DELEN

PROMOTIEONDERZOEK KWETSBARE OUDEREN EN CRANBERRY CAPSULES

Nederlandse studies over urineweginfecties bij ouderen en de preventie van urineweginfecties met cranberry’s bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen vormen samen het proefschrift waarmee Monique Caljouw op 10 februari 2015 promoveert aan de Universiteit van Leiden (LUMC). De titel van haar proefschrift luidt: “Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons” Het onderzoek naar de effectiviteit van cranberries bij verpleeghuisbewoners, dat Caljouw samen met haar collega’s uitvoerde, is de eerste in zijn soort, zowel qua omvang als qua interventieduur. Twee stellingen in haar proefschrift zeggen:

• “In de eerste twee weken van een klinische urineweginfectie zijn kwetsbare oudste ouderen meer zorgafhankelijk, hebben ze een lagere kwaliteit van leven en een toegenomen kans op overlijden.”

• “Het gebruik van cranberrycapsules reduceert het aantal klinische urineweginfecties met een kwart bij kwetsbare oudste ouderen met een hoog risico op een urineweginfectie.” Wij feliciteren Monique van harte met haar titel en wensen haar veel succes in de toekomst.

STUDIE Cranberrycapsules reduceren het optreden van een urineweginfectie bij kwetsbare ouderen in het verpleeghuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) bij ouderen in verpleeghuizen, in samenwerking met de leverancier van het cranberryconcentraat (Springfield Nutraceuticals BV). De resultaten van de studie zijn in januari 2014 gepubliceerd in de Journal of the American Geriatrics Society. “Urineweginfecties komen vaak voor bij kwetsbare ouderen, tot wel vijftig procent per jaar. Bovendien zijn de nadelige effecten in deze groep ernstiger. Opvallend genoeg is de werking van de cranberries nog niet goed onderzocht bij ouderen”, zegt Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo (PHEG). “Daarom hebben we ervoor gekozen ons te concentreren op de meest kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. We hebben de ouderen in twee groepen verdeeld: de één kreeg een jaar lang capsules met een cranberryconcentraat uit de gehele cranberrybes, de ander placebo.” De cranberrycapsules bleken het aantal urineweginfecties met een kwart te verminderen. Onderzoekers Caljouw en Gussekloo vinden het een effectieve methode om urineweginfecties te voorkomen: “Andere preventiemethoden zijn minder geschikt. Het toedienen van een lage dosering antibiotica levert resistentiegevaar op. Vitamine C lijkt niet te werken en cranberrysap heeft zijn nadelen.” Beide onderzoekers zijn zeer te spreken over de uitstekende samenwerking met de acht zorginstellingen uit het Universitair Netwerk voor de Care Sector in Zuid-Holland, die zich beschikbaar hebben gesteld voor het onderzoek. “Bijzonder om zo’n grote studie in 21 verpleeghuizen te kunnen doen”, vindt Caljouw. “Ze vormen een belangrijk nieuw instrument voor onderzoek naar kwetsbare ouderen.”

Link studiepublicatie: klik hier

DELEN