is met het binnenmilieu van praktijken, maar ook met veel van onze woningen en gebouwen. De uiteenlopende aspecifieke gezondheidsklachten, en het verdwijnen daarvan na een optimalisatietraject van het binnenmilieu, zijn een bewijs dat er heel wat te verbeteren valt.” Dit zegt Raymond Lescrauwaet, binnenmilieuadviseur van De Woonbioloog. Volgens hem zijn de overheidsnormen met betrekking tot binnenmilieugerelateerde zaken niet toereikend, en deze gaan zeker niet op voor ieder individu.

De officiële grenswaarde van hoogfrequente elektromagnetische golven is,  zonder nu met allerlei technische termen te strooien, in Nederland vastgesteld op 10.000.000 !-IW/mz, terwijl al lichamelijke klachten zijn vastgesteld bij nog geen 10 !-IW/mz. Raymond Lescrauwaet vindt het vreemd dat er wereldwijd grote verschillen bestaan tussen de officiële grenswaarden, terwijl de bouwbiologische richtwaarden SBM 2003 juist eenduidig zijn. Hij vindt het een goede zaak dat het bewustzijn van de negatieve biologische effecten door onze welvaartmaatschappij sterk stijgende is.

Uitgangspunten voor een gezonde praktijk

Stralingwerende glasfolie

Zendmasten produceren elektromagnetische golven die door normale beglazing niet of nauwelijks worden tegengehouden. Bepaalde soorten glasfolies kunnen bijna onzichtbaar op bestaande ramen worden gemonteerd en houden zowel elektromagnetische golven als zonnewarmte grotendeels buiten.

Stralingwerende grondverf

Normale grondverf houdt elektromagnetische golven en elektromagnetische velden van elektrische installaties niet tegen. Er bestaan enkele soorten stralingwerende grondverf. Deze houden elektromagnetische golven en elektrische velden tegen, mits de wandvlakken worden geaard aan het elektriciteitsnet.

Stralingwerend ondertapijt

Normaal tapijt of andere soorten vloerafwerking houden geen elektromagnetische golven en elektromagnetische velden van elektrische installaties tegen. Bepaalde soorten ondertapijt houden elektromagnetische golven en elektrische velden wel tegen, mits de vloervlakken worden geaard aan het elektriciteitsnet.

Stralingwerend MU-metaal

Metalen platen en metalen constructies houden geen magnetische velden tegen, maar versterken deze zelfs. MU-metaal bezit de eigenschap magnetische velden effectief tegen te houden, en kan in uiteenlopende vormen toegepast worden.

Luchtreinigende fotokatalytische verf

Normale verf geeft vaak ongewenste emissies en heeft zeker geen reinigende werking. Bepaalde soorten verf hebben een fotokatalytische werking die actief bijdraagt aan het schoonhouden van de binnenlucht. Een biologische verf geeft ook vaak veel minder eigen emissie door toepassing van (meer) natuurlijke grondstoffen.

Stralingsarme elektrische installatie

Een normale elektrische installatie geeft vaak elektrische velden af, vooral als er geen, of een slechte, aardeverbinding is. Door stralingwerende elektrapijp, kabels, lasdozen, WCD’s en schakelaars toe te passen, in combinatie met een goede aardeaansluiting, zal het elektromagnetische veld veelal nihil zijn.

Stralingsarme netvrije schakelaar

Een normale elektrische installatie geeft vaak elektrische velden af, vooral als er geen, of een slechte, aardeverbinding is. Ook als een afdeling en/of deel van het lokaal niet gebruikt wordt, staat er spanning op de nuldraad. De schakelingen zijn normaliter enkelpolig, wat de oorzaak daarvan is. Een netvrijschakelaar in de groepenkast schakelt automatisch de niet gebruikte (onbelaste) groepen dubbelpolig uit. Hierdoor worden de elektrische velden in de lokalen sterk verminderd.

Stralingsarme verlengkabels

Normale verlengkabels geven veelal elektromagnetische velden af, vooral als zij niet geaard zijn. De ontstane elektrische velden kunnen aanzienlijk zijn. Door het toepassen van stralingsarme verlengkabels worden de elektrische velden sterk verminderd.

Natuurlijke ventilatie

Hierbij dient de buitenlucht wel van goede kwaliteit te zijn, en dit staat vooral in de grote steden sterk ter discussie. Ook kan lawaai en/of stank reden zijn om ramen en deuren dicht te laten. Met als gevolg dat ook het CO2-niveau sterk stijgt. Het is een gegeven dat de natuur een prachtige reinigingsmethode heeft voor het zuiver houden van de buitenlucht. Hierbij spelen ozon, zuurstof, waterstof en allerlei biologische en/of chemische reacties een grote rol. Als wij onze gebouwen uitsluitend met natuurlijke materialen zouden bouwen, met voldoende natuurlijke ventilatie, dan zou het C02-niveau aanzienlijk dalen.

Kiezen voor natuurlijke materialen

Tegenwoordig worden veel kunststoffen toegepast in uiteenlopende gebruiksvoorwerpen, meubilair en gebouwinrichting. Uit praktische en/of economische overwegingen lijkt dit vaak de juiste keuze. Natuurlijke materialen kunnen de sfeer in een gebouw positief beïnvloeden met alle gevolgen die daar uit voort kunnen vloeien.

Stralingsarme draadloze ECO-DECT-telefoons

De draadloze DECT-telefoon geeft normaliter honderden keren meer hoogfrequente elektromagnetische golven af dan welke via zendmasten van buitenaf naar binnenkomen. Een ECO-DECT-telefoon geeft geen elektromagnetische golven af als hij in zijn houder staat, en zo is er uitsluitend straling tijdens het bellen, zoals bij mobiele telefonie.

Uitschakelen draadloos internetmodem

Een draadloos internetmodem geeft normaliter tientallen keren meer hoogfrequente elektromagnetische golven af dan welke via zendmasten van buitenaf naar binnenkomen. Door het internetmodem uit te schakelen als u deze niet benut zal de hoeveelheid elektromagnetische golven in de ruimte en/of het gebouw veelal sterk verminderen. Het is vanzelfsprekend nog beter om uitsluitend draadinternet te gebruiken.

Stralingswerende hoesjes mobiele telefoons

Een mobiele telefoon geeft een aanzienlijke hoeveelheid elektromagnetische golven af. Vooral het hoofd en de nek worden hierdoor belast. In de stand-by-functie is er automatisch kortstondig contact met de dichtstbijzijnde zendmast. Door de mobiele telefoon in specifieke stralingswerende hoesjes te plaatsen zullen de elektromagnetische golven sterk verminderen. Ook zijn er stralingscompensatiemodulen op de markt die op de mobiele telefoon bevestigd kunnen worden en uitstekende resultaten laten zien, maar (nog) niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Stralingsarme computers

Een doorsnee computer kan aanzienlijke elektromagnetische velden afgeven indien er niet op de wijze van aansluiten en installeren is gelet. Zo kan een metalen bureaublad of frame daar sterk invloed op hebben. Ook het ontbreken van een aarde-aansluiting op het elektriciteitsnet. Elektromagnetische velden verschillen sterk per computer. Door het vooraf laten meten van de computer op elektromagnetische velden en het laten installeren van de computer door een gespecialiseerd bureau kunnen de elektromagnetische velden sterk verminderen.

Stralingsarme lampen

Een doorsnee leeslamp geeft veelal een aanzienlijke hoeveelheid elektrische velden af. Vooral leeslampen met een metalen frame en/of kap. De meeste lampen hebben geen aarde aansluiting en kunnen de elektrische velden dus niet afvoeren. Door het aanschaffen van stralingsarme leeslampen zullen de elektrische velden sterk verminderen.

RCI-binnenluchtreiniging

Er zijn veel luchtreinigingsapparaten waarvan de werking discutabel is. Het toepassen van bepaalde luchtapparaten met filters kan de binnenlucht zelfs verslechteren. Denk hierbij aan het versterken van de aangroei van schimmels, bacteriën en virussen. Er zijn echter ook goede luchtreinigingsapparaten op de markt met filters voor specifieke toepassingen welke soms zijn getest door onafhankelijke instanties. Een door de NASA ontwikkelde luchtoptimalisatietechnologie, bedoeld voor de space shuttle, wordt door een fabrikant toegepast in luchtreinigingsapparaten die eenvoudig kunnen worden geplaatst in een praktijk en/of gebouw tegen een zeer acceptabel prijsniveau.

Daglicht-tl-buizen en -lampen

Normale tl-buizen en spaarlampen hebben een onvolledig lichtspectrum, wat invloed heeft op o.a. de leesbaarheid van documenten, maar ook op biologische processen in het lichaam. Het ontbreken van voldoende daglicht heeft effecten als vermoeidheid, depressie, agressie etc. Een door de NASA ontwikkelde verlichtingstechnologie wordt door een fabrikant toegepast in tl-buizen en spaarlampen die eenvoudig kunnen worden geplaatst in een klaslokaal en/of gebouw tegen een acceptabel prijsniveau.

Kiezen van natuurlijke vormen

Tegenwoordig worden er veel onnatuurlijke vormen toegepast in uiteenlopende gebruiksvoorwerpen, meubilair en gebouwinrichting. Uit praktische en/of economische overwegingen lijkt dit vaak de juiste keuze. Natuurlijke vormen kunnen de sfeer in een gebouw positief beïnvloeden met alle gevolgen die daar uit voort kunnen vloeien.

Jezelf aan experimenten blootstellen is volgens Raymond Lescrauwaet en Michiel Haas niet de juiste keuze. We hoeven maar het voorbeeld van het asbest naar voren te halen. Hoelang heeft het wel niet geduurd voordat de erkenning van de gevaarlijke effecten van asbest een feit was, en voordat er voor werd gewaarschuwd? Een sluitend wetenschappelijk bewijs is veelal echter pas na veel en langdurig onderzoek te leveren.

Het Internationale Voorzorgsprincipe lijkt hier op zijn plaats. “Moeten wij onze toekomstige generatie aan dit soort experimenten blootstellen of nemen we onze verantwoordelijkheid en zorgen dat we nu reeds praktijken en gebouwen gezond maken?”, zo vroegen beide heren zich af. Kies in ieder geval voor een aanpak, waarin gezond leven in een gezond gebouw, tot meer vitaliteit en betere prestaties leidt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond Lescrauwaet. Klik hier voor meer informatie 

 

DELEN